ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Karta kierowcy – jak ją wyrobić i ile kosztuje?

Planujesz podjąć pracę w charakterze kierowcy pojazdu ciężarowego wyposażonego w tachograf? Odpowiednio wcześniej musisz wyrobić kartę kierowcy. Dowiedz się, dlaczego jest ona niezbędna i jak ją uzyskać.

Co to jest karta kierowcy i kto musi ją mieć?

Definicja karty kierowcy znajduje się w unijnym rozporządzeniu w sprawie tachografów. Z przepisów tych wynika, że karta kierowcy (karta do tachografu) to inteligentna karta przeznaczona do użytku w tachografie. Umożliwia ona zarówno identyfikację posiadacza, jak i przesyłanie oraz przechowywanie danych. Inaczej mówiąc, karta ta pozwala monitorować czas pracy kierowców, a to z kolei ułatwia ich rozliczanie i pozwala przestrzegać obowiązującego prawa.

Do posiadania karty kierowcy zobowiązani są kierowcy prowadzący pojazdy wyposażone w tachograf – są to:

 • Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 t,
 • Pojazdy służące do przewozu osób – więcej niż 9 wraz z kierowcą.

Karta kierowcy jest zatem przeznaczona dla kierowców zawodowych – tych, którzy na co dzień jeżdżą ciężarówkami czy autobusami.

Osoba, która chce otrzymać kartę kierowcy, musi samodzielnie złożyć wniosek – nie może tego zrobić w jej imieniu pracodawca.

Jak złożyć wniosek o kartę kierowcy?

Wniosek o wydanie karty do tachografu może zostać złożony na dwa sposoby – przez internet lub poprzez pocztę (wniosek papierowy). Chcesz wypełnić wniosek online? Upewnij się, że będziesz mógł potwierdzić swoją tożsamość – akceptowane metody to:

 • Dowód z warstwą elektroniczną – tzw. e-dowód,
 • Profil zaufany ,
 • Podpis kwalifikowany.

Jak wyrobić kartę kierowcy? Musisz złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera:

 • Dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania (adres do korespondencji – opcjonalnie), numer PESEL i datę urodzenia kierowcy,
 • Dane dotyczące prawa jazdy,
 • Powód ubiegania się o kartę, np. jej wymiana.

Podpisując wniosek o wydanie karty kierowcy, potwierdzasz, że jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku należy też dołączyć załączniki. Zostały one wymienione w ustawie o tachografach (listę załączników znajdziesz również na stronie internetowej www.info-car.pl) – są to m.in.:

 • Aktualna fotografia – musi być na białym tle i przedstawiać lewy półprofil,
 • Kopia (skan, zdjęcie) prawa jazdy – gdy dokument ten został wystawiony w innym kraju niż Polska,
 • Kopia (skan, zdjęcie) karty kierowcy – w przypadku jej przedłużenia i gdy została ona wydana przez instytucję działającą poza Polską,
 • Oświadczenie kierowcy (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia), że posiada on miejsce normalnego zamieszkania na terenie Polski,
 • Oświadczenie kierowcy (również pod rygorem odpowiedzialności karnej), że posiada on ważne prawo jazdy,
 • Skan (zdjęcie) oświadczenia przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie Polski potwierdzającego zawarcie z kierowcą stosunku pracy – jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeżeli ubiegasz się o wydanie karty kierowcy, ponieważ poprzednią zgubiłeś lub zniszczyłeś, będziesz musiał dodatkowo złożyć oświadczenie o utracie dokumentu.

Przy wymianie karty ze względu np. na zmianę danych osobowych konieczne jest przesłanie jej na adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Gdzie wyrobić kartę kierowcy i ile to kosztuje?

Podmiotem uprawnionym do wydawania karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jeżeli chcesz złożyć wniosek online, znajdziesz go na stronie PWPW dedykowanej kierowcom – www.info-car.pl.

Ile kosztuje karta kierowcy i kto płaci za jej wydanie? Opłata za wydanie karty to 172,20 zł. Obowiązek zapłaty tej kwoty należy do kierowcy, nie pracodawcy. Jednocześnie pracownik może otrzymać refundację, jeżeli firma zdecydowała się na taką politykę. Z reguły refundacja ma miejsce po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty.

Zależy ci na czasie? Złóż wniosek przez internet – okres oczekiwania na wydanie karty kierowcy będzie wówczas krótszy. Jak informuje PWPW na swojej stronie internetowej:

 • Wnioski złożone przez internet są realizowane w okresie do 7 dni roboczych,
 • Wnioski papierowe przesłane pocztą są procedowane dłużej, bo do 30 dni kalendarzowych.

Przez internet (na stronie www.info-car.pl) sprawdzisz też, czy karta jest już gotowa do odbioru. Jak sprawdzić status karty kierowcy? Wystarczy, że podasz swoje dane (imię i nazwisko) oraz numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości). Jeżeli złożysz wniosek o kartę kierowcy w wersji papierowej, to będzie on widoczny w ten sposób dopiero po ok. 10 dniach, licząc od dnia jego przyjęcia przez pracowników PWPW.

Co grozi za jazdę bez karty lub z nieważną kartą kierowcy?

Karta kierowcy jest niezbędna każdej osobie, która chce pracować jako kierowca ciężarówki czy autobusu. Za brak karty lub korzystanie z nieważnego dokumentu przewidziane są wysokie kary. Co więcej, dotyczą one nie tylko kierowcy, ale również jego pracodawcy. Mandaty za korzystanie z nieważnej karty kierowcy są wysokie:

 • Od 500 do 2000 zł – karę w takim przedziale może otrzymać kierowca
 • 2000 zł – taki mandat może zostać nałożony na właściciela firmy

Aby nie narażać się na odpowiedzialność finansową, należy pilnować terminu ważności karty kierowcy i gdy będzie on dobiegał końca złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również