ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Jak złożyć reklamację ubezpieczenia podróży?

Biuro musi zapewnić ubezpieczenie

W podróży możemy być chronieni kilkoma polisami ubezpieczeniowymi. Na pewno obejmuje nas swoim zasięgiem obowiązkowa dla wszystkich touroperatorów i pośredników turystycznych polisa turystyczna. Jest ona uruchamiana na wypadek niewypłacalności organizatora wycieczki i zapewnia:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej,
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadających części imprezy turystycznej niezrealizowanej.

Ubezpieczenie indywidualne

Turysta przed wyjazdem w podróż może wykupić dla siebie ubezpieczenie chroniące przed negatywnymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń, zachorowania czy działania osób trzecich. Standardowa polisa obejmuje:

  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków),
  • KL (ubezpieczenie kosztów leczenia, w tym za granicą),
  • OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie bagażu,
  • pakiet assistance,
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Reklamacje na ubezpieczenia turystyczne

Jeśli turysta nie jest zadowolony ze świadczeń uzyskanych z polisy turystycznej, może je reklamować. W przypadku niezadowolenia z gwarantowanego przez touroperatora ubezpieczenia, warunki składania reklamacji i jej terminy powinny być wskazane w umowie o świadczenie usług turystycznych. Sposób zgłaszania reklamacji powinien być podany zarówno w związku z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą.

Uwaga!

Organizator turystyki powinien wydać klientowi pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, jako zabezpieczenie finansowe jego interesów. Dokumenty powinny wskazywać na sposób reklamacji i ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji lub umowy ubezpieczeniowej.

Tryb i termin składania reklamacji w związku z niesatysfakcjonującym wypełnieniem postanowień umownych przez ubezpieczyciela, u którego turysta wykupił ubezpieczenie podróży, powinny być wskazane w umowie ubezpieczeniowej. Na ich podstawie należy złożyć reklamację i żądać jej rozpatrzenia przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli to nie przyniesie skutku, można odwołać się do Rzecznika Ubezpieczonych.

Expert Compero Expert Compero

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również