ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Najczęstsze wypadki w domu a ubezpieczenie

Dom powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem i odpoczynkiem. Niestety, jak wynika ze statystyk, to właśnie w domu najczęściej dochodzi do wypadków. Złamanie kończyny czy przypadkowe połknięcie toksycznej substancji oznacza długie leczenie. Na ewentualność takich zdarzeń warto zapewnić sobie finansowe wsparcie.

 

Do jakich wypadków najczęściej dochodzi w domu?

Z danych GUS wynika, że w 2019 r. miało miejsce niemal 3,1 mln wyjazdów medycznych. W trakcie 72,2 proc. wyjazdów zespoły ratownictwa medycznego udzielały pacjentowi pomocy w domu. Z kolei pacjenci leczeni ambulatoryjnie najczęściej korzystali ze świadczeń:

 • chirurgii urazowo-ortopedycznej – 23,3 proc. pacjentów,
 • chirurgii – 17,9 proc. pacjentów,
 • chorób wewnętrznych – 15 proc.

Gdzie może dojść do wypadku? W praktycznie każdym pomieszczeniu w domu. Groźna jest zarówno mokra podłoga w łazience (na której można się łatwo poślizgnąć), jak i kuchnia (w której można się poparzyć wrzątkiem). Z kolei w pozornie bezpiecznych sypialniach co roku dochodzi do zatrucia czadem.

Na wypadki narażeni są zarówno mieszkańcy lokali, jak i domów jednorodzinnych. Upadek ze schodów może zakończyć się długą rekonwalescencją. Do skaleczenia może dojść po przypadkowym rozbiciu lustra, wazonu czy talerza w salonie. Także przypadkowe wybicie okna przez dziecko sąsiadów może zakończyć się wizytą w szpitalu.

Szacuje się, że nawet 12 tys. osób rocznie może zatruwać się środkami czystości. Główną przyczyną jest brak należytego zabezpieczenia tych produktów przed dziećmi, czyli np. przechowywanie środków czystości w szafkach, do których najmłodsi mają swobodny dostęp.

Nie tylko domownicy narażeni są na wypadki w domu. Również zaproszeni do domu goście mogą odnieść uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie może zapewniać ochronę na wypadek takich zdarzeń – wystarczy, że w treści umowy znajdzie się stosowna klauzula.

 

Dlaczego potrzebujesz dobrego ubezpieczenia NNW?

Przed wypadkiem trudno się uchronić – wystarczy chwila nieuwagi, aby np. złamać kończynę. Na wypadek takiego zdarzenia warto zapewnić sobie pomoc finansową. Najprościej zrobić to, kupując ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

NNW chroni zarówno życie, jak i zdrowie ubezpieczonego lub ubezpieczonego i jego najbliższych – w zależności od wybranego pakietu. Podstawowe NNW zapewnia uposażonym (osobom wskazanym przez ubezpieczonego) środki finansowe w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Jednocześnie wiele firm ubezpieczeniowych proponuje klientom rozszerzenie zakresu ochrony. Dla przykładu NNW może zapewniać pomoc finansową w razie:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego urazu, 
 • złamań kości i oparzeń,
 • czasowej niezdolności do pracy czy nauki,
 • pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pojawienia się kosztów leczenia,
 • konieczności korzystania ze sprzętu ortopedycznego.

Ubezpieczenie NNW jest oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Oferty różnią się zakresem ochrony, rozszerzeniami, sumą ubezpieczenia i wysokością składki.

 

Concordia

PZU

Warta

Kto może skorzystać?

Umowę może zawrzeć każda osoba w wieku do 81 lat

Ubezpieczyciel w niektórych sytuacjach zawiera umowę z osobami w wieku powyżej 65 lat

– osoby w wieku do 67 lat

– studenci do 26. roku życia

– turyści podróżujący po Polsce

Możliwe rozszerzenia

– śmierć rodzica

– śmierć w następstwie zawału serca

– pobyt w szpitalu

– pokrycie kosztów prywatnego leczenia

– operacje chirurgiczne

– po leczeniu

– po pobycie w szpitalu

– niezdolność do pracy

– problemy zdrowotne

– całkowite inwalidztwo

– sporty wysokiego ryzyka

– zawał serca, udar

– uprawianie sportów zwiększonego ryzyka

– działania wojenne

– zwiększenie świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu

Dodatkowe propozycje

Rozszerzenia dla osób uprawiających sporty. Pakiet assistance dedykowany seniorom.

Pomoc assistance, np. pomoc medyczna, pomoc domowa, opieka nad dziećmi

Pakiet usług assistance, np. wizyta pielęgniarki czy transport medyczny – 10 000 zł na każde zdarzenie

Wysokość składki

Wyliczana indywidualnie

Wyliczana indywidualnie

Wyliczana indywidualnie

 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują klientom prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Przykładem może być Uniqa. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel zapewnia klientom:

 • bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach LUX MED na terenie Polski,
 • możliwość skorzystania zarówno z podstawowej opieki lekarskiej, jak i konsultacji z nawet 21 lekarzami specjalistami,
 • badania – w tym laboratoryjne, radiologiczne, czynnościowe.

Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystać mogą osoby do 69. roku życia. Składka zaczyna się od 68 zł za miesiąc.

 

Nie tylko NNW – kup też ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie NNW zapewnia ubezpieczonemu środki, gdy dojdzie do wypadku. Właściciele mieszkań i domów powinni jednak pomyśleć o dodatkowej ochronie. Ubezpieczenie nieruchomości chroni ją przed szkodami różnego rodzaju, np. od:

 • pożaru, zalania (powodzi) i innych zdarzeń losowych – w podstawowym wariancie ubezpieczenie chroni mury domu i mieszkania,
 • kradzieży z włamaniem, rabunku i innych szkód spowodowanych przez osoby trzecie, np. dzieci sąsiadów, które wybiją piłką szybę,
 • uszkodzeń mienia ruchomego, stłuczenia elementów szklanych – odpowiednio dobrana polisa zapewnia kompleksową ochronę zgromadzonemu w nieruchomości dobytkowi.

Osoby wynajmujące mieszkanie mogą skorzystać także z ubezpieczenia OC wynajmującego (najemcy). W razie szkód spowodowanych przez najemcę ubezpieczyciel wypłaci właścicielowi odszkodowanie do sumy wskazanej w umowie ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia nieruchomości wiele firm proponuje klientom dodatkowe usługi assistance. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczenia będziesz mógł skorzystać z pomocy m.in. hydraulika, ślusarza czy elektryka.

Kupując ubezpieczenie nieruchomości, możesz też dokupić w atrakcyjnej cenie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Posiadając taką polisę, uzyskasz ochronę na wypadek, gdybyś nieumyślnie wyrządził szkodę innym osobom.

Kupując ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie nieruchomości zapewniasz sobie kompleksową pomoc ze strony ubezpieczyciela. Zarówno po wypadku w domu, jak i w razie zniszczenia nieruchomości otrzymasz środki, które będziesz mógł przeznaczyć na opłacenie rehabilitacji czy zakup nowego domu (mieszkania).

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również