ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kosztorys naprawy samochodu z OC – jak się od niego odwołać?

Proponowane ci odszkodowanie z OC znajduje się daleko poniżej twoich oczekiwań? Nie musisz zgadzać się na pierwszy kosztorys naprawy samochodu, przedstawiony przez ubezpieczyciela. Możesz się odwołać. 

Likwidując szkodę z OC, kierowcy często wybierają wypłatę odszkodowania w wariancie kosztorysowym. To prostsze i szybsze rozwiązanie od rozliczania się z ubezpieczycielem z faktur za poniesione wydatki na zakup części i prace warsztatowe. Na czym polega ta ścieżka likwidacji szkód? Po oględzinach przeprowadzonych przez rzeczoznawcę (lub zdjęciach przedstawionych przez poszkodowanego) ubezpieczyciel przygotowuje i przedstawia klientowi kosztorys naprawy samochodu. Wycena ta stanowi bazę do wyliczenia kwoty świadczenia do wypłaty właścicielowi uszkodzonego pojazdu.

Kosztorys naprawy samochodu – wzór

Wycena naprawy samochodu powinna zawierać szczegółowy wykaz niezbędnych prac mechanika i części niezbędnych do wymiany w celu przywrócenia auta do stanu sprzed wypadku. 

W kosztorysie naprawy pojazdu nie może zabraknąć liczby roboczogodzin przeznaczonych na naprawdę auta przez mechanika, blacharza czy lakiernika, wraz ze stosowanymi przez nich stawkami godzinnymi.

Wzór kosztorysu naprawy pojazdu zawiera następujący zestaw informacji:

  • dane pojazdu (marka, model, wersja, dane z dowodu rejestracyjnego),
  • robocizna blacharska i mechaniczna (opis czynności i ich czasochłonności),
  • lakierowanie,
  • zestawienie części (wraz z ceną, kategorią jakościową i danymi identyfikującymi dostawcę części),
  • objaśnienia i notatki.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wycena szkody samochodu wystawiona przez zakład ubezpieczeń nie zawsze spełnia oczekiwania ubezpieczonego. Ubezpieczyciele często zaniżają koszty naprawy, przyjmując do wyceny np.:

  • ceny zamienników oryginalnych części,
  • uśrednione stawki prac mechaników z nieautoryzowanych warsztatów z danego regionu,
  • stosując mechanizm urealnienia wartości części (ich amortyzację), czyli zaniżanie ich wartości wskutek wyeksploatowania.

W ten sposób zaniżają wysokość odszkodowania należnego ubezpieczonemu.

Jeśli właściciel pojazdu nie zgadza się z proponowaną wysokością odszkodowania, może się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Swój sprzeciw najlepiej odpowiednio umotywować.

Jeśli w pierwotny kosztorys naprawy samochodu uwzględniał ceny zakupu części bez logo producenta auta, w piśmie do ubezpieczyciela można zażądać przeliczenia kosztów naprawy z użyciem oryginalnych części, powołując się na to, że zamienniki negatywnie wpłyną na wartość pojazdu.

Jeśli stawki robocizny przyjęte przez ubezpieczyciela są zbyt niskie, poszkodowany może powołać się na ceny obowiązujące w stacjach naprawczych z jego miejsca zamieszkania i okolic, dowodząc, że w pobliżu nie ma tańszych zakładów. Najistotniejszą rolę w procesie odszkodowawczym bedą jednak pełnić nie cenniki okolicznych firm, ale faktury za wykonane prace naprawcze, dlatego warto tego typu rachunki zbierać.

Co z odszkodowaniem po szkodzie całkowitej?

Gdy koszt naprawy starszego lub mocno uszkodzonego pojazdu będzie zbyt wysoki, ubezpieczyciel może uznać naprawę za nieopłacalną. Mówi się wówczas o szkodzie całkowitej:

  • w przypadku OC sprawcy szkoda całkowita może zostać stwierdzona wówczas, gdy naprawa pojazdu będzie kosztować ponad 100% wartości auta z dnia zdarzenia,
  • w przypadku AC szkoda może zostać orzeczona nawet wtedy, gdy koszt naprawy przekroczy dopiero 70% wartości pojazdu z dnia wypadku (zależnie od zapisów w umowie polisy).

Niestety zakłady ubezpieczeń zwykle stosują inne metody kalkulacji przy szkodach częściowych, a inne przy szkodach całkowitych. W tych pierwszych kosztorys naprawy samochodu zazwyczaj uwzględnia możliwie najniższe ceny (tańsze zamienniki części i stawki z nieautoryzowanych warsztatów), a w tych drugich zgoła przeciwnie (ceny oryginałów i stawki z ASO). 

W przypadku szkody całkowitej właściciel pojazdu otrzyma od firmy ubezpieczeniowej różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia wystąpienia szkody a wartością wraku. Zakład może również pomóc poszkodowanemu w sprzedaży wraku, np. wskazując nabywcę, który kupi od niego uszkodzone auto za cenę wskazaną w decyzji ubezpieczeniowej.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również