poradnik

Nie opłaciłem składki OC - czy polisa nadal mnie chroni?

  • Expert Compero
  • Komunikacja

Nie opłaciłem składki OC - czy polisa nadal mnie chroni?

Polisa OC pojazdu ma na celu ochronę poszkodowanych przez nas jako sprawców wypadku komunikacyjnego. W przypadku np. uszkodzenia lub zniszczenia innego samochodu, roweru, infrastruktury czy zdrowia innych uczestników ruchu w razie wypadku z naszej winy poszkodowany ma prawo otrzymać środki z naszej polisy OC.

Specyfika OC

Obowiązkowe OC zabezpiecza roszczenia poszkodowanych, ale także chroni właściciela pojazdu. Dzięki tej polisie za ewentualne szkody, które wyrządzimy, nie odpowiadamy własnym majątkiem - odszkodowania do sumy gwarancyjnej są wypłacane z naszej polisy. W związku z tym zapłata rocznej składki zabezpiecza właściciela samochodu od kosztów, które musiałby ponieść na naprawę samochodu osoby poszkodowanej. Z polisy OC nie sfinansujemy naprawy własnego samochodu, ponieważ te środki są przeznaczone wyłącznie na pokrycie roszczeń poszkodowanych.

Opłata jednorazowa lub w ratach

Składkę polisy OC możemy opłacić jednorazowo za cały rok lub w dwóch ratach. W przypadku, gdy decydujemy się na raty, ubezpieczyciel na ogół przypomina klientowi o zbliżającym się terminie płatności kolejnej raty składki. Mimo tego może się zdarzyć, że przeoczymy termin płatności. W przypadku, gdy nam się to przytrafi, przede wszystkim powinniśmy znaleźć swoją polisę i sprawdzić w niej, jakie konsekwencje mogą nas czekać za nieopłacenie składki.

Ochrona OC a zaległość w płatności

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów niezapłacenie przez ubezpieczonego raty składki w wyznaczonym terminie nie powoduje ustania ochrony i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W związku z tym auto, pomimo braku opłacenia raty składki, nadal pozostaje ubezpieczone.

Ubezpieczyciel może żądać opłacenia raty

W przypadku, gdy nie zostanie terminowo opłacona kolejna rata składki za OC, towarzystwo ubezpieczeniowe, które udziela ochrony, może wystąpić o zapłatę zaległej raty składki wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo skierować taką sprawę do sądu. Dodatkowo po zakończeniu okresu polisy nie zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny okres, co sprawi, że właściciel pojazdu zostanie bez ubezpieczenia OC.

Kary za brak OC

Za opóźnienia w zakupieniu polisy OC grożą wysokie kary. W przypadku, gdy ubezpieczeniem samochodu osobowego spóźnimy się do 3 dni, będziemy musieli zapłacić 700 zł kary. Od 4 do 14 dni – 1750 zł kary. Powyżej 14 dni opłata karna wynosi 3500 zł.

Expert Compero Expert Compero

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

  • Patrycja Kowalewska

Status dowodu rejestracyjnego to coś, co interesuje kierowców ubiegających się o ten dokument. Chociaż od 2018 roku nie musimy mieć go przy sobie podczas kontroli drogowej (na terenie Polski),...

  • Patrycja Kowalewska

Zawodowi kierowcy doskonale znają zasady poruszania się po różnych rodzajach dróg. Jeżeli na co dzień jeździsz samochodem w obrębie swojego miasta i jego najbliższych okolic, to przed...

  • Marek Pawłowski

Okazało się, że naprawa twojego samochodu jest nieopłacalna? Jeżeli nie chcesz dalej płacić za obowiązkowe ubezpieczenie OC, pozostaje ci wyrejestrować auto. Złożenie wniosku o wyrejestrowanie...