ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak wypowiedzieć polisę OC w Warcie?

Każdy posiadacz samochodu musi mieć wykupioną obowiązkową polisę OC. Zakres ochrony jest ustalony przez ustawę i u każdego ubezpieczyciela musi być taki sam - co innego cena składek. Gdy uznamy, że obecne ubezpieczenie jest za drogie, z końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej możemy przejść do innego ubezpieczyciela. Jest to również możliwe, gdy posiadamy dwie umowy, ponieważ nie wypowiedzieliśmy dotychczasowej, a wykupiliśmy już nową na kolejny rok w innej firmie ubezpieczeniowej. Pamiętajmy jednak, że konieczne będzie w obu przypadkach złożenie wypowiedzenia polisy OC.

Przygotowanie wypowiedzenia

W przypadku, gdy chcemy wypowiedzieć polisę OC, powinniśmy przygotować specjalny dokument. Jeśli zamierzamy zrezygnować z usług Warty, wniosek możemy pobrać ze strony internetowej ubezpieczyciela. W dokumencie tym powinna się znaleźć:

  • informacja o powodzie wypowiedzenia umowy (zmiana ubezpieczyciela lub podwójna polisa),
  • imię i nazwisko ubezpieczonego lub nazwa firmy,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • PESEL lub REGON,
  • marka, model oraz numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer umowy ubezpieczenia.

Wniosek o wypowiedzenie umowy musi być własnoręcznie podpisany przez właściciela polisy.

Dostarczenie wypowiedzenia

Pismo musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Jeśli tego nie zrobimy w podanym terminie, dotychczasowa polisa zostanie automatycznie przedłużona. Za datę wpływu uznaje się również datę nadania oświadczenia na poczcie. Dokument może być wysłany na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Z pomocą przychodzą nam również nowe technologie. Wypowiedzenie może być także zeskanowane lub sfotografowane i przesłane pocztą e-mailową na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl. Dokument taki może być również złożony w oddziale firmy ubezpieczeniowej lub u agenta ubezpieczeniowego.

Lepiej mieć potwierdzenie

Po wysłaniu wypowiedzenia warto pamiętać o potwierdzeniu odbioru tego dokumentu przez nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej wystarczy potwierdzenie nadania, natomiast korzystając z drogi e-mailowej wystarczy na naszej poczcie internetowej zaznaczyć funkcję automatycznego potwierdzenia odbioru. Składając dokument osobiście w placówce, warto poprosić o kopię z naniesioną datą złożenia pisma.

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Warcie, musimy pamiętać o szybkim wyborze nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość polisy. Nawet jeden dzień braku OC powoduje, że możemy zapłacić karę pieniężną.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również