ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

NNW do konta osobistego w PKO BP - komu się przyda?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych, wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w ramach których ochroną objęte są życie i zdrowie człowieka. W polisie tej prawo do odszkodowania uzależnione jest od doznania przez ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki przewidziane w warunkach ubezpieczenia.

Oddzielna polisa lub dodatek

Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne polisy (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej), ale czasami również stanowią część szerszego ubezpieczenia (np. polisy turystycznej czy komunikacyjnej) lub są dodatkiem (np. do karty kredytowej lub do konta osobistego).

Bezpiecznie poza granicami kraju

PKO Bank Polski we współpracy z Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. oferuje ubezpieczenie NNW, które jest udostępnione dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO BP. W ramach tego ubezpieczenia oferowany jest szeroki zakres ochrony na terenie całego świata.

Bez względu na wiek

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba posiadająca ROR w PKO Banku Polskim, bez konieczności wykonywania badań lekarskich, a ochrona będzie obowiązywała niezależnie od wieku (po 70 roku życia suma ubezpieczenia zmniejsza się do 50%). Ubezpieczeni mogą liczyć na uproszczony system płatności - automatyczne pobieranie składek z konta osobistego.

Suma odszkodowania

W ramach ubezpieczenia NNW oferowanego do ROR-u uposażony może liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (100 tys. zł) w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane jest uposażonym w terminie do 30 dni i nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Również 100% sumy ubezpieczenia przysługiwać będzie w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa. Za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku poszkodowany otrzyma 100 zł za każdy dzień hospitalizacji.

Pakiety

Ubezpieczenie NNW oferowane jest w trzech pakietach:

  • indywidualnym - koszt: 20 zł miesięcznie,
  • senior - koszt: 20 zł miesięcznie,
  • rodzinnym - koszt: 35 zł miesięcznie.

Świadczenia dodatkowe

Pakiet indywidualny dodatkowo zawiera świadczenie w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji (50% sumy ubezpieczenia, czyli 50 tys. zł). Jest to świadczenie dodatkowe do wypłaty z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet senior w pakiecie dodatkowym zapewnia zwrot kosztów leczenia, kosztów leków i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku do kwoty 2 tys. zł.

Opcja rodzinna w pakiecie dodatkowym zapewni także świadczenie w przypadku śmierci małżonka (partnera) wskutek nieszczęśliwego wypadku. Tutaj można liczyć na sumę 50 tys. zł.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również