ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kim jest rzecznik ubezpieczonych?

Wsparcie ze strony Biura Rzecznika Ubezpieczonych nie ogranicza się tylko do udzielania porad, konsultacji prawnych czy wydawania opinii z zakresu ubezpieczeń. Rzecznik może także występować przed sądem w sprawach dotyczących skarg zgłaszanych przez ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli, udziału w pracach legislacyjnych etc.

Kto może uzyskać pomoc rzecznika?

Rzecznik ubezpieczonych reprezentuje interesy:

 • osób ubezpieczonych i ubezpieczających się,

 • osób uposażonych na mocy umów ubezpieczeniowych,

 • członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE),

 • członków pracowniczych programów emerytalnych (PPE),

 • osób uzyskujących (także uposażonych) emeryturę kapitałową.

Najczęstsze problemy zgłaszane do BRU

Zgłoszenia przyjmowane przez rzecznika najczęściej dotyczą ubezpieczeń gospodarczych (komunikacyjnych, NNW, na życie, mieszkaniowych, turystycznych, kredytów). Zazwyczaj poruszane są w nich problemy:

 • zbyt niskiego świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu,

 • odmowy przyznania świadczenia z tytułu polisy,

 • nieterminowego zaspokajania roszczeń.

W przypadku postępowań z zakresu zabezpieczenia emerytalnego (dotyczących uczestnictwa w OFE, PPE, IKE) spory zgłaszane do rzecznika najczęściej dotyczą:

 • odmowy przekazania pieniędzy do nowego OFE,

 • przystąpienie do funduszu emerytalnego pod wpływem błędu (utraty prawa do wcześniejszej emerytury),

 • opóźnień w regulowaniu składek do OFE.

Czy warto korzystać z usług rzecznika?

Rzecznik pomaga rozwiązywać problemy ubezpieczeniowe, gdy samodzielnie nie potrafią sobie z nimi poradzić sami ubezpieczeni. O tym, że ta instytucja jest potrzebna i spełnia swoją rolę świadczą same statystyki.

W 2013 r. do BRU zgłoszono aż 16 516 skarg na ubezpieczycieli – o 8,1% więcej niż w roku poprzedzającym. Rzecznik podjął interwencję aż 87,3% przypadków. Biuro udzieliło w tym czasie także 11 572 porad telefonicznych i 2710 porad mailowych.

Wyraźnie widać, że warto starać się o uzyskanie pomocy w kwestiach spornych dotyczących różnego rodzaju polis. Walcząc o swoje prawa, ubezpieczeni nie zostaną pozostawieni samym sobie.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również