ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo?

Linie tramwajowe działają jedynie w niektórych polskich miastach. Kierowcy, którzy na co dzień nie mają na drodze styczności z pojazdami szynowymi, często nie pamiętają, jak się prawidłowo zachować. Zapobiegawczo zatem uznają, że tramwaj ma zawsze pierwszeństwo. Tymczasem nie jest to prawdą - tramwaj pierwszeństwo ma tylko w niektórych sytuacjach.

Skrzyżowania z tramwajami - kto ma pierwszeństwo?

Czy tramwaj ma zawsze pierwszeństwo na skrzyżowaniu? Okazuje się, że nie - to zależy od rodzaju skrzyżowania oraz tego, czy znajdują się przed nim znaki lub sygnalizacja świetlna. Wyróżnić trzeba trzy sytuacje - gdy tramwaj znajduje się na skrzyżowaniu równorzędnym, na skrzyżowaniu ze znakami i na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym

Każdy kierowca wie, że na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązują dwie zasady - pierwszeństwo zawsze ma pojazd:

  • nadjeżdżający z prawej strony (tzw. zasada prawej ręki),
  • jadący z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcający w prawo - jeżeli skręcamy w lewo.

Jednak ta reguła nie ma odniesienia w stosunku do pojazdu szynowego. Inaczej mówiąc, tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym ma zawsze pierwszeństwo, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża.

Powyższa zasada, zgodnie z którą tramwaj ma zawsze pierwszeństwo, wynika bezpośrednio z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Prawo o ruchu drogowym - art. 25. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo

w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Tramwaj na skrzyżowaniu ze znakami

Kiedy tramwaje nie mają pierwszeństwa? Jedną z takich sytuacji jest poruszanie się po drodze podporządkowanej. Jeżeli na drodze z pierwszeństwem znajduje się inny pojazd - np. samochód - to właśnie on będzie miał pierwszeństwo. W tym przypadku tramwaj będzie musiał zaczekać.

Uwaga! Rzadko, ale może się zdarzyć, że na skrzyżowaniu ze znakami czy z sygnalizacją świetlną ruchem kierować będzie policjant. Wówczas to wydawane przez niego sygnały są kluczowe - znaki czy wskazania sygnalizatora tracą w tym przypadku znaczenie.

Chcesz przypomnieć sobie sygnały wydawane przez policjanta? Zajrzyj do artykułu Kierowanie ruchem przez policjanta

Tramwaj na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną

W przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną również pojawiają się wątpliwości o pierwszeństwo tramwaju. Należy rozróżnić dwie sytuacje. W pierwszej tramwaje pierwszeństwo mają lub go nie mają, gdy jadą prosto - w tym przypadku motorniczy w pojeździe szynowym musi (podobnie jak pozostali uczestnicy ruchu drogowego) kierować się wskazaniami sygnalizacji świetlnej.

Druga sytuacja jest bardziej skomplikowana i ma miejsce wówczas, gdy tramwaj skręca. Motorniczy pojazdu szynowego:

  • nie ma pierwszeństwa, jeżeli skręca, a na skrzyżowaniu znajdują się pojazdy jadące na wprost - wówczas musi on je najpierw przepuścić,
  • ma pierwszeństwo, jeżeli skręca, a na skrzyżowaniu znajduje się pojazd, który również chce skręcić - wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj.

Druga zasada jest nieznana wielu kierowcom i często bywa powodem kolizji samochodów z tramwajami.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie?

Czy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie? Na to pytanie również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym:

  • zostały ustawione jedynie znaki C-12 (wskazują one kierunek ruchu na rondzie) - to tramwaj wjeżdżający na rondo ma zawsze pierwszeństwo,
  • znajdują się także znaki A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) - to tramwaj wjeżdżający na rondo ustępuje pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują, ale wyjeżdżając z niego, ma pierwszeństwo.

Tramwaj znajdujący się na rondzie będzie miał pierwszeństwo również wówczas, gdy zamierza skręcić. Inne pojazdy mają mu wówczas obowiązek ustąpić.

Tramwaje - przepisy. Ruch tramwajów jest uregulowany zarówno ustawą Prawo o ruchu drogowym, jak i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Kiedy tramwaje nie mają pierwszeństwa?

Czy tramwaje zawsze mają pierwszeństwo? Nie. Jak widać z przytoczonych powyżej przykładów, zdarzają się sytuacje, gdy tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

Po których miastach Polski jeżdżą tramwaje? Pojazdy szynowe spotkasz, poruszając się m.in. po: Gdańsku, Elblągu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Najmłodsza sieć tramwajowa ma zaledwie sześć lat i funkcjonuje w Olsztynie (została otwarta w 2015 r.).

 

Kiedy jeszcze tramwaj nie ma pierwszeństwa? Wspomnieć trzeba o jeszcze jednej sytuacji, gdy tramwaj nie będzie miał pierwszeństwa. Mowa tu o wyjeździe z zajezdni lub pętli tramwajowej. Wówczas tramwaj ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom znajdującym się na drodze. Powód jest prosty - pojazd szynowy włącza się do ruchu.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również