ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Kredyt kupiecki – co to jest i na czym polega?

Kredyt kupiecki, zwany również kredytem handlowym lub towarowycm, stanowi rozwiązanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorców nie mających dostatecznej ilości środków na zakup towarów lub usług. Udzielić go może jedynie inny właściciel firmy. Kredyt handlowy jest bardziej oszczędnym rozwiązaniem niż pożyczka bankowa. Warto znać inne zalety tego wsparcia finansowego. 

Kredyt kupiecki – co to jest?

Kredyty kupiecki w najprostszym tłumaczeniu jest pożyczką udzielaną przez dostawców towarów i usług partnerowi biznesowemu. Powstaje, gdy należność za produkt nie jest regulowana w czasie, gdy tytuł własności zostaje przeniesiony lub w trakcie realizacji działalności o charakterze nieprodukcyjnym. Kredyt towarowy stanowi popularną praktykę, której długość wynosi od kilku tygodni do kilku lat w zależności od rodzaju dóbr. Kredyt umożliwia prowadzenie działalności handlowej w przypadku niewystarczających środków finansowych klienta na opłacenie usługi

Na czym polega kredyt kupiecki?

Kredyt handlowy udzielany jest według modułu indywidualnego albo systemowego. Pierwszy z nich wymaga sprawdzenia wiarygodności finansowej przedsiębiorcy. W oparciu o analizę przygotowuje się ofertę kredytu towarowego. W przypadku metody systemowej przedsiębiorcy klasyfikowani są według poszczególnych warunków udzielania pożyczki.  Należy zaznaczyć, iż termin uregulowania należności nie jest normowany przez prawne przepisy. Zazwyczaj wymagany czas spłaty pożyczki wynosi 30 dni.

Limit kupiecki – czym jest?

Brak dokładnych ustaleń nie oznacza nieograniczonych możliwości. Limit kupiecki stanowi maksymalną kwotę, przyzwalającą kontrahentowi w ramach pożyczki. Ograniczenia te nie mają jednak trwałego charakteru. Jeśli przedsiębiorca spłaca zobowiązania w wyznaczonym terminie, wówczas limit kupiecki może się zwiększyć. Limity kupieckie stosowane są zazwyczaj dla nowych kontrahentów, których przedsiębiorca sprzedający towar po prostu nie zna i nie ma pewności, że nie będzie żadnych opóźnień w spłacie zadłużenia. Stali klienci, którzy już zdobyli zaufanie sprzedawcy mogą często liczyć na brak lub powiększenie limitu.

Ubezpieczeniu kredytu kupieckiego

Chcąc uchronić swoje finanse, można zdecydować się na wykupienie polisy zapewniającej ochronę w przypadku niemożności ściągnięcia długu. Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego są wierzytelności. Usługi oraz pożyczki muszą mieć jednak faktury. Decydując się na podpisanie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, przedsiębiorca zyskuje gwarancję, że w przypadku niewypłacalności klienta, ubezpieczyciel zwróci pewien procent niespłaconego kredytu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma ustalone własne limity odpowiedzialności (wysokość salda podlegającego ochronie). Również składka polisy jest ustalana indywidualnie z danym właścicielem firmy, gdyż jej wysokość często zależy od charakteru działalności przez niego prowadzonej.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to skuteczny sposób na ograniczenie ryzyka upadłości. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku wypłaty ustalonej z ubezpieczycielem kwoty zostanie potrącone nawet 20 proc. wkładu własnego.

Chcąc wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie kredytu kupieckiego, warto zapoznać się ofertą multiagencji ubezpieczeniowej, czyli przedsiębiorstwa zrzeszającego wielu ubezpieczycieli. Dzięki temu można poznać ofertę kilku towarzystw i wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. Jedną z najlepszych polskich multiagencji jest Compero, która współpracuje wyłącznie z renomowanymi ubezpieczycielami.

Czym jest skonto?

Zakup polisy nie stanowi jedynej operacji, zabezpieczającej firmę. Można bowiem wykorzystać także takie rozwiązanie, jak skonto. Jest to zniżka ceny uzyskiwana przez odbiorcę w przypadku natychmiastowego uregulowania należności po przeniesieniu tytułu własności. O przyznaniu rabatu decyduje wierzyciel. Odpowiada on za przenalizowanie wiarygodności odbiorcy i określenie zasad przyznania kredytu handlowego.

Wady i zalety kredytu kupieckiego dla firmy

Kredyt handlowy zaliczany jest do najtańszych operacji finansowych w swoim sektorze. Stanowi ona konkurencyjne rozwiązanie dla standardowych kredytów bankowych. Pożyczka pozwala na sprzedaż towarów przed upływem terminu płatności. Dzięki niej można zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Udzielający kredytu handlowego nie pobiera prowizji. Należy jednak pamiętać, że koszt kredytu kupieckiego zależy od skonta – w przypadku, gdy strony transakcji zdecydują się na zastosowanie tego rozwiązania. Wyróżnikiem kredytu jest ponadto szybkość i prostota realizacji.

Wśród wad takiego rozwiązania warto wskazać ryzyko niemożności spłaty, skutkującej trudnościami z odzyskaniem pieniędzy. Kredyt kupiecki jest jednak stosunkowo dobrą opcją dla przedsiębiorcy, udzielającego pożyczkę. Może on bowiem pozyskać nowych i lojalnych partnerów biznesowych.

Kredyt kupiecki jest dogodnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać, nie mając dostatecznych środków, i nie chcąc wnioskować o pożyczkę od instytucji finansowej. Należy jednak pamiętać o terminowym uregulowaniu należności. W przeciwnym razie można bowiem narazić firmę na kłopoty finansowe i stracić zaufanie swojego biznesowego partnera.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również