ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Minicasco - co to, co obejmuje, czy warto

Ile kosztuje minicasco, czym różni się od zwykłego autocasco i kto najwięcej zyska na wykupieniu ubezpieczenia w wersji mini AC – odpowiadamy na najważniejsze pytania związane ze smart casco.

 

Mini-AC, czyli polisy z ograniczonym zakresem ochrony

Minicasco, zwane również smart casco, to dobrowolne, okrojone ubezpieczenie autocasco. Polisy typu mini-AC są oferowane przez  niektóre zakłady ubezpieczeń tym klientom, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód, ale standardowe AC jest dla nich zbyt drogie. Dzięki węższemu zakresowi ochrony autocasco mini oferuje przystępniejszą składkę, nawet kilkukrotnie niższą niż pełne AC. Są jednak i minusy. Niekompletna ochrona może jednak skutkować tym, że na takiej polisie kierowca wyjdzie gorzej w razie wypadku.

Co obejmuje minicasco?

Minicasco zazwyczaj chroni posiadacza pojazdu tylko przed jego kradzieżą lub zniszczeniem (szkodą całkowitą). Polisa rzadko obejmuje ochroną szkody częściowe, co oznacza, że ubezpieczyciel nie ponosi kosztów naprawy po uszkodzeniu samochodu podczas kolizji czy wypadku, choć mogą istnieć wyjątki. Przykładowo: w Warcie minicasco umożliwia uzyskanie świadczenia po dewastacji auta przez wandali lub uszkodzeniach spowodowanych siłami natury.

Sytuacje, jakie najczęściej obejmuje mini casco to:

  • kradzież pojazdu,
  • szkoda całkowita,
  • zniszczenie pojazdu wskutek działania sił natury (pożaru, ulewy, gradobicia, huraganu).

Celem mini-AC jest zabezpieczenie klienta przed najdotkliwszą dla kieszeni stratą – gdy samochód przestaje być zdatny do użytkowania.

Polisa może obejmować szkody odniesione wyłączenie na terenie RP lub również za granicą: na całym świecie, tylko w obrębie Europy lub w krajach określonych innym kryterium.

 

Co to jest szkoda całkowita?

Za szkodę całkowitą uznawane jest takie uszkodzenie samochodu, którego koszt naprawy przekracza 70 proc. wartości pojazdu sprzed szkody.

 

Dla kogo mini-AC?

Z mini-AC najczęściej korzystają właściciele starszych, ale wartościowych samochodów, którym zależy na zabezpieczeniu się na wypadek kradzieży auta. To korzystne rozwiązanie np. w dla tych, którzy zostawiają samochód na noc na niestrzeżonym parkingu lub ich miejsce parkingowe znajduje się w otoczeniu drzew, które są zagrożeniem dla pojazdu podczas gwałtownych burz.

 

AC mini dla osób bez zniżek w AC

AC mini jest dobrą alternatywą również dla tych kierowców, którzy chcą ograniczyć ryzyko utraty samochodu, ale nie posiadają własnych zniżek AC. Cena standardowego autocasco bez żadnych zniżek jest bowiem bardzo wysoka.

 

Minicasco: cena

Koszt ubezpieczenia mini AC to zwykle ok. 300-400 zł rocznie. Ostateczna wysokość składki zależy od cennika danego towarzystwa ubezpieczeniowego, wieku i wartości pojazdu.

 

Jaki samochód można ubezpieczyć?

rzedmiotem ubezpieczenia smart casco mogą być pojazdy mechaniczne zarejestrowane w Polsce, ale nie każdy samochód może się kwalifikować do objęcia go ochroną smart casco. Zakłady ubezpieczeń mogą ograniczać możliwość wykupienia polisy tylko dla samochodów nie starszych niż określony wiek (np. 15 lat) lub o wartości nieprzekraczającej lub przekraczającej wskazany prób (np. w PZU minimalną wartością auta w dniu zawierania umowy jest 3 tys. zł).

 

Ubezpieczenie mini AC: ograniczenia odpowiedzialności

Ubezpieczenia AC, w tym AC mini, najczęściej zawierają różnego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a katalog zdarzeń, które nie zostają objęte ochroną, wymieniony jest w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Odszkodowania z tytułu mini casco posiadacz pojazdu zwykle nie otrzyma, jeśli szkodę na pojeździe wyrządził sam z premedytacją lub w wyniku rażącego niedbalstwa, dopuścił się tego członek jego najbliższej rodziny (osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym) albo inna osoba, której powierzył auto.

Z odmową wypłaty świadczenia z AC mini kierowca może się również spotkać, gdy zbiegł z miejsca wypadku, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub innych środków odurzających. Odszkodowania może przepaść również w sytuacji, gdy podczas zdarzenia kierowca nie posiadał wymaganych dokumentów, np. ważnego prawa jazdy.

Zależnie od zapisów umowy, prawo do odszkodowania może przepaść również wtedy, gdy auto nie posiadało w chwili wypadku ważnego badania technicznego, ale nie jest to regułą. Brak aktualnego przeglądu nie musi stanowić podstawy do wydania odmownej decyzji ubezpieczeniowej, jeśli stan techniczny auta nie przyczynił się do wystąpienia szkody. Wszystko jednak zależy od treści umowy polisy.

Wśród wyłączeń odpowiedzialności autocasco znaleźć możemy szkody powstałe w wyniku działań wojennych, a nawet te wynikłe podczas używania pojazdu podczas rekwiracji przez policję lub wojsko.

O zwrocie za szkody z AC mogą zapomnieć również właściciele pojazdów, które pochodzą z kradzieży, zostały sprowadzone zza granicy nielegalnie albo podczas zdarzenia ubezpieczeniowego były wykorzystywane do popełnienia przestępstwa, zostały użyte w akcji protestacyjnej oraz blokadzie dróg.

Polisa zazwyczaj zawiera także ograniczenia odpowiedzialności odnoszące się do wartości szkody. Ubezpieczyciel pokrywa jedynie większe zniszczenia na pojeździe, a małe straty (np. nieprzekraczające 1 proc. wartości auta) posiadacz auta musi pokryć z własnej kieszeni.

 

Udział własny w autocasco mini

Polisy minicasco często zawierają zapisy o udziale własnym ubezpieczonego, który zmniejsza wysokość odszkodowania po wystąpieniu szkody. Korzystając z tej opcji, klient może uzyskać niższą składkę, jednak w konsekwencji przy wypłacie odszkodowania otrzyma świadczenie pomniejszone o wartość procentową lub kwotę, określoną w umowie jako udział własny.

Przykładowo: w PZU standardowo udział własny to 20 proc. kwoty odszkodowania, ale nie mniej niż 500 zł.

 

Minicasco: czy warto się ubezpieczać?

Jeśli nie zależy ci na naprawach drobnych rys czy wgnieceń z ubezpieczenia, a twoim celem jest ochrona jedynie przed największymi wydatkami, związanymi z koniecznością zakupu kolejnego samochodu po stracie dotychczasowego auta, minicasco to produkt, który za niską cenę pozwoli ci spać spokojnie.

 

Minicasco w PZU

AC mini w PZU jest dostępne dla aut o wartości co najmniej 3 tys. zł. W pojazdach wartych do 70 tys. zł musi być zamontowane co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Liczba wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych wzrasta do dwóch w przypadku aut o wartości powyżej 70 tys. zł do 200 tys. zł oraz do trzech (lub dwóch, jeśli jedno z nich jest system specjalnym) przy autach droższych niż 200 tys. zł. W motocyklach, motorowerach i quadach wystarczy jedno zabezpieczenie przed kradzieżą, niezależnie od wartości pojazdu.

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu brutto z dnia wystąpienia szkody, a udział własny klienta wynosi standardowo 20 proc. wysokości odszkodowania, min. 500 zł.

Polisa minicasco w PZU obejmuje szkody związane ze zniszczeniem pojazdu z wyjątkiem tych powstałych w wyniku wypadku z innym pojazdem lub przedmiotem (np. nieruchomością, słupem przydrożnym).

Co istotne, przebieg minicasco jest przez PZU uwzględniany przy wyliczaniu zniżek ubezpieczeniowych danego klienta.

 

Gdzie kupić AC w wersji mini?

Sprawdziliśmy, którzy ubezpieczyciele mają w ofercie ubezpieczenie autocasco w okrojonej wersji. Poniżej zamieszczamy propozycje AC mini najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych wraz z informacjami o tym, czy polisa chroni na wypadek kradzieży auta, pożaru i kolizji z innymi pojazdami.

 

Przegląd ofert AC mini

Ubezpieczyciel

Oferta

Pożar

Kolizja z innym samochodem

Kradzież

Dostępność

PZU

AC Mini

TAK

NIE

TAK

Polisę można kupić oddzielnie

MTU

AC mini

TAK

TAK

TAK

Tylko w pakiecie z OC

LINK4

Smart Casco

TAK

TAK

(tylko szkoda całkowita)

TAK

Tylko w pakiecie z OC

AXA DIrect

 

TAK

NIE

TAK

Tylko w pakiecie z OC

Compensa

AC Mini

NIE

TAK

NIE

Tylko w pakiecie z OC

Uniqua

AC Moto Midi

TAK

NIE

TAK

Polisę można kupić oddzielnie

You Can Drive

Minicasco

TAK

TAK

TAK

Tylko w pakiecie z OC

Źródło: strony internetowe ubezpieczycieli

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również