ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba fizyczna z wykształceniem minimum średnim, która prowadzi własną działalność gospodarczą i podpisała umowę agencyjną z jednym lub kilkoma zakładami ubezpieczeń, a także została wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo nie może być karana za przestępstwa umyślne.

Rodzaj współpracy

Po zarejestrowaniu działalności w urzędzie gminy lub miasta przedsiębiorca powinien zgłosić się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub multiagencji w celu odbycia szkolenia i podpisania umowy.

Umowa z ubezpieczycielem poprzez dużą multiagencję to rozwiązanie bardzo efektywne i proste. Przede wszystkim dlatego, że takie agencje najczęściej współpracują z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, przez co przyszły agent może uzyskać dostęp do szerokiego wachlarza produktów różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Dodatkową korzyścią dla agenta jest także to, że multiagencja przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną. Oznacza to, że osoba pracująca jako agent ubezpieczeniowy nie musi ponosić kosztu obowiązkowego ubezpieczenia OC, które jest konieczne przy współpracy agenta z kilkoma zakładami ubezpieczeniowymi. Koszt takiego ubezpieczenia to ok. 2000 zł.

Zezwolenie na pracę w charakterze agenta wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, w którym ma pracować agent.

Szkolenia podstawowe i uzupełniające

Osoba, która chce zostać agentem ubezpieczeniowym, jeszcze do niedawna po spełnieniu powyższych wymogów musiała także przejść szereg szkoleń.

  • szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które jeszcze nigdy nie pracowały jako agent ubezpieczeniowy. Takie szkolenie trwa 152 godziny, a przyszły agent zapoznaje się z ogólnymi informacjami o rynku ubezpieczeniowym i poznaje regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. Często także w ramach takiego szkolenia omawiane są zagadnienia z zakresu ofert ubezpieczeniowych.

  • szkolenie uzupełniające

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które odbyły już szkolenie podstawowe i chcą podpisać umowę z kolejną firmą ubezpieczeniową. Nauka trwa 48 godzin.

  • licencja

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pisemnego egzaminu, kolejnym krokiem jest uzyskanie licencji. Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymagane dokumenty to m.in. świadectwo dojrzałości i aktualne zaświadczenie o niekaralności. Na otrzymanie licencji czeka się około miesiąca, a po jej zdobyciu można rozpocząć pracę.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również