ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Konsekwencje opóźnień w składce zdrowotnej i chorobowej ZUS

Składki ZUS to istotne obciążenie dla budżetu przedsiębiorcy - zwłaszcza w przypadku małych firm, których dochód po odliczeniu składki zdrowotnej, rentowej i chorobowej zostaje znacznie umniejszony. Niewielki dochód nie zwalnia jednak płatnika z konieczności terminowego regulowania należności wobec Zakładu.

Terminy płatności składek ZUS

Składki ZUS powinny być regulowane przez poszczególnych płatników w następujących terminach:

- do 5 dnia kolejnego miesiąca – dotyczy jednostek i zakładów budżetowych, a także gospodarstw pomocniczych,

- do 10 dnia kolejnego miesiąca – dotyczy osób fizycznych, które zdecydowały się na opłacanie składek samodzielnie,

- do 15 dnia kolejnego miesiąca – dotyczy pozostałych podatników.

Co z weekendami i świętami?

Jeżeli termin płatności składki przypada na dzień wolny od pracy, np. niedzielę, sobotę czy święto, należność wobec ZUS-u możemy opłacić w pierwszym dniu roboczym po wskazanej dacie.

Liczy się termin wpływu pieniędzy na konto

Gdy nie chcemy się narażać na opóźnienia w płatnościach składek, nie zwlekajmy w przelewami do ostatniej chwili. Dla ZUS-u nie będzie się liczyło to, że wysłaliśmy przelew właściwego dnia, ale wieczorem. Jeśli pieniądze dotrą na konto Zakładu 16 dnia miesiąca, będzie się to równało z jednodniowym opóźnieniem.

Kara za opóźnienie

W przypadku opóźnienia w płatnościach składek, ZUS nalicza odsetki karne, ale może także nałożyć karę grzywny (w kwocie do 5000 zł). Odsetki zostaną umorzone, jeśli ich wysokość nie przekracza sumy 8,70 zł. W przypadku osób, które zdecydowały się na dobrowolne ubezpieczenie, wskutek niezachowania terminów płatności umowa z Zakładem może wygasnąć. Będzie możliwe jej przywrócenie, ale w tym celu będzie należało wystosować odpowiedni wniosek.

Długotrwałe zwlekanie z uregulowaniem należności wobec ZUS-u może doprowadzić do poważniejszych konsekwencji:

- wystosowania przez Zakład wniosku o przymusowy wpis do hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy-dłużnika,

- egzekucji z majątku przedsiębiorcy,

- ściągnięcia zaległości pieniężnych z konta bankowego dłużnika.

Co z ubezpieczeniem chorobowym?

Nieuregulowanie składki ZUS w wymaganym terminie może doprowadzić do jeszcze jednego skutku - ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - i to już od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składki. Zapłata zaległości (o ile odsetki karne nie przekroczyły kwoty 6,60 zł) poskutkuje automatycznym odblokowaniem ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku płatnik powinien złożyć wniosek do ZUS-u o przywrócenie tytułu ubezpieczeń.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również