ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kolizja służbowym autem - kto poniesie odpowiedzialność?

Aby wykonywać dobrze swoją pracę, niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest często samochód służbowy. Takie auto to bez wątpienia przywilej. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się ono także z obowiązkami. Szczególnie interesująca w tym kontekście wydaje się kwestia odpowiedzialności w przypadku kolizji czy wypadku. Kto wówczas powinien naprawić szkody?

Odpowiedzialność po stronie pracownika

Kwestie odpowiedzialności pracowniczej są regulowane w szczególności przez Kodeks cywilny. Odpowiedzialność jest ponoszona ze względu na pojawienie się szkody. Co istotne, pracodawca może rościć wobec pracownika prawo o odszkodowanie za jej spowodowanie. Pracownik używający auta służbowego ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wtedy, kiedy były one wynikiem jego działania, czyli on jest winowajcą. Wówczas też pracownik może być zobowiązany do pokrycia wszystkich napraw z własnej kieszeni.

Kiedy pracownik nie ponosi odpowiedzialności?

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec swojego pracodawcy tylko wtedy, kiedy szkoda w samochodzie służbowym powstała nie z jego winy, np. w wyniku działania osób trzecich.

Jak kontrolować?

Pracodawcy, którym zależy na odpowiednim kontrolowaniu tego, jak ich pracownicy dbają o powierzone im mienie firmowe (w tym auta), mogą zweryfikować zachowanie i pracę zatrudnionych osób poprzez zamontowanie GPS w samochodzie. Wtedy mają dostęp do tras, po których poruszał się pracownik, a także do prędkości przez niego rozwijanych.

Właściwe powierzenie mienia

Inną istotą kwestią, która może przesądzić o tym, kto powinien zapłacić za szkodę w przypadku uszkodzenia samochodu służbowego, jest właściwe powierzenia mienia. Jeśli przekazane podwładnemu auto np. nie spełnia wymagań technicznych albo ma usterki, to w razie kolizji pracownik stoi w korzystniejsze pozycji.

Zasady korzystania z pojazdu służbowego

Konkludując, najlepszym sposobem na poradzenie sobie z kwestią odpowiedzialności za uszkodzenia mienia służbowego, jest ustalenie dokładnych zasad korzystania z niego. Taki dokument pozwala ujednolicić reguły i określić, kiedy i jakie konsekwencje spotkają pracownika, gdy samochód, który przekazał mu szef do celów służbowych, zostanie uszkodzony.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również