ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Najem okazjonalny – na czym polega? Darmowy wzór umowy z omówieniem

Kupiłeś mieszkanie, aby zarabiać na jego wynajmie? Z zainteresowanym lokatorem możesz podpisać umowę najmu okazjonalnego, która lepiej niż klasyczna umowa najmu będzie chronić twoje interesy. Sprawdź, na czym polega umowa najmu okazjonalnego.

 

Co to jest wynajem okazjonalny?

Termin „najem okazjonalny” został wprowadzony w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Co oznacza najem okazjonalny? To forma najmu, która daje właścicielom nieruchomości dodatkową ochronę przed nieuczciwym najemcą. Aby zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, musisz spełnić następujące warunki:

 • musisz być osobą fizyczną – nie możesz prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali,
 • umowa między tobą a lokatorem musi zostać zawarta na czas określony – nie może on jednak być dłuższy niż 10 lat,
 • musisz zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania czy domu naczelnikowi urzędu skarbowego – masz na to 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Jeżeli nie dopełnisz obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego, umowa najmu zostanie uznana za zwykłą. Inaczej mówiąc, stracisz dodatkową ochronę.

Czym przejawia się szczególna ochrona wynajmującego przewidziana przez najem okazjonalny? Gdyby lokator nie płacił należnego ci czynszu, umowa najmu okazjonalnego pozwoli ci na jego szybką eksmisję – nie będziesz musiał czekać na wyrok sądu. Powinieneś mieć świadomość, że eksmisja nieuczciwego lokatora, który ma np. małe dziecko, może trwać nawet latami.

 

Jak zgłosić do urzędu skarbowego wynajem mieszkania?

Od 1 stycznia 2019 r. o najmie prywatnym nie trzeba już informować naczelnika urzędu skarbowego poprzez deklarację. Musisz jedynie określić, jak będziesz rozliczał najem. Możliwości masz dwie:

 • skala podatkowa na zasadach ogólnych – będziesz płacił 17 lub 32 proc. w zależności od wysokości dochodów,
 • ryczałt – będziesz płacił 8,5 lub 12 proc. (w przypadku nadwyżki ponad 100 000 zł) od uzyskanego przychodu.

Po wybraniu formy opodatkowania musisz jedynie wyliczyć zaliczkę i wpłacić ją na rachunek urzędu skarbowego. To właśnie odprowadzona kwota będzie dla urzędników informacją o wybranym przez ciebie sposobie rozliczania najmu.

 

Umowa najmu okazjonalnego a notariusz

Umowę najmu okazjonalnego od zwykłej umowy najmu odróżniają załączniki. Do umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć:

 • oświadczenie najemcy – musi ono być w formie aktu notarialnego, a w treści oświadczenia lokator musi poddać się egzekucji i zobowiązać się do opuszczenia lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,
 • wskazanie przez najemcę lokalu, do którego komornik sądowy będzie mógł go eksmitować,
 • twoje oświadczenie (jako właściciela lokalu) o wyrażeniu zgody na zamieszkiwanie najemcy i osób przez niego wskazanych.

Zastanawiasz się, kto płaci za notariusza w przypadku umowy najmu okazjonalnego? Zawarcie umowy w tej formie jest korzystne nie tylko dla ciebie, ale również najemcy. On dla przykładu zyskuje pewność, że nie zostanie bez dachu nad głową – umowę będziesz mógł wypowiedzieć tylko w określonych sytuacjach. Z tego względu powinniście między sobą ustalić kto i w jakiej części ureguluje opłatę notarialną.

W kancelarii notarialnej sporządzone musi zostać wyłącznie oświadczenie najemcy, o którym mowa powyżej. Czy umowa najmu bez notariusza jest ważna? Umowa najmu okazjonalnego nie musi mieć formy aktu notarialnego, aby była ważna.

Umowa najmu okazjonalnego – wzór z omówieniem

Umowa najmu okazjonalnego nie różni się szczególnie od zwykłej umowy najmu. Elementy obowiązkowe, które należy umieścić w jej treści, to:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania każdej ze stron umowy – wynajmującego i lokatora – oraz informacja o osobach, które będą wraz z najemcą mieszkać w lokalu,
 • oświadczenie wynajmującego, że jest on właścicielem nieruchomości,
 • okres, na jaki zostanie zawarta umowa,
 • wysokość czynszu wraz z określeniem terminu, w jakim będzie on wymagany i sposobu jego płatności (np. na rachunek bankowy),
 • okres wypowiedzenia,
 • informacja o przeznaczeniu mieszkania, np. wyłącznie do celów mieszkaniowych,
 • informacja o kaucji.

Do umowy najmu okazjonalnego powinien zostać dołączony protokół zdawczo-odbiorczy. Należy w nim uwzględnić wszystkie znajdujące się w mieszkaniu elementy wraz ze szczegółową informacją o ich stanie.

Umowa najmu okazjonalnego – wzór. Pobierz wzór umowy najmu okazjonalnego i skorzystaj z ochrony, jaką daje ten rodzaj umowy.

Najem okazjonalny a ubezpieczenie mieszkania

Umowa najmu okazjonalnego lepiej zabezpiecza wynajmującego przed nieuczciwymi lokatorami, ale nie zapewnia ochrony na każdą ewentualność. Z tego względu powinieneś pomyśleć również o ubezpieczeniu mieszkania, które zamierzasz wynająć. Dobra, czyli dostosowana do twoich potrzeb polisa zapewni ci ochronę m.in. na wypadek:

 • pożaru spowodowanego przez lokatora – wystarczy, że wychodząc z domu pozostawi on włączone żelazko,
 • zalania cudzego mieszkania – osobie poszkodowanej zostanie wypłacone odszkodowanie z posiadanego przez ciebie ubezpieczenia,
 • kradzieży z włamaniem – w razie kradzieży sprzętu RTV czy AGD z polisy otrzymasz pieniądze, które pokryją straty.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodatkowe ubezpieczenie wykupił lokator. Jeżeli najemca będzie posiadał np. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, z tej polisy będzie można zlikwidować szkodę wyrządzoną np. sąsiadowi, którego mieszkanie zostanie zalane.

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również