poradnik

Jazda po alkoholu – ile można mieć promili? Kary za jazdę pod wpływem

 • Monika Słupczyńska
 • Komunikacja

Jazda po alkoholu – ile można mieć promili? Kary za jazdę pod wpływem

Nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i dlatego muszą liczyć się z wysokimi karami. Jakie konsekwencje grożą za jazdę po alkoholu?

Jazda po użyciu alkoholu czy jazda w stanie nietrzeźwości – jaka jest różnica?

Powszechnie stosowanym (nie tylko przez kierowców) terminem jest „jazda pod wpływem alkoholu”. Przepisy jednak rozróżniają dwa stany – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.

1. Stan po użyciu alkoholu. Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O stanie po użyciu alkoholu mówi się wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ albo

 • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3.

2. Stan nietrzeźwości. Od stanu po użyciu alkoholu należy rozróżnić stan nietrzeźwości. Mówi się o nim wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ albo

 • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm3.

Powyższe rozróżnienie jest bardzo istotne – od stężenia alkoholu w organizmie zależy wymiar kary. Z tego względu określenie "jazda po alkoholu" nie jest precyzyjne.

Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy poruszającego się po polskich drogach? Ile można mieć promili? Zgodnie z przepisami dopuszczalna ilość promili w Polsce jest bardzo niska – do 0,2‰ (albo do 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu – stan po użyciu alkoholu

Łagodniej traktowani są kierowcy, w których organizmie stężenie alkoholu nie przekracza  0,5‰ – oni odpowiadają za wykroczenie. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń wymierzona im kara może polegać na:

 • pozbawieniu kierowcy wolności – kara aresztu do 30 dni,

 • grzywnie – maksymalna wysokość grzywny wynosi 5000 zł,

 • utracie przez kierowcę prawa jazdy – zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony może zostać w stosunku do kierowcy na okres od 6 miesięcy.

Jazda pod wpływem alkoholu (a precyzując: w stanie po użyciu alkoholu) oznacza dla kierowcy również 10 punktów karnych.

Kierowca „złapany na gorącym uczynku” musi liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami. Zarówno stan po użyciu alkoholu, jak i stan nietrzeźwości oznaczają, że policjant zatrzyma prawo jazdy sprawcy, a kierowany przez niego pojazd zostanie odstawiony na parking strzeżony.

Jazda rowerem po alkoholu oznacza, że kierowca musi spodziewać się grzywny albo kary aresztu do 14 dni. Dodatkowo wobec sprawcy orzeczony może zostać zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego od 6 miesięcy do 3 lat.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu – stan nietrzeźwości

Poważniejsze konsekwencje rodzi jazda pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości, gdyż jest ona traktowana jako przestępstwo. Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości zostały wskazane w art. 178a Kodeksu karnego. Są to:

 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat,

 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 do 10 lat,

 • kara pieniężna na Rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jeszcze surowiej traktowani są kierowcy, którzy prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości, spowodowali wypadek. Jeżeli w jego wyniku doszło do śmierci innych osób, to sprawca może trafić do więzienia nawet na 12 lat oraz dożywotnio stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kiedy można jechać po alkoholu? W internecie można znaleźć zarówno alkomaty online, jak i kalkulatory, które obliczają promile. Trzeba pamiętać, że te narzędzia z reguły wprowadzają w błąd. Stężenie alkoholu we krwi zależy od wielu indywidualnych czynników. Poleganie choćby na alkomatach online może zakończyć się utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

Jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości oznacza grzywnę lub karę aresztu do 1 miesiąca. Wobec rowerzysty może też zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu – co z ubezpieczeniem OC?

Dopuszczalne promile w Polsce są niewielkie. Konsekwencje w postaci grzywny, aresztu czy utraty prawa jazdy to jednak nie wszystko, czego muszą spodziewać się kierowcy lekceważący przepisy. Firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku pokrywania szkód spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Jazda pod wpływem alkoholu oznacza, że kierujący pojazdem zostanie zobowiązany do naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód. Inaczej mówiąc, będzie musiał z własnych środków wypłacić odszkodowanie – fakt posiadania ubezpieczenia OC będzie w tym momencie bez znaczenia.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Przeczytaj również

 • Zuzanna Jóźwiak

Wiele osób decyduje się na podróże z dzieckiem już od jego najmłodszych lat. Dla malucha to nowe przeżycie dlatego warto zadbać o jego szczególny komfort – zwłaszcza jeśli...

 • Patrycja Kowalewska

W przypadku planowania wyjazdów za granicę coraz częściej turyści wybierają przejazd samochodem osobowym. Związane jest to głównie ze stale rosnącą jakością dróg oraz mniejszymi...

 • Monika Słupczyńska

Każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakup OC wiąże się ze stosunkowo dużym wydatkiem. Jest on uciążliwy...