ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych a przepisy dotyczące parkowania w Poznaniu

Wiele osób zastanawiając się, czy parking dla niepełnosprawnych jest płatny, wpisuje w wyszukiwarkę hasło „strefa parkowania Poznań godziny” i szuka szczegółowych wytycznych, czy inwalida płaci za parking i jakie ewentualne wymogi musi spełnić, aby korzystać z niego bez opłat. Podpowiadamy, jak rozstrzygnięta została kwestia płatnego parkowania w Poznaniu, jak uregulowane są przepisy dotyczące parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz komu należy się karta parkingowa i z jakimi przywilejami wiąże się jej posiadanie.

Płatne parkowanie w Poznaniu

W Poznaniu płatne parkowanie dotyczy dwóch stref: Strefy Płatnego Parkowania (strefa niebieska) oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (strefa czerwona). Pierwsza z nich obejmuje część Jeżyc, Wildę, Łazarz, Ostrów Tumski, Śródkę i Zagórze. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania podzielona jest na dwie podstrefy: pierwsza obejmuje część Jeżyc a druga obszar osiedla Stare Miasto w obrębie Centrum. Najniższe opłaty obowiązują w SPP a najwyższe na Starym Mieście. Strefa niebieska i czerwona nieznacznie różnią się od siebie godzinami, w których obowiązuje płatne parkowanie. W SPP w dni powszednie są to 8-18 a w soboty i niedziele parkowanie jest bezpłatne, a w ŚSPP 8-20 a parkowanie jest bezpłatne jedynie w niedzielę.

Czy niepełnosprawni płacą za parking

Osoby niepełnosprawne nie są automatycznie zwolnione z opłat za parkowanie. Jeśli niepełnosprawny posiada kartę parkingową, może natomiast wykupić specjalny identyfikator, którego koszt miesięczny wynosi 5 zł. Identyfikator można jednorazowo wykupić minimalnie na 3 a maksymalnie na 12 miesięcy i uprawnia on do parkowania w płatnych strefach bez ponoszenia dodatkowych opłat. Możliwość wykupienia identyfikatora przysługuje jedynie osobom, które rozliczają podatki w Poznaniu oraz są w mieście zameldowane na pobyt czasowy lub stały. Zakupu identyfikatora można dokonać w kasach Zarządu Dróg Miejskich lub za pośrednictwem Internetu.

Komu przysługuje karta parkingowa

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym oraz placówkom, które działają na rzecz takich osób. Kody w orzeczeniu, które umożliwiają złożenie wniosku o kartę parkingową to: 05-R (upośledzenie w obrębie narządu ruchu), 04-O (choroby narządu wzroku), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) oraz 10-N (choroby neurologiczne). W orzeczeniu, które posiada osoba niepełnosprawna, musi znajdować się zapis o wskazaniach do wydania karty parkingowej. Wykaz instytucji, które mają prawo do uzyskania karty parkingowej, znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. Są to między innymi domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja i zakłady rehabilitacji leczniczej.

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty parkingowej

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej to:

  • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej (w przypadku pojawienia się wątpliwości, jak wypełnić wniosek o wydanie karty parkingowej, można poprosić o pomoc urzędnika)
  • kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z adnotacją o wskazaniu do wydania karty parkingowej
  • potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 21 zł
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Ważne jest, aby pamiętać, że do urzędu przychodzimy z niepodpisanym wnioskiem. Podpis składamy w obecności urzędnika.

Gdzie wyrobić kartę parkingowa dla niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się w dowolnym miejskim bądź powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Oczekiwanie na jego rozpatrzenie trwa do 30 dni kalendarzowych. Nie ma obowiązku osobistego odbioru karty, ale jeśli chcemy go komuś powierzyć, do wniosku należy dołączyć stosowneupoważnienie.

Jak przedłużyć kartę parkingową

Karta inwalidzka jest ważna do końca okresu, na który zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie na dłużej niż 5 lat. Kiedy utraci ważność, możliwe jest złożenie nowego wniosku o wydanie karty wedle przewidzianej procedury. Z uwagi na aktualny stan zagrożenia epidemicznego ważność wszystkich aktualnych kartparkingowych zostanie automatycznie przedłożona do 60 dni po odwołaniu pandemii.

Do czego uprawnia karta parkingowa

Posiadacz karty parkingowej ma prawo parkowania na tzw. kopertach, czyli miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ponad to, nie musi stosować się do niektórych znaków drogowych. Zaliczamy do nich między innymi różne znaki, które oznajmiają zakaz wjazdu i zakaz postoju. Osobie niepełnosprawnej, która legitymuje się kartą inwalidzką przysługują też równego rodzaju ulgi w zakresie płatności za parkowanie (np. w Poznaniu możliwość wykupienia identyfikatora parkingowego).

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również