ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Karta rowerowa - jak przygotować dziecko do egzaminu?

Karta rowerowa to dokument, który musi posiadać osoba w wieku 10-18 lat, aby poruszać się po drodze rowerem. Obecnie wydają ją dyrektorzy szkół. W tym artykule przedstawimy wszystkie szczegóły dotyczące egzaminów na kartę rowerową oraz podpowiemy, jak pomóc dzieciom się do nich przygotować.

Czy test na kartę rowerową jest obowiązkowy?

Wszystkie programy nauczania dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej przewidują w swoich treściach przygotowanie uczniów do ubiegania się o kartę rowerową. Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych (jazda rowerem) poza budynkiem szkolnym (m.in. na lekcjach w-f).

Sprawdzenia kwalifikacji dokonywać mogą policjanci i inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie. Dotyczy to zwłaszcza znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności kierowania rowerem.

Nie przewiduje się egzaminu na kartę rowerową, tak jak było w poprzednim rozporządzeniu, pomimo to nadal istnieje wymóg sprawdzenia wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.

Testy na kartę rowerową dla klas 4-8 - arkusz zaliczeń

Zamiast testów w celu udokumentowania spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje arkusz zaliczeń. W tym arkuszu swoje podpisy składają wszystkie osoby mające wpływ na otrzymanie przez dziecko uprawnień i zgód na jazdę rowerem po drodze.

W poszczególnych pozycjach na arkuszu podpisy składają:

  • poz. 1 - wychowawca klasy, który ocenia dojrzałość psychiczną dziecka do włączenia się do ruchu drogowego,
  • poz. 2 - rodzice, wyrażając tym samym zgodę na wydanie karty, co wiąże się ze zgodą na samodzielne poruszanie się dziecka po drodze,
  • poz. 3 i 5 - osoba sprawdzająca znajomość przepisów ruchu drogowego i umiejętność jazdy rowerem,
  • poz. 4 - nauczyciel techniki,
  • poz. 6 - pielęgniarka lub inna osoba prowadząca zajęcia z pierwszej pomocy.

Kto wydaje kartę rowerową?

Sposób wydania uczniom kart (bardziej lub mniej uroczysty) ustala dyrektor szkoły. Osoby niebędące uczniami szkoły podstawowej odbierają kartę rowerową w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub w specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców, który przygotowuje i egzaminuje młodzież, musi posiadać specjalne poświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego dodatkowych, niezbędnych wymagań, które może otrzymać od starosty.

BRD - karta rowerowa

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) - karta rowerowa to platforma internetowa, na której dostępne są wszystkie materiały potrzebne do nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci ubiegających się o kartę rowerową. Na stronie brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są wszelkie zasady panujące w ruchu drogowym. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności użytkowników, różne formy rozrywki oraz treningi.

Poza odpowiednim przygotowaniem dziecka do uzyskania karty rowerowej, warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowia i życia pociechy, która poruszając się bez opieki dorosłych po drodze będzie bardziej narażone na uszczerbek. W serwisie Compero znajdziesz kilka propozycji ubezpieczeń dla całej rodziny, a także polisy ubezpieczające rower od kradzieży.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również