ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kim jest aktuariusz, ile zarabia i jak nim zostać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa każde towarzystwo sprzedające polisy, powinno zatrudnić aktuariusza. Przyjęte ustalenia nie zawierają żadnych informacji na temat działalności specjalisty poza obszarem ubezpieczeniowym. Kim jest zatem aktuariusz? Jak nim zostać?

Kto to jest aktuariusz?

Aktuariusz to osoba specjalizująca się w szacowaniu ryzyka oraz ustalaniu bieżącej wartości koncepcji finansowych. Zazwyczaj pracuje on w towarzystwie ubezpieczeniowym, zajmując się obliczeniem zobowiązań wobec właścicieli polis oraz konstrukcją produktów, by zakładany poziom posiadanych pieniędzy oraz przyszłych wpływów pozwolił na uregulowanie należności dla klientów.

Co robi aktuariusz?

Aktuariusz zatrudniony w towarzystwie ubezpieczeń prowadzi działania z obszaru:

 • wyceny polis – obliczenie comiesięcznych należności, profilu zysku itp.;

 • opracowywania sposobów tworzenia zaplecza techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczenia poziomu marginesu wypłacalności zakładu;

 • ustalenia i monitoringu polityki dopasowania aktywów i zobowiązań;

 • wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie Embedded Value i Appraisal Value – kalkulacja składników, wpływających na podwyższenie EV, stanowiących bazę oceny wartości dodanej, pochodzącej z aktywności zarządu.

Specjalizuje się on także w kalkulacji ryzyka:

 • polisowego, wynikającego z należności towarzystwa wobec klientów oraz kosztów ich obsługi;

 • rynkowego, związanego z papierami wartościowymi i wysokością stóp procentowych;

 • kredytowego;

 • operacyjnego.

Jak zostać aktuariuszem?

Chcąc zajmować się kalkulacją ryzyka oraz ustaleniem wartości projektów pieniężnych, trzeba zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy. By tak się stało, konieczne jest zdanie egzaminów przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz zdobycie wykształcenia na uczelni wyższej. Przyszły aktuariusz nie może być ponadto osobą karaną w dziedzinie wykroczeń przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Chcąc pracować na tym stanowisku, trzeba również zaliczyć roczny staż zawodowy pod okiem specjalisty wpisanego do rejestru. Egzamin aktuariusza obejmuje 9 testów z:

 1. ekonomii,

 2. matematyki finansowej,

 3. matematyki ubezpieczeń na życie,

 4. matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych,

 5. modelowania,

 6. prawa ubezpieczeniowego i podatkowego,

 7. prawdopodobieństwa i statystyki,

 8. rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w towarzystwie ubezpieczeniowym,

 9. zarządzania ryzykiem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na rozwiązanie każdej części zdający ma 60 lub 120 minut. Egzamin jest organizowany przynajmniej dwa razy w roku. Za podejście do egzaminu aktuarialnego należy uiścić opłatę – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, za przystąpienie do każdej sesji egzaminacyjnej od osoby przystępującej pobiera się opłatę egzaminacyjną w wysokości 350 zł. Jakie jeszcze inne kompetencje mogą przydać się na tym stanowisku? Chcąc dobrze wykonywać swój zawód, warto zapoznać się z podstawami:

 • teorii prawdopodobieństwa,

 • rachunkowości ubezpieczeniowej,

 • mikro- i makroekonomii,

 • IT.

Ile zarabia aktuariusz?

W zależności od stażu pracy, wielkości i prestiżu towarzystwa ubezpieczeniowego, a także jego lokalizacji, aktuariusz może zarabiać od sześciu do nawet piętnastu tysięcy złotych miesięcznie. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak z 2021 roku, średnia zarobków na tym stanowisku oscyluje około 7 710 zł brutto miesięcznie.

Aktuariusz to zawód, wymagający szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia. Praca na tym stanowisku może jednak dawać wiele satysfakcji, a w dalszej perspektywie – szanse rozwoju. Warto zatem zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami, które należy spełnić, by zostać aktuariuszem. 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również