ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jak zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego NFZ?

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, osoby niezatrudnione na etat mogą podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Tego typu porozumienie należy zawrzeć w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca naszego zamieszkania. Do zawarcia umowy potrzebne nam będą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek, który znajdziemy na stronie internetowej NFZ,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia, np. umowa o pracę, świadectwo pracy,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej musimy posiadać druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wykreślenie z KRS przy spółkach prawa handlowego.

Przerwa w ubezpieczeniu kosztuje

W przypadku, gdy nasza przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym wynosiła więcej niż 3 miesiące, jesteśmy zobowiązani do wniesienia odpowiedniej opłaty. Należność taką musimy uregulować przy zawieraniu umowy. Wysokość naliczonej opłaty zmienia się co kwartał, a w I kwartale 2016 r. wynosi:

 • w przypadku przerwy od 3 miesięcy do roku - 816,38 zł,
 • w przypadku przerwy od roku do 2 lat - 2040,95 zł,
 • w przypadku przerwy od 2 do 5 lat - 4081,90 zł,
 • w przypadku przerwy od 5 do 10 lat - 6122,85 zł,
 • w przypadku przerwy powyżej 10 lat - 8163,80 zł.

Zawierając umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, jej posiadacz ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy takiej polisy nie posiadają z innego tytułu (czyli np. dziecko).

Procedura zawarcia umowy

Po złożeniu wniosku i innych dokumentów do NFZ wnioskujący podpisuje umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Następnie wciągu 7 dni osoba taka musi złożyć w oddziale ZUS druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX. Składkę ubezpieczeniową należy wpłacać na konto ZUS do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, dodatkowo musimy składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia w NFZ?

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozwiązana:

 • na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ,
 • w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. jako członek rodziny - wówczas należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale NFZ.

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ należy ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również