ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Link4 przestanie utrudniać rezygnację z OC

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy, a jego odnowienie nie wymaga podejmowania przez ubezpieczonego żadnych działań. Po upływie terminu obowiązywania pierwotnie podpisanej umowy, polisa automatycznie zostaje przedłużona na kolejny rok. Oczywiście nastąpi to w wypadku, gdy ubezpieczony jej nie wypowie w odpowiednim terminie (najpóźniej na dzień przed terminem końca umowy).

Podwójne ubezpieczenie

Jest jednak pewna furtka prawna dla osób, które nie chcą czekać do końca rocznego czasu trwania umowy, by zmienić ubezpieczyciela. Prawo jasno stanowi, że w Polsce nie może trwać sytuacja, w której ubezpieczony będzie posiadał dwie polisy komunikacyjne OC. Jeśli zatem wykupi nowe ubezpieczenie (w innym towarzystwie), może tę dotychczasową polisę wypowiedzieć (pod warunkiem, że została już przynajmniej raz przedłużona automatycznie).

Link4 nie odnawiał, a podpisywał umowy "na nowo"

Tę furtkę ubezpieczeniową zamknął klientom Link4. Warto wcześniej przypomnieć, że ubezpieczyciele mają obowiązek przed upływem terminu obowiązywania aktualnej umowy OC wysłać do klienta informację o ubezpieczeniu na kolejny okres - z podaniem wysokości składki. Link4 uznał jednak, że jeśli konsument opłaci zaproponowaną w tym piśmie składkę, jego ubezpieczenie nie zostało przedłużone, tylko zawarte jako nowa umowa - na zasadzie przyjęcia przez klienta proponowanej oferty. Jednocześnie spółka uznała, że tak zawartej umowy nie można wypowiedzieć - nawet jeśli klient został już ubezpieczony z tego samego tytułu w innym zakładzie.

Po zakończeniu postępowania prowadzonego od września ubiegłego roku przez UOKiK i wydaniu decyzji w tej sprawie, Link4 zobowiązał się do zaprzestania prowadzenia tego typu praktyk. 

Teraz kierowcy mogą wypowiadać przedłużone umowy OC w Link4 bez obaw o narażanie się na podwójne ubezpieczenie.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również