ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak złożyć reklamację ubezpieczenia na życie?

Aby uzyskać świadczenie z ubezpieczenia na życie, osoba ubezpieczona lub osoby uposażone w umowie, powinni złożyć odpowiednie dokumenty w firmie ubezpieczeniowej. Ta w ciągu 30 dni powinna ustosunkować się do żądań klienta i wypłacić świadczenie, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia na życie.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, do których zaliczane jest również ubezpieczenie na życie, firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić świadczenie klientowi lub osobom uposażonym w terminie 30 dni od złożenia odpowiednich dokumentów. Jeśli w tym terminie pojawią się kwestie wymagające uściślenia, m.in. dotyczące ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia, można przedłużyć termin wypłaty o kolejne 14 dni.

Jeśli jednak odszkodowanie w opinii klienta jest zaniżone, albo zakład ubezpieczeniowy niesłusznie odmówił wypłaty świadczenia, można złożyć reklamację ubezpieczenia na życie. Jak tego dokonać?

Reklamacja złożona ubezpieczycielowi

Na ogół na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dołączone powinny być obowiązkowo do umowy ubezpieczeniowej, wskazuje się miejsce, formę i tryb składania reklamacji przez klientów. Zwykle miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy ubezpieczeniowej. Reklamację można składać:

 • pisemnie, na adres korespondencyjny ubezpieczyciela,
 • osobiście, w siedzibie firmy ubezpieczeniowej,
 • telefonicznie, na wybrany numer infolinii,
 • faksem,
 • pocztą elektroniczną,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WWW firmy ubezpieczeniowej.

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, a klient zostaje powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w sposób wybrany przez siebie, zwykle w formie pisemnej. W odpowiedzi tej powinny znaleźć się co najmniej informacje:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne odpowiedzi, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 • wyczerpująca informacja na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów statutu firmy lub prospektu informacyjnego oraz stosownych przepisów prawa,
 • wskazanie osoby lub osób mogących udzielić dalszych wyjaśnień w danej sprawie, na żądanie klienta.

Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z odpowiedzią firmy ubezpieczeniowej, może zwrócić się o pomoc do:

 • Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta,
 • Rzecznika Ubezpieczonych.

Czy wiesz, że...

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzoru wobec ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również