ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

NFZ EKUZ, czyli jak działa polskie ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Wydawana przez NFZ EKUZ to karta, bez której nie warto wyjeżdżać za granicę. Otrzymasz ją za darmo nawet od ręki.

 

NFZ karta EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ, jest unijnym dokumentem ubezpieczeniowym, poświadczającym za granicą dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Na podstawie tej karty Polacy mogą korzystać ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia krajów Unii Europejskiej i EFTA.

Na karcie znajdują się następujące informacje o jej posiadaczu:

 • imiona i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • osobisty numer identyfikacyjny,
 • numer identyfikacyjny instytucji,
 • data ważności karty,
 • numer identyfikacyjny karty.

 

Ubezpieczenie NFZ za granicą - gdzie obowiązuje EKUZ?

W kartę EKUZ może się zaopatrzyć każda osoba wyjeżdżająca do jednego z państw leżących w obrębie Unii Europejskiej: do Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu albo na Islandię.

 

Europejska karta zdrowia - co obejmuje?

Dzięki EKUZ zyskujesz prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznej służby zdrowia danego państwa,
 • na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.

Choć karta nie jest obowiązkowa, jej posiadanie niesie za sobą wiele pożytku. Jeśli, przebywając w jednym w wymienionych wyżej krajów, ulegnie się wypadkowi czy nagłej chorobie, będzie można skorzystać z pomocy medycznej w ramach tamtejszego państwowego systemu opieki zdrowotnej. Z kartą nie można liczyć na bezpłatne usługi w prywatnych przychodniach czy na opłacenie ze środków publicznych zagranicznych zabiegów planowanych.

 

Kiedy ubezpieczenie zdrowotne za granicą będzie płatne?

Wydawana przez NFZ karta EKUZ nie uprawnia do otrzymywania za granicą wszystkich niezbędnych świadczeń całkowicie bezpłatne, jeśli bezpłatne byłyby w Polsce. Dzięki karcie osoba ubezpieczona uzyska za granicą pomoc ambulatoryjną czy lekarską na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa z tytułu posiadania tamtejszego państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. W każdym kraju systemy te się różnią, co sprawia, że leczenie pokrywane w Polsce w 100 proc. z NFZ, może być refundowane w Belgii czy Niemczech tylko w części. 

Uwaga! EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski.

 

Kto może wyrobić kartę EKUZ?

O Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą się ubiegać osoby, które są w Polsce objęte powszechną opieką zdrowotną, m.in.:

 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, emeryci, renciści),
 • dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez prawnego opiekuna,
 • kobiety w ciąży, w trakcie porodu i podczas połogu,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Dokument jest wydawany każdej osobie indywidualnie. Jeśli wybierasz się w podróż zagraniczną z dziećmi, wyrób osobną kartę dla każdego członka twojej rodziny.

 

NFZ EKUZ wniosek - jak wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie wyrobić kartę EKUZ i jak to zrobić? O kartę EKUZ można zawnioskować na kilka sposobów:

 • w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • pocztą elektroniczną,
 • przez ePUAP,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta,
 • listownie, na adres dowolnego oddziały lub delegatury NFZ.

Do wydania dokumentu nie jest potrzebne zdjęcie. Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego pobierzesz ze strony internetowej NFZ.

Jeśli wybierzesz standardową ścieżkę wnioskowania – w oddziale NFZ – możesz udać się tam osobiście lub przekazać formularz za pośrednictwem innej osoby, po przekazaniu jej upoważnienia.

Ile się czeka na EKUZ? Jeśli chcesz otrzymać kartę od ręki, udaj się do oddziału NFZ z dokumentem potwierdzającym prawo do polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. W pozostałych przypadkach karta jest wydawana w ciągu od trzech do pięciu dni, dłużej w przypadku wyrażenia chęci otrzymania dokumentu pocztą – wówczas należy doliczyć czas przesyłki.

 

Ile kosztuje EKUZ?

Karta NFZ EKUZ jest wydawana bezpłatnie.

 

Jak długo jest ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

NFZ karta europejska ma dokładnie określone terminy ważności, które są zamieszczone w poniższej tabeli.

 1.  

Okres ważności karty EKUZ

Posiadacz karty EKUZ

5 lat

 • emeryci
 • dzieci do 18 lat
 • beneficjenci nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

3 lata

 • zatrudnieni
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
 • osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy

 • renciści
 • osoby od 18 lat z ubezpieczeniem członka rodziny
 • studenci
 • uczniowie od 18 lat z własnym tytułem do ubezpieczenia

6 miesięcy

 • kobiety w ciąży lub w trakcie porodu
 • osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy

2 miesiące

 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy

90 dni

 • osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej na podstawie decyzji np. wójta, burmistrza

42 dni

 • kobiety w połogu

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Jak zapewnić sobie kompleksową ochronę medyczną za granicą?

Choć EKUZ to podstawa, wyjeżdżając za granicę, warto ubezpieczyć się również na te okoliczności, których karta NFZ za granicą nie pokryje. By zapewnić sobie maksymalną ochronę medyczną poza granicami Polski, również w zakresie transportu do raju, pomocy assistance, opieki nad rodziną czy zwierzętami, niezbędne jest zaopatrzenie się w prywatne ubezpieczenie podróżne. Polisa turystyczna na wyjazd to koszt rzędu od kilkudziesięciu złotych. Już za tę niewielką - w stosunku do ogółu kosztów podróży zagranicznych - kwotę możemy zapewnić sobie dostęp do opieki medycznej nie tylko w publicznych, ale również w prywatnych placówkach medycznych, dodatkowo zyskując szeroki pakiet pomocy assistance.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również