ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Które TU oferują samochód zastępczy?

Samochód zastępczy tylko dla wybranych

Jeśli do zdarzenia na drodze, które unieruchomiło nasz pojazd, dochodzi z winy osób trzecich, możemy uzyskać samochód zastępczy na koszt ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Jeszcze kilka lat temu taka usługa była dostępna tylko dla nielicznych kierowców, którzy utracili pojazd służący do prowadzenia działalności gospodarczej. Klienci indywidualni nie mogli na niego liczyć, choć przy kierowaniu sprawy na drogę sądową i jej wygraniu, można było uzyskać zwrot kosztów związanych z wynajmem samochodu zastępczego od ubezpieczyciela OC sprawcy kolizji.

Sąd Najwyższy, po interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, podjął uchwalę, w której stwierdził, że auto zastępcze należy się z polisy OC sprawcy wypadku każdemu poszkodowanemu, jeśli jego wynajęcie jest celowo i ekonomicznie uzasadnione.

Czy wiesz że....?

W listopadzie 2011 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 05/11) wydał orzeczenie korzystne dla kierowców ubezpieczonych samochodów, w którym orzekł, że każdemu poszkodowanemu należy się auto zastępcze. Firma ubezpieczyciela powinna zapewnić taki pojazd na własny koszt i udostępnić go swojemu klientowi.

W orzeczeniu czytamy: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej."

Aby uzyskać w takiej sytuacji zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego, poszkodowany musi odpowiednio udokumentować, że takie działanie było zasadne, a auto było naprawdę potrzebne. Klasa wynajmowanego samochodu powinna być przy tym zbliżona do uszkodzonego pojazdu, a koszt usługi wynajmu powinien oscylować wokół średniej ceny obowiązującej w danym rejonie kraju.

Odmowy pokrycia kosztów wynajęcia samochodu zastępczego z OC sprawcy powinniśmy się spodziewać, jeśli:

  • poszkodowany użytkował zniszczony lub uszkodzony pojazd sporadycznie,

  • wynajem przedłużał się ponad okres, w którym poszkodowany mógł kupić pojazd podobny do zniszczonego (najpóźniej do dnia wypłaty odszkodowania),

  • poszkodowany posiada inny pojazd, z którego może korzystać.

Samochód zastępczy z ubezpieczenia Assistance lub z Autocasco

Wiele TU oferuje samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia Assistance w odpowiednim wariancie:

  • AXA Direct zapewni samochód zastępczy w ramach Assistance MIDI (tylko po wypadku lub kradzieży pojazdu) lub w ramach Assistance MAXI (także po awarii pojazdu),

  • WARTA - samochód zastępczy w ramach Assistance,

  • Libery Direct zapewnia samochód zastępczy jedynie w dodatkowym Pakiecie Premium Assistance,

  • Link4 zapewnia samochód zastępczy w ramach pakietu Assistance dołączanego do pakietu OC i AC,

  • Allianz - auto zastępcze w ramach pakietu Assistance.

  • PZU Assistance zapewni samochód zastępczy.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również