ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Leasing operacyjny – czym jest i co warto wiedzieć na jego temat

Chcąc dbać o swój biznes, przedsiębiorca zazwyczaj wykorzystuje dodatkowe środki finansowe. Dzielą się one na zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych pierwszych zalicza się tzw. leasing operacyjny. Na czym on polega? Jakie są różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym? W tym artykule zostały zawarte najistotniejsze informacje na ten temat.

Co to jest leasing operacyjny?

Kapitał poszczególnych przedsiębiorstw, zarówno tych mniejszych jak i większych, jest czynnikiem warunkującym ich rozwój oraz przetrwanie na arenie gospodarczej. Chcąc prowadzić działalność, na pierwszy plan wysuwa się zazwyczaj problem dotyczący środków pieniężnych. Dlatego tak istotne jest, by wybrać odpowiednie źródła dodatkowego finansowania, które zaspokoją potrzeby firmy.

Jak sama nazwa wskazuje, leasing operacyjny polega na pewnej „operacji”. Jej celem jest przekazanie leasingobiorcy przez leasingodawcę prawa do korzystania z majątku trwałego w zamian za adekwatne opłaty. Leasing operacyjny można porównać do wynajmu. Majątkiem trwałym, który jest przekazywany do korzystania, może być np.:

 • samochód,

 • sprzęty AGD,

 • meble,

 • sprzęt i akcesoria biurowe,

 • nieruchomości (np. hale, biura itp.).

W leasingu operacyjnym przedmiot „operacji” jest wliczany do własności leasingodawcy. Może on w tym przypadku skorzystać z tzw. odpisów amortyzacyjnych. Z kolei druga strona umowy (leasingobiorca) wykorzystuje naliczany 23% VAT, płacąc comiesięczną należność oraz wlicza ją w koszty uzyskania przychodu. Leasingobiorca zatem spłaca raty i oprocentowanie ich wartości.  Ponadto, ewentualne koszty, jakie ponosi korzystający z usługi to ubezpieczenie oraz te, związane z utrzymaniem przedmiotu np. konserwacja czy naprawa.

W praktyce leasing operacyjny polega na możliwości korzystania z określonych rzeczy bez potrzeby jej kupna. Osobami, które uczestniczą podczas spisywania umowy, zazwyczaj są:

 • leasingobiorca (korzystający) – czyli przedsiębiorca,

 • leasingodawca (finansujący) – np. działalność leasingowa, bank;

 • poręczyciel – odpowiada za wypłacalność leasingodawcy.

Dodatkowo podmiotami tego stosunku mogą być także banki, dostawcy oraz ubezpieczalnie.

Leasing operacyjny – regulacje prawne

W przypadku korzystania z leasingu jako dodatkowego źródła finansowania podpisywana jest umowa określająca stosunki pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Jej istotą są czynności cywilnoprawne zawarte w Kodeksie cywilnym Art. 7091. Ten akt prawny zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy pod rygorem nieważności (chyba że np. firma leasingowa postanowiła inaczej).  Wyjątkiem jest nieruchomość z opcją wykupu. Wówczas należy spisać akt notarialny.

Informacje zawarte w umowie leasingu mogą być różne, jednak powinny się tam znaleźć podstawowe elementy, jak:

 • przedmiot leasingu z jego charakterystyką,

 • dane leasingodawcy i leasingobiorcy (w tym NIP, REGON, adres siedziby itp.);

 • termin zawarcia umowy wraz z własnoręcznymi podpisami obu stron (data i miejscowość);

 • data, w której przedmiot leasingu zostanie przekazany leasingobiorcy;

 • warunki spłaty oraz zasady korzystania z przedmiotu leasingu;

 • czas trwania umowy i zasady jej zakończenia;

 • prawa oraz obowiązki korzystającego, oraz finansującego.

Co w przypadku przerwania umowy leasingu? Leasingobiorca w takiej sytuacji musi liczyć się z  konsekwencjami. Często dochodzi do tzw. cesji leasingu (rezygnacja z zawartej umowy i przekazanie jej nowemu leasingobiorcy). Polega ona na tym, że leasingobiorca (cedent) musi znaleźć podmiot zainteresowany przedmiotem dzierżawy. Jeśli leasingobiorca nie znajdzie chętnego na przejęcie od niego leasingu, będzie musiał się liczyć z koniecznością opłacenia wszystkich pozostałych rat. Rezygnując z leasingu operacyjnego, przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że korzystniejsze będzie rozwiązanie umowy obowiązującej już ponad 40 proc. czasu, na który została zawarta. Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego spowoduje utratę prawa wykupu przedmiotu leasingu  na preferencyjnych warunkach. Cena tego przedmiotu zostanie w takim przypadku ustalona przez rzeczoznawcę, a jej wysokość będzie odpowiadała rzeczywistej wartości rynkowej.  Leasingobiorca zostanie również w takiej sytuacji obciążony kosztami wyceny.

Należy wziąć pod uwagę również fakt, że leasing nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób mających problemy z płynnością finansową. Ryzyko, jakie niesie ze sobą leasingobiorca zwlekający z płatnością, może być dużo większe niż w przypadku kredytu. Niektóre firmy potrafią naliczać opłaty manipulacyjne za każdy dzień zwłoki, a w ostateczności rozwiązują umowę.

Jak działa leasing dla osoby prywatnej?

Okazuje się, że leasing możliwy jest nie tylko dla przedsiębiorców. Często z tej opcji finansowania korzystają osoby prywatne. Szczególnie przydatne może być to w przypadku leasingu auta.

Jeżeli chodzi o zalety leasingu dla osoby prywatnej, to raty leasingu najczęściej są znacznie niższe w porównaniu do np. kredytu gotówkowego lub samochodowego. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj w sytuacji szkody całkowitej umowa wygasa, a klient wypłaca odszkodowanie firmie leasingowej. Dodatkową korzyścią jest to, że wszelkie informacje o leasingu nie znajdą się w Biurze Informacji Kredytowej.

Jedyną wadą tej formy finansowania jest status własności. Powoduje to, że leasingobiorca nie może w żaden sposób modyfikować przedmiotu umowy.

Leasing dla osoby prywatnej nazywany jest konsumenckim. Nie zobowiązuje on do wykupu przedmiotu dzierżawy pod koniec umowy. Procedura korzystania z leasingu konsumenckiego jest dość prosta. Czasem wystarczy sam dowód tożsamości. Wniosek o leasing konsumencki można zazwyczaj złożyć online.

Leasing finansowy czy operacyjny?

Podstawową różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest to, że ten drugi zalicza przedmiot umowy do zasobu leasingobiorcy. Z tego powodu odpowiedzialność za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych spoczywa na korzystającym z usługi. Jaki leasing jest korzystniejszy?

Zanim decyzja zostanie podjęta, warto przestudiować kryteria, jakimi charakteryzuje się zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy.

Kryteria

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Okres umowy

Krótszy od terminu zużycia przedmiotu leasingu

Przybliżony do terminu zużycia przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu

Nie wchodzi w skład aktywów korzystającego

Wchodzi w skład aktywów korzystającego

Opłaty leasingowe

Nie pokrywają w całości wartości przedmiotu umowy

Pokrywają w całości wartość przedmiotu umowy

Koszty amortyzacji oraz związane z użytkowaniem  przedmiotu

Ponosi finansujący, czyli leasingodawca

Ponosi korzystający z usługi (leasingobiorca)

Odstąpienie leasingu przed zakończeniem umowy

Możliwe jest bez ponoszenia konsekwencji (np. w przypadku wykupienia przedmiotu leasingu)

Pociąga za sobą konieczność wypłaty odszkodowania finansującemu leasing

Podatek od towarów i usług

Ponoszenie kosztów z każdą ratą

Ponoszenie jednorazowych  kosztów od wartości przedmiotu leasingu

To, jaką formę leasingu wybierze przedsiębiorca, zależy również od konkretnej sytuacji firmy oraz jej statusu prawnego. Opłacalność każdej z możliwych opcji rozpatrywana jest na podstawie modelu wydatków i przychodów działalności z uwzględnieniem wartości pieniądza w danym momencie.

Ubezpieczenia zakupionych towarów w ramach leasingu

Leasingobiorca zazwyczaj oczekuje, by przedmiot w ramach leasingu był objęty ubezpieczeniem. Jest to dodatkowa ochrona przed ewentualnymi szkodami takimi jak:

 • zniszczenie,

 • kradzież,

 • pożar.

Warto wiedzieć, że im dłużej trwa leasing, tym większy koszt ubezpieczenia. Cena jest również zależna od przedmiotu, który obejmuje leasing. Zazwyczaj ubezpieczenie obsługują leasingodawcy. Wartość pieniężna waha się w granicach 100-300 zł rocznie (netto) w ramach usługi. Opcje spłaty występują jako jednorazowa należność lub dzielą się na raty. Leasingobiorca może również poszukać oferty ubezpieczenia we własnym zakresie. Aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie, najlepiej jest skorzystać z usług multiagencji ubezpieczeniowej, takiej jak Compero.pl, która dysponuje ofertami wielu ubezpieczycieli i umożliwia porównanie ich.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również