ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak zgłosić szkodę w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych?

Jeśli zastanawiasz się jak zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela, to w tym wpisie znajdziesz wyjaśnienia jak wygląda ten proces w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz dowiesz się, ile czasu na zgłoszenie szkody Cię obowiązuje. Zgłaszanie szkody może różnić się nieznacznie w zależności od rodzaju ubezpieczenia - dziś skupimy się na tym najbardziej popularnym, a zarazem obowiązkowym ubezpieczeniu, czyli OC samochodu.

Warta - zgłoszenie szkody

Warta oferuje swoim klientom kilka możliwości zgłoszenia szkody. Można to zrobić za pośrednictwem:

 • strony internetowej Warty,
 • infolinii,
 • komunikatora Messenger,
 • korespondencji tradycyjnej.

W każdym z tych sposobów zgłaszania szkody należy postępować tak samo, czyli podać szczegółowe dane na temat zdarzenia i udostępnić wszystkie zebrane dokumenty, jak np. zdjęcia pojazdu, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, notatki policyjnej, oświadczenia sprawcy, dokumentację medyczną. Na stronie internetowej tego ubezpieczyciela znajdują się informacje, jak powinieneś się przygotować do zgłaszania szkody oraz jak dokładnie powinna wyglądać dokumentacja fotograficzna. Warta zaleca zgłoszenie szkody najszybciej, jak jest to możliwe.

UNIQA (dawna AXA) - zgłoszenie szkody

W UNIQA, która połączyła się z AXA Direct, zgłoszenie szkody może odbyć się telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa. Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować:

 • dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia,
 • dowód rejestracyjny pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji,
 • oświadczenie sprawcy kolizji lub notatkę policyjną,
 • zdjęcia uszkodzeń pojazdu.

Szkodę z tytułu OC należy zgłosić bezzwłocznie, natomiast w przypadku Autocasco oraz ubezpieczenia NNW, szkodę należy zgłosić do siedmiu dni od zajścia wypadku. W razie pożaru samochodu czy uszkodzenia szyb, szkodę należy zgłosić w ciągu dwóch dni od daty zdarzenia, a w przypadku kradzieży również do dwóch dni liczonych od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży.

Hestia - zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia odbywa się za pomocą strony internetowej ubezpieczyciela lub kontaktu telefonicznego. W celu zawiadomienia towarzystwa o powstaniu szkody należy przygotować następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • dowód rejestracyjny i/lub karta poszkodowanego pojazdu,
 • obustronną kopię dowodu rejestracyjnego sprawcy kolizji,
 • podpisaną przez właściciela dyspozycję do wypłaty odszkodowania,
 • dane osoby, która kierowała pojazdem,
 • oświadczenie sprawcy o zdarzeniu,
 • adres jednostki Policji, która sporządziła notatkę ze zdarzenia (w przypadku zgłoszenia szkody Policji).

Poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o szkodzie jest obowiązkowe niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub uzyskaniu wiadomości o jego zajściu.

InterRisk - zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody do InterRisk powinno się zgłaszać jak najszybciej – obowiązek ten dotyczy zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy kolizji. Można to zrobić na cztery sposoby:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela,
 • mailowo,
 • telefonicznie,
 • listownie.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia szkody należy przygotować następujące dane:

 • typ i numer, polisy z której zgłaszana jest szkoda,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu.

PZU - zgłoszenie szkody

W PZU zgłaszanie szkody odbywa się kilkoma kanałami. Można to zrobić za pośrednictwem formularza online, czatu wideo, telefonu na infolinię, wysłania SMS-a z prośbą o kontakt, odwiedzenia oddziału firmy lub wysłania e-maila. Do zgłoszenia szkody potrzebne są:

 • zdjęcie lub skan dowodu rejestracyjnego,
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy,
 • numer konta bankowego, na który ma wpłynąć odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) powinno odbyć się jak najszybciej, natomiast z autocasco w ciągu siedmiu dni. Jeżeli przyczyną szkody w przypadku ubezpieczenia autocasco jest wandalizm lub kradzież, należy zgłosić zdarzenie na Policję w ciągu 12 godzin, a do ubezpieczyciela w przeciągu jednego dnia.

MTU - zgłoszenie szkody

MTU należy do grupy Ergo Hestia, dlatego likwidacja przebiega podobnie jak w systemie Ergo Hestii, czyli za pomocą formularza online lub kontaktu telefonicznego. Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować następujące dokumenty:

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu,
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania,
 • dane kierującego pojazdem (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem),
 • spisane ze sprawcą oświadczenie o zdarzeniu lub notatka Policji ze zdarzenia (jeśli szkoda została zgłoszona Policji).

Podczas wypełnienia formularza online będziesz musiał dodatkowo uzupełnić poniższe informacje:

 • rodzaj i numer polisy,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • dane osobowe,
 • zakres szkody,
 • okoliczności zdarzenia.

W celu uzyskania jak najszybszej wypłaty odszkodowania najlepiej jest zgłosić szkodę do ubezpieczyciela jak najszybciej. W MTU dostępna jest usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), dzięki której zapewniona jest likwidacja szkody bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela, co oznacza, że nie trzeba wnioskować o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Compensa - zgłoszenie szkody

W Compensie dostępne są trzy metody na zgłoszenie szkody:

 • telefoniczna,
 • internetowa,
 • listowna.

Aby zgłosić szkodę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym należy przygotować:

 • dowód rejestracyjny i/lub kartę pojazdu,
 • prawo jazdy kierowcy,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • dane pojazdu sprawcy,
 • dane polisy,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę,
 • opis zdarzenia zawierający datę, miejsce i okoliczności.

W świetle prawa na zgłoszenie szkody z OC sprawcy poszkodowany ma aż trzy lata, a po upływie tego czasu ulega ono przedawnieniu. Jednak najlepiej zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy niezwłocznie – po pierwsze, by udowodnić powstanie szkody, a po drugie, by jak najszybciej otrzymać odszkodowanie.

Proama - zgłoszenie szkody

W tym towarzystwie ubezpieczeniowym szkodę można zgłosić za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej lub telefonicznie. Na stronie Proamy znajduje się również instrukcja wykonania dokumentacji fotograficznej. Ubezpieczyciel zaleca zgłoszenie szkody od radu po wystąpieniu kolizji, jednak jeśli jest to niemożliwe, należy to zrobić w ciągu siedmiu dni. Do zgłoszenia szkody trzeba przygotować:

 • dowód rejestracyjny pojazdu poszkodowanego,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • oświadczenie sprawcy i/lub notatkę policyjną,
 • dokumentację fotograficzną,
 • numer polisy OC,
 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
 • opis zdarzenia (data i miejsce zdarzenia, opis rodzaju uszkodzeń pojazdu, okoliczności zdarzenia),
 • dane jednostki Policji (jeśli była wzywana na miejsce zdarzenia).

Proama udostępnia swoim klientom maila, na który można wysyłać pytania lub przesyłać dodatkowe dokumenty. Należy pamiętać, by podać w tytule wiadomości numer zgłoszenia nadany przy zgłaszaniu szkody.

Link4 - zgłoszenie szkody

W Link4 zgłoszenie szkody należy wykonać jak najszybciej po zajściu kolizji. Można to zrobić telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie ubezpieczyciela. Przed zgłoszeniem szkody powinno się przygotować następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny swojego pojazdu,
 • oświadczenie z miejsca zdarzenia lub notatka uzyskana od Policji,
 • numer konta do wypłaty odszkodowania.

Internetowa Rejestracja Szkody Link4 TU S.A. wymaga dołączenia kilku dokumentów i danych. Są to:

 • numer polisy,
 • dokładny opis zdarzenia,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia i uszkodzeń samochodu,
 • relacje świadków (jeśli takie istnieją),
 • dane wszystkich uczestników zdarzenia.

Po zgłoszeniu szkody można śledzić postępy sprawy i dosyłać dodatkowe dokumenty za pośrednictwem strony ubezpieczyciela.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o zgłaszaniu szkody?

Wiesz już jak zgłosić szkodę w PZU, Link4, Ergo Hestii, InterRisk i kilku innych firmach ubezpieczeniowych, ale zapewne zastanawiasz się, czy zgłaszanie szkody to jedyna twoja powinność w przypadku wystąpienia kolizji. Poniższe informacje rozwieją wszystkie twoje wątpliwości.

Czy należy wzywać Policję na miejsce kolizji?

Wezwanie policji na miejsce kolizji nie jest koniecznie, jeżeli w jej wyniku nie ucierpiały żadne osoby, a sprawca jest skłonny przyznać się do winy i sporządzić stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno być spisane bardzo uważnie, gdyż jakiekolwiek nieścisłości mogą spowodować problemy z wypłaceniem odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy o zdarzeniu drogowym?

Sprawca kolizji powinien wypisać następujące dane:

 • dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia drogowego,
 • dane polisy,
 • opis zdarzenia zawierający czas, miejsce, opis uszkodzeń, okoliczności kolizji (można narysować szkic),
 • podpisy kierowców biorących udział w zdarzeniu.

Czy zgłoszenie szkody zawsze kieruje się do ubezpieczyciela sprawcy kolizji?

Zazwyczaj tak, jednak kilka firm ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie możliwość bezpośredniej likwidacji szkód (BLS), dzięki której można zgłosić zdarzenie do swojego ubezpieczyciela, a ten wyegzekwuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji. Do firm ubezpieczeniowych świadczących tę usługę należą: AVIVA, PZU, Link4 , Warta, Ergo Hestia (MTU) i WIENER (Gothaer). BLS obowiązuje jedynie, gdy w kolizji brało udział nie więcej niż dwa pojazdy, nikt z uczestników zdarzenia nie poniósł obrażeń i jeśli doszło do niego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy pamiętać również, że szkodę można zgłosić tylko w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym.  

Choć na zgłoszenie szkody poszkodowany ma aż trzy lata, warto to zrobić jak najszybciej. Dzięki temu nie tylko szybciej otrzymasz pieniądze z odszkodowania i naprawisz swój samochód, ale też możesz mieć większą pewność, że ubezpieczyciel sprawcy wypłaci ci należne świadczenie. Im więcej czasu będziesz zwlekał z powiadomieniem ubezpieczyciela sprawcy kolizji o doznanych szkodach, tym zbadanie przez niego sprawy stanie się coraz trudniejsze, co niekoniecznie może działać na twoją korzyść. Musisz wziąć też pod uwagę, że ubezpieczyciel ma aż 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu ci odszkodowania. W przypadku gdy byłaby odmowna, możesz się od niej odwołać, a to spowoduje kolejne opóźnienia w uzyskaniu pieniędzy.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również