ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Jakie ubezpieczenie musi posiadać lekarz?

Błąd lekarski może wyrządzić krzywdę nie tylko poszkodowanemu, ale również i samemu medykowi. Lekarz, który podjął złą decyzję na etapie leczenia pacjenta, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Przed koniecznością zadośćuczynienia pokrzywdzonemu uchronić może ubezpieczenie OC. To z tej polisy wypłacone zostanie ewentualne odszkodowanie.

Odpowiedzialność za błędy lekarskie czy szkody na mieniu pacjenta może ponosić placówka medyczna, w której krzywdy doznał poszkodowany, albo sam lekarz, który dopuścił się błędu. Najbardziej narażeni są przy tym lekarze prowadzący własną praktykę lekarską. Ci ponoszą pełną odpowiedzialność za błędy w sztuce. Właśnie dlatego są zobowiązani przez prawo do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, którego zakres jest regulowany ustawowo.

Rozszerzone OC

Obowiązkowe OC lekarza chroni go jednak w ograniczonym zakresie, który nie zawsze pozwoli na całkowite uniknięcie konsekwencji finansowych w przypadku pozwu ze strony pacjenta. Medycy mają jednak możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia OC. Rozszerzenie ochrony odpowiedzialności cywilnej może dotyczyć mp. podwyższenia sumy ubezpieczenia czy rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone na obszarze coraz popularniejszej medycyny estetycznej. Zależnie od wybranego wariantu, dodatkowa polisa może zabezpieczyć również przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw pacjenta.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Problemy finansowe lekarza oskarżonego o wyrządzenie szkody pacjentowi nie kończą się na polu zadośćuczynienia. Sprawy sądowe i konsultacje prawne to dodatkowe koszty, których podstawowe OC już nie pokryje. Wydatki tego typu mogą z kolei sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dobrowolnie nabywane ubezpieczenie ochrony prawnej powinno zapewniać pokrycie kosztów pracy adwokata i radcy prawnego, koszty sądowe, koszty strony przeciwnej czy opinii biegłych.

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy

To polisa, którą warto posiadać w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy na kontrakcie lekarskim. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę w przypadku utraty dochodów podczas dłuższej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Wybierając polisę, warto zwrócić uwagę na wysokość zapewnianego świadczenia i okoliczności, które muszą wystąpić, by ubezpieczyciel był zobowiązany do wypłaty dziennej lub miesięcznej diety.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również