ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Wyjątkową grupę klientów towarzystw ubezpieczeniowych, podobnie jak banków, stanowią rolnicy. Specyfika ich zawodu i nieregularność osiąganych dochodów wymagają dostosowania oferty produktowej specjalnie do rolniczych potrzeb. Stąd wśród produktów ubezpieczeniowych wielu firm znaleźć można specjalne polisy dla rolników.

Zawód rolnika wiąże się z innymi potrzebami w zakresie ubezpieczeń, jak też innymi obowiązkami w tej kwestii. Dlatego też wśród ofert ubezpieczycieli znajdują się specjalne produkty dedykowane właśnie tej grupie klientów. Jakie? Sprawdziliśmy.

Obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdej osoby prowadzącej działalność rolniczą, zajmującej się areałem większym niż 1 ha i płacącej podatek rolny jest OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Dostępny jest również wachlarz innych ubezpieczeń związanych z działalnością rolniczą.

OC dla rolnika

Polisa OC chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z działalnością rolniczą. Dotyczy ona zarówno wszelkich prac gospodarskich, jak też wypadków komunikacyjnych wynikających z poruszania się pojazdami wolnobieżnymi typu ciągnik rolniczy czy kombajn. Ubezpieczeniem objęte są oprócz rolnika również inne osoby tworzące wraz z nim jedno gospodarstwo domowe.
Umowa ubezpieczeniowa w tym przypadku zawierana jest na rok i automatycznie odnawiana, o ile w odpowiednim terminie nie zostanie wydana inna dyspozycja.

Trzeba jednak pamiętać, że tego typu polisa nie obowiązuje w sytuacjach nie związanych z pracą rolnika – np. w czasie wakacji, zajęć w ramach działalności pozarolniczej lub życia prywatnego.

Ubezpieczenie budynków

Drugie z obowiązkowych ubezpieczeń chroni budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego przez skutkami szkód, których przyczyną były zdarzenia losowe. Polisą objęte są wszystkie budynki trwałe (mające fundamenty), czyli nie obowiązuje ona np. w stosunku do tuneli foliowych. Ochronie nie podlega również wyposażenie budynków, a jedynie ich ściany, dachy, instalacje itp.

W zakres tego ubezpieczenia wchodzi 13 ryzyk związanych ze zdarzeniami losowymi, do których należą głównie anomalie pogodowe. Można wśród nich wymienić m.in.: powódź, huragan czy grad.

Ubezpieczenie upraw

Wszyscy rolnicy otrzymujący od Unii Europejskiej dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych są zobowiązani również do ubezpieczenia swoich upraw. Ochroną powinna zostać objęta przynajmniej połowa powierzchni posiadanych upraw. Są one wówczas chronione od różnego rodzaju ryzyk, głównie pogodowych (grad, przymrozki itp.).

Umowa takiego ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, przy czym należy dokonać tego przed 1 lipca każdego roku. Warto pamiętać, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zawarły umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na mocy której, po spełnieniu określonych warunków, budżet państwa sfinansuje 50 proc. składki opłacanej na tego typu ubezpieczenie.

Sankcje za brak ubezpieczenia

Opisane rodzaje polis ubezpieczeniowych są obowiązkowe. W teorii brak takiego ubezpieczenia oznacza ryzyko otrzymania kary grzywny. W praktyce kary te są rzadkie, ponieważ organem je wydającym są władze gminy, a te nie chcą stracić poparcia swoich wyborców.

Dużo większym problemem dla rolnika nieposiadającego polisy mogą być natomiast skutki wystąpienia danej szkody. Zarówno samodzielna wypłata odszkodowania osobom trzecim, jak i naprawa uszkodzonych budynków mogą być dla rolnika znacznym obciążeniem finansowym. Nie wspominając już o problemie, jakim może być całkowite zniszczenie upraw, czyli pozbawienie rolnika zarobku.

Gabriela Drzymalska
compero.pl

Gabriela Drzymalska Gabriela Drzymalska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również