ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kiedy OC nie zapewni ochrony?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych określa, że każdy posiadacz pojazdu musi wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Posiadanie takiego ubezpieczenia to wygoda i bezpieczeństwo, jednak w pewnych sytuacjach polisa przestaje obowiązywać.

Korzyści z posiadania OC

Oprócz tego, że OC jest obowiązkowe, jest również niezwykle przydatne. Jego podstawowe zadanie to przede wszystkim ochrona osób, które mogą ucierpieć w wypadku, spowodowanym przez właściciela polisy. Poszkodowani mają pewność, że otrzymają stosowną rekompensatę, jeśli sprawca wypadku posiadał OC. Nie ma przy tym znaczenia, jakim majątkiem dysponuje sprawca, ponieważ świadczenie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Taka zasada działania OC jest również korzystna dla samego sprawcy wypadku, ponieważ chroni jego majątek, z którego przecież nie jest wypłacane odszkodowanie. Brak takiego ubezpieczenia oznaczałby, że osoba, która spowodowała kolizję drogową, musi pokryć szkodę z własnej kieszeni.

Warto zatem pamiętać o wykupieniu OC, nie tylko dlatego, że to obowiązek, ale dla własnego bezpieczeństwa. Trzeba jeszcze dodać, że osoba, która sprzedaje samochód, przekazuje nabywcy także własną polisę OC.

Kiedy OC nie chroni?

Niestety, zdarzają się sytuacje, które są wyłączone z ochrony obowiązkowej polisy OC i wtedy trzeba pokryć koszt naprawy szkody z własnej kieszeni.

Nie można liczyć na odszkodowanie z OC, gdy dojdzie do szkody zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego, np. w skutek kolizji z samochodem przewożącym paliwo lub inny niebezpieczny ładunek.

Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada również za wszelkie szkody lub utratę mienia wyrządzone przez kierującego pojazdem, a także polegające na utracie np. gotówki, biżuterii, papierów wartościowych oraz innych podobnego rodzaju dokumentów lub zbiorów kolekcjonerskich. Dotyczy to również przewożonych za opłatą ładunków lub bagażów.

Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez właściciela polisy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Firma ubezpieczeniowa, co prawda, wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym, ale potem zażąda od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów. W takiej sytuacji kierujący pod wpływem alkoholu musi również liczyć się z koniecznością wieloletniego wypłacania zadośćuczynienia poszkodowanym w przypadku, gdy doznali uszczerbku na zdrowiu. 

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również