ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Rower to dla wielu osób jeden z ulubionych środków lokomocji. Wszyscy wiedzą, że należy nim jeździć po drogach do tego przeznaczonych, czyli tzw. ścieżkach rowerowych lub, jeśli takich nie ma na danym odcinku, jezdnią – tak jak samochody. Czasami jednak ruch pojazdów mechanicznych jest wzmożony, a pobocze jezdni bardzo wąskie, co powoduje u niektórych rowerzystów obawę o swoje bezpieczeństwo. Pojawia się w takich przypadkach pytanie: kiedy rowerzysta może jechać po chodniku? Poniżej udzielimy na nie odpowiedzi.

Kiedy można jechać rowerem po chodniku?

Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym jazda rowerzysty po chodniku jest zabroniona, gdyż jest to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Kierujący rowerem jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Co istotne, za pieszego uznawana jest osoba prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, a także dziecko w wieku do 10 lat jadące rowerem pod opieką osoby dorosłej. Kierujący rowerem może jechać po chodniku tylko w wyjątkowych sytuacjach, do których zalicza się:

  • rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10 jadącą rowerem,

  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej dwa metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowery na chodniku – prawa i obowiązki rowerzysty

Rowerzysta, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Dopuszcza się postój roweru na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

W przypadku, gdy rowerzysta jest zmuszony jechać jezdnią (nie ma w okolicy drogi dla rowerów), jest zobowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Rowerzysta, włączając się do ruchu jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Rowerzysta może wyprzedzać inne osoby poruszające się rowerem oraz powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed kierowcami samochodów na przejazdach dla rowerów, a także gdy kierowca auta chce przejechać przez drogę dla rowerów. Zabronione jest wyprzedzanie innych pojazdów na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi.

Liczba rowerzystów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. Przewożenie na rowerze dziecka do lat siedmiu jest dozwolone tylko pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Zabroniona jest jazda rowerzysty po jezdni obok innego uczestnika ruchu (nie dotyczy manewru wyprzedzania), a także bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach oraz czepianie się pojazdów.

Czy pieszy może korzystać z drogi dla rowerów?

Zastanawiasz się pewnie, czy skoro jazda rowerzysty po chodniku jest większości przypadków zabroniona, to podobne przepisy obowiązują pieszych i tym samym zabraniają im poruszania się po drodze dla rowerów. Pieszy może korzystać ze ścieżki rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów wyłącznie w przypadku braku chodnika lub pobocza, czy też niemożności korzystania z nich. Osoba idąca drogą dla rowerów ma obowiązek ustąpić miejsca rowerzyście. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych poruszających się po ścieżce rowerowej.  

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również