Kiedy można rozwiązać umowę polisy OC?

Wypowiedzenie umowy OC można złożyć w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i wypełniając odpowiedni wniosek. Rozwiązując umowę ubezpieczeniową, należy to zrobić na piśmie.

Wypełniony dokument powinien być wysłany pocztą z potwierdzeniem odbioru, kurierem, faksem lub e-mailem. Od 2012 roku wypowiedzenie możemy również złożyć u agenta ubezpieczeniowego. Możemy także zanieść wniosek bezpośrednio do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wysyłając wypowiedzenie, np. pocztą, musimy pamiętać, że ubezpieczycie uzna za dostarczony dokument w momencie jego otrzymania, nie ma znaczenia data nadania go na poczcie.

Umowa ubezpieczenia OC może ulec rozwiązaniu w następujących przypadkach:

1. Gdy klient przynajmniej jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta złoży wypowiedzenie umowy.

2. W sytuacji wyrejestrowania pojazdu, z powodu:

  • przekazania samochodu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu;
  • kradzieży pojazdu;
  • wywozu pojazdu z kraju, w sytuacji gdy pojazd został zarejestrowany za granicą lub tam sprzedany;
  • zniszczenia – kasacji pojazdu za granicą;
  • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

3. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość.

4. W momencie sprzedaży pojazdu, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał kontynuować ubezpieczenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

5. W sytuacji udokumentowanego oddania pojazdu do stacji demontażu.

6. W przypadku zezłomowania pojazdu, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem.

7. Gdy ubezpieczony posiada dwie różne polisy OC u innych ubezpieczycieli.

8. W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, po 3 miesiącach od chwili upadłości ubezpieczony może zawrzeć nową polisę OC u innego ubezpieczyciela.

Klienci, którzy zawarli umowę na odległość, czyli przez telefon lub Internet, mogą odstąpić od umowy w trybie określonym w art. 16c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Patrycja Kowalewska

W lutym 2022 roku zostały wprowadzone nowelizacje ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, których celem jest dostosowanie przepisów do unijnego Pakietu Mobilności....

  • Marek Pawłowski

Obecnie trudno wyobrazić sobie długą trasę, czy nawet drogę do sklepu w dużym mieście bez GPS. Łatwiejsze poruszanie się po drogach umożliwia nam zaawansowana technologia i dlatego nie każdy musi...

  • Klaudia Malinowska

Podróże kamperem mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Faktem jest, że popyt w tym obszarze stale wzrasta, a to szczególnie za sprawą pandemii, która niejako...