ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Karta wypadku – co to jest, kto i w jakim terminie sporządza, co wypełnić

Jeżeli zostałeś poszkodowany w pracy, masz prawo do odszkodowania. Aby je otrzymać, konieczne będzie udokumentowanie wypadku. Służy do tego m.in. karta wypadku przy pracy, karta wypadku w drodze do pracy lub protokół powypadkowy. Dowiedz się, jak je wypełnić i gdzie wysłać.

 

Co to jest karta wypadku i kiedy ma ona zastosowanie?

Karta wypadku to formularz, który wypełnia się po nieszczęśliwym wypadku przy pracy lub w drodze do pracy. Wypełniony dokument jest podstawą do starania się o odszkodowanie. Jak prawidłowo wypełnić kartę wypadku? Formularz składa się z kilku sekcji – podać należy:

  • dane identyfikacyjne płatnika składek – w poszczególne pola wpisuje się nazwę firmy i jej adres, numer NIP i REGON przedsiębiorcy oraz dane z jego dowodu tożsamości,
  • dane identyfikacyjne poszkodowanego – podać należy imię i nazwisko poszkodowanego, jego numer PESEL oraz adres,
  • informacje o wypadku – wymagane są informacje o okolicznościach, przyczynach, czasie i miejscu wypadku oraz umiejscowieniu urazu,
  • pozostałe informacje – to m.in. pouczenie, data sporządzenia karty wypadku czy przeszkody uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie.

Zarówno karta wypadku w drodze do pracy, jak i karta wypadku przy pracy musi zawierać informację o tym, czy wypadek został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Karta wypadku – wzór. Potrzebujesz karty wypadku? Nie musisz samodzielnie tworzyć tego dokumentu – możesz skorzystać z formularza przygotowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Wzór karty wypadku dostępny jest na stronie internetowej PIP.

Karta wypadku przy pracy jest wypełniana jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Formularz należy uzupełnić wówczas, gdy nieszczęśliwemu wypadkowi uległa osoba niebędąca pracownikiem, a zatem zatrudniona w oparciu m.in. o umowę zlecenie, umowę agencyjną czy umowę o świadczenie usług. Wszystkie podmioty zobowiązane do wystawienia karty wypadku zostały wymienione na stronie internetowej ZUS.

 

Karta wypadku – kto sporządza kartę wypadku i w jakim terminie?

Karta wypadku w drodze do pracy czy karta wypadku to dokumenty, które muszą zostać sporządzone we wskazanym przepisami terminie. Należy to zrobić w ciągu 14 dni, licząc od momentu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zarówno karta wypadku w drodze do pracy, jak i karta wypadku muszą zostać przygotowane w trzech egzemplarzach. Dlaczego? Jeden egzemplarz jest dla poszkodowanego, drugi dla pracodawcy (bądź podmiotu, który będzie ustalał okoliczności, w jakich doszło do wypadku), a trzeci dla ZUS-u.

Kto sporządza kartę wypadku? Obowiązek ten nie spoczywa na osobie poszkodowanej. Kartę wypadku wypełnia uprawniony do tego podmiot, np.:

  • podmiot wypłacający stypendium sportowe – w stosunku do osób poszkodowanych, które pobierają te stypendia,
  • spółdzielnia produkcyjna lub kółek rolniczych – w stosunku do członków tych spółdzielni,
  • pracodawca, u którego odbywana jest służba zastępcza.

Prawidłowo sporządzona karta wypadku jest niezbędna, aby starać się o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek.

 

Karta wypadku czy protokół powypadkowy – co należy wypełnić?

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy często zastanawiają się, jaki dokument należy wypełnić, jeżeli doszło do nieszczęśliwego wypadku – kartę wypadku czy protokół powypadkowy. To dwa różne dokumenty, które mają jednak wspólne zastosowanie.

Protokół powypadkowy sporządza powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, jeżeli osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wówczas wypłata odszkodowania w dużej mierze zależy od przeprowadzonego postępowania powypadkowego.

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu. Jeżeli w tej sytuacji chcesz zapewnić sobie finansowe wsparcie, rozważ zakup ubezpieczenia NNW. Dzięki opłaceniu składki otrzymasz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Będziesz mógł je przeznaczyć na leki, rehabilitację czy inne potrzeby.

Karta wypadku przy pracy czy karta wypadku w drodze do pracy dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż o pracę, np. umowy agencyjnej czy umowy o dzieło. Wówczas obowiązek przygotowania karty spoczywa na podmiocie, dla którego dana osoba wykonywała pracę.

 

Czym jest statystyczna karta wypadku i kiedy należą ją wypełnić?

Karta wypadku w drodze do pracy czy karta wypadku przy pracy to nie wszystkie dokumenty, jakie musi wypełnić pracodawca. Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego lub karty wypadku musi zostać wypełniona statystyczna karta wypadku. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy zawiera załącznik w postaci jej wzoru.

Statystyczna karta wypadku również musi zostać przekazana w terminie ustalonym przepisami. Aktualnie pracodawcy mają obowiązek przekazać kartę w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub karta wypadku.

Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku? Wzór karty Z-KW zawiera objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe, które są niezbędne do jej wypełnienia. Pracodawca wypełniający kartę nie powinien mieć z tą czynnością problemu.

Jak i gdzie wysłać statystyczną kartę wypadku? Musi ona zostać przekazana w formie elektronicznej na portal Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również