ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Jak wyrobić paszport? Instrukcja i przydatne informacje

Osoby planujące wyjazd poza granice Unii Europejskiej szukają informacji, jak wyrobić paszport. Dziś postaramy się przyjść z pomocą i przedstawić kilka rad dotyczących nie tylko samej procedury wyrabiania paszportu, ale i kilku przydatnych informacji na temat tego dokumentu. Dzięki temu wpisowi dowiesz się również między innymi jak długo trwa wyrobienie paszportu, ile to kosztuje oraz jak wyrobić paszport dla dziecka.

Paszport – jak wyrobić dla osoby dorosłej?

W celu wyrobienia paszportu należy przede wszystkim złożyć osobiście wniosek, który dostępny jest w punkcie paszportowym. Co ważne, nie należy pobierać wniosków dostępnych w Internecie – właściwe są tylko te oryginalne wydawane w punkcie paszportowym. Niemożliwe jest złożenie wniosku o wyrobienie paszportu w imieniu innej dorosłej osoby, chyba że ma być to dokument dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Mimo, że osoba ubezwłasnowolniona nie musi składać wniosku sama, to jednak nieunikniona jest jej obecność podczas tego procesu. Spowodowane jest to tym, że w celu wyrobienia paszportu pobierane są odciski palców właściciela dokumentu, które stanowią dane zapisywane na chipie EEPROM będącym nieodłączną częścią obowiązujących od 2009 roku paszportów biometrycznych.

Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć:

 • jedno, aktualne kolorowe zdjęcie – należy udać się do fotografa nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku i poprosić o wywołanie zdjęcia do paszportu (fotograf będzie wiedział, w jakim rozmiarze wykonać zdjęcie),

 • dowód opłaty za wyrobienie paszportu, którą uiszcza się w punkcie paszportowym (koszt wyrobienia paszportu to 140 zł),

 • ważny paszport, który był dotychczas używany lub dowód osobisty,

 • dokument potwierdzający prawo do ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty za wyrobienie paszportu (jeśli się należy).

Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać ulgę na wyrobienie paszportu?

Ulga wysokości 50 proc. opłaty za wyrobienie paszportu, czyli 70 zł należy się osobom, które:

 • są uczniami lub studentami,

 • są emerytami lub rencistami,

 • mają orzeczony stopień niepełnosprawności,

 • utrzymywane są przez współmałżonka będącego emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną,

 • przebywają w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym,

 • otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej,

 • są kombatantami lub ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • są rodzicami lub małżonkami rodzica w rodzinie wielodzietnej i posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (KDR).

Z ulgi wynoszącej 75 proc. (105 zł) mogą skorzystać:

 • osoby w wieku poniżej 26 lat, które w dalszym ciągu się uczą i należą do rodziny wielodzietnej, która posiada KDR,

 • dzieci z niepełnosprawnością należące do wielodzietnej rodziny posiadającej ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Można skorzystać wyłącznie z jednej przysługującej ulgi. Jeśli osoba ubiegająca się o wyrobienie paszportu ma prawo do więcej niż jednej ulgi (np. jest jednocześnie studentem i jednocześnie należy do rodziny wielodzietnej posiadającej KDR), powinna wybrać jedną, korzystniejszą dla niej zniżkę.

Niższą opłatę za wyrobienie paszportu uiszczą także osoby, które są zmuszone wymienić dokument z powodu:

 • zmiany wyglądu,

 • zmiany nazwiska, np. po ślubie,

 • braku miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Dokładna kwota zniżki jest wyliczana w punkcie paszportowym, w którym składany jest wniosek. Do uzyskanej zniżki można doliczyć przysługującą ulgę.

Całkowite zwolnienie z opłaty za wyrobienie paszportu

Za wyrobienie paszportu nie zapłacą osoby, które:

 • ukończyły 70 lat,

 • przebywają w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem bądź operacją,

 • dostają zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją,

 • mają paszport z wadą techniczną, np. uniemożliwione jest odczytanie danych z mikroprocesora,

 • są żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Za wyrobienie nowego paszportu z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego z własnej winy, pobierana jest opłata trzykrotnie wyższa od standardowej (420 zł).

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Wyrobienie paszportu dla dziecka przebiega bardzo podobnie jak w przypadku wnioskowania o ten dokument dla osoby dorosłej. Konieczne jest zatem złożenie wniosku, a mogą to zrobić:

 • rodzice – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,

 • opiekunowie prawni – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,

 • jeden z rodziców albo opiekunów prawnych – jeśli:

  • drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,

  • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,

  • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,

  • ojciec dziecka jest nieznany,

  • jeden z rodziców nie żyje.

Dziecko, które nie ukończyło jeszcze pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku, ani przy odbiorze gotowego paszportu. Dziecko w wieku od pięciu do 17 lat musi być obecne przy składaniu wniosku, a jeśli ma ukończone 12 lat zostaną mu pobrane odciski palców. Dziecko w wieku od 13 do 17 lat musi również podpisać się na wniosku o paszport.

Do wniosku należy dołączyć takie same załączniki, jak w przypadku wnioskowania o paszport dla osoby dorosłej, czyli zdjęcie, dowód zapłaty, dotychczasowy paszport (jeśli posiada) i dokument uprawniający do otrzymania zniżki (w przypadku dzieci do 13 roku życia kwalifikuje się jedynie ogólnopolska Karta Dużej Rodziny). Inne zniżki nie obowiązują małoletnich przed ukończeniem 13 lat, ponieważ wyrobienie dla nich paszportu kosztuje zawsze 30 zł, a w przypadku posiadania KDR 15 zł.

Za wyrobienie paszportu dla dziecka w wieku od 13 do 17 lat opłata wynosi 140 zł, chyba że rodzice lub opiekunowie przełożą uprawniające do zniżki dokumenty:

 • potwierdzające, że dziecko się uczy (legitymacja szkolna) – zniżka 50 proc.,

 • potwierdzające, że dziecko należy do wielodzietnej rodziny (KDR) – zniżka 75 proc.

Jak długo trwa wyrobienie paszportu?

Nowy paszport, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka zostanie wydany w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Możliwe jest szybsze uzyskanie paszportu, jednak będzie to dokument tymczasowy (ważny do 12 miesięcy).

Każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może sprawdzić na dwa sposoby, czy dokument jest już gotowy do odbioru. Pierwszym z nich jest odwiedzenie strony internetowej obywatel.gov.pl, kliknięcie w kafelek „Wyjazd za granicę”, wejście w link o nazwie „Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy”, a następnie wpisanie numeru sprawy, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku. Drugi sposób to wykonanie telefonu do urzędu wojewódzkiego i podanie numeru sprawy.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również