ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

OC na raty – jak uzyskać to ubezpieczenie?

Każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakup OC wiąże się ze stosunkowo dużym wydatkiem. Jest on uciążliwy szczególnie dla młodych kierowców, którzy z racji braku historii ubezpieczeniowej nie posiadają żadnych zniżek. Na szczęście firmy ubezpieczeniowe umożliwiają zakup ubezpieczenia OC na raty.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czym jest?

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, którego zakres jest określony ustawowo i wygląda tak samo w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jego zakup stanowi formę zabezpieczenia poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym. Dotyczy to zarówno wypadków, jak i drobnych kolizji.

Zazwyczaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupić można od razu na okres 12 miesięcy. Istnieje jednak również możliwość wyboru krótkoterminowego OC. Podpisanie umowy ubezpieczenia OC daje poszkodowanemu gwarancję otrzymania rekompensaty poniesionych z powodu zdarzenia drogowego strat.

Ubezpieczenie OC – do czego jest ono potrzebne?

W jaki sposób działa więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Przedstawiamy modelową sytuację: Dochodzi do stłuczki. Jej sprawca posiada wykupione ubezpieczenie OC na swój samochód. Dzięki temu osoba poszkodowana może liczyć na pokrycie szkód od ubezpieczyciela lub gwarancję naprawy szkody przez ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca.

Co stanie się w sytuacji, gdy osoba, która spowodowała stłuczkę nie będzie miała ważnego ubezpieczenia OC? Wówczas za wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej odpowiadać będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie UFG). Sprawa jednak się na tym nie zakończy.

Standardowa umowa ubezpieczenia OC

Zazwyczaj umowa OC obejmuje okres 12 miesięcy ubezpieczenia. Po tym czasie umowa ulega automatycznemu przedłużeniu. Jeśli przed upłynięciem tego czasu klient chce zmienić ubezpieczyciela, konieczne będzie złożenie wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy zrobić to najpóźniej tydzień przed końcem umowy.

Na rynku dostępnych jest obecnie wiele ofert ubezpieczenia OC. Dlatego też nikt nie powinien mieć problemu z jego wykupieniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się zachęcać nowych klientów, oferując korzystne warunki umowy ubezpieczenia. Jak w takiej sytuacji wybrać więc najlepszą opcję?

Zakup nowego pojazdu a wykupienie ubezpieczenia

Czas na ubezpieczenie nowego samochodu mamy najpóźniej do dnia jego rejestracji. Warto o tym pamiętać, gdyż brak ważnego ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem otrzymania wysokich kar pieniężnych. Bardzo często bywa tak, że kary te są znacznie wyższe niż kwota tego ubezpieczenia.

Dodatkowo, jeśli w trakcie rutynowego zatrzymania policjant stwierdzi brak OC, właściciel pojazdu może otrzymać mandat. Jeśli w trakcie zdarzenia drogowego okaże się, że jego sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wówczas to on będzie musiał pokryć koszty naprawy samochodu poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC na raty – to możliwe

Opcję rozłożenia ubezpieczenia OC na raty znaleźć można obecnie w ofercie niemal wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Oferty te różnić się mogą liczbą rat, na które można rozłożyć kwotę ubezpieczenia. Na ile rat można rozłożyć OC? Zazwyczaj liczba rat wynosi 2, 4 lub 12. Poniżej przedstawiamy możliwą liczbę rat w popularnych towarzystwach ubezpieczeniowych:

  • Aviva – dwie raty,
  • Ergo Hestia – dwie lub cztery raty,
  • Generali – dwie raty,
  • PZU – dwie, cztery lub dwanaście rat,
  • mtu24.pl – dwie, cztery lub dwanaście rat,
  • AXA Direct – dwie lub cztery raty.

To oczywiście tylko niewielka część towarzystw ubezpieczeniowych oferujących OC na raty. Rozłożenie składki OC na raty wiąże się jednak zazwyczaj ze zwiększeniem całkowitej kwoty ubezpieczenia (kwota jednorazowa jest zwykle niższa). Jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę pozwalającą na rozłożenie OC na raty?

Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie w tym celu kalkulatora lub przeglądarki OC. Opcja ta pozwala na swobodne przeglądanie ofert od najpopularniejszych na polskim rynku ubezpieczycieli. Niektóre kalkulatory OC umożliwiają ponadto szybkie przejście do szczegółów konkretnych ofert, przez co znacznie usprawniają proces poszukiwań. Koniecznie wypróbuj opcję kalkulatora OC.

Ubezpieczenie OC płatne co miesiąc – dla kogo?

Wartość ubezpieczenia OC zależy przede wszystkim od poziomu doświadczenia kierowcy. Najwyższe stawki OC płacą obecnie młodzi kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Kierowcy z tej grupy wiekowej powodują bowiem największą liczbę wypadków. Dlatego też ubezpieczyciele podpisujący z nimi umowy ponoszą stosunkowo duże ryzyko. A to właśnie przekłada się na wysokość stawki ubezpieczenia OC.

Osoby młode powinny rozważyć opcję płatności ubezpieczenia na raty. Ubezpieczenie OC może być płatne nawet co miesiąc. Niewielkie miesięczne raty nie powodują dużego obciążenia budżetu, dlatego też są one wybierane przez osoby nie mogące pozwolić sobie na rzadsze, ale większe wydatki (częstsze, ale mniejsze opłaty są bowiem mniej odczuwalne).

Ubezpieczenie OC na raty – gdzie warto je wykupić?

Jednorazowa opłata składki ubezpieczenia OC stanowi dla niektórych ogromne wyzwanie. Z tego względu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość dokonywania płatności na raty. Z zebranych danych wynika, że jedne z korzystniejszych ofert OC na raty znaleźć można w takich towarzystwach ubezpieczeniowych, jak: PZU, mtu24 oraz Ergo Hestia.

W przypadku jednorazowej opłaty za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w trzech wyżej wspomnianych agencjach ubezpieczeniowych kwota OC mieści się w granicy między 500 a 700 zł. Wraz ze wzrostem liczby rat rośnie również wartość składki ubezpieczeniowej. Przy rozłożeniu płatności na 12 rat opłata za tego rodzaju ubezpieczenie przekracza już zazwyczaj wartość 700 złotych. Tak jest zarówno w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU, jak i mtu24, które to umożliwiają dokonywanie płatności co miesiąc. Ergo Hestia pozwala zaś na rozłożenie płatności jedynie na dwie bądź cztery raty.

Kalkulatory OC – jak to działa?

W internecie można obecnie znaleźć wiele powszechnie dostępnych narzędzi pomagających dokonać najlepszego wyboru ubezpieczenia OC. Aby otrzymać zestawienie proponowanych ofert ubezpieczenia OC należy zazwyczaj podać wymagane dane (którymi są zwykle informacje na temat ubezpieczanego pojazdu oraz właściciela auta). Po ich podaniu kalkulator przeliczy ceny ubezpieczenia OC u różnych ubezpieczycieli. Wyświetlone zostaną aktualne ceny składki (również w przypadku OC na raty). Dzięki temu można bez problemu porównać dostępne opcje, a następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Ubezpieczenie OC na raty a sprzedaż samochodu

Sprzedaż samochodu nie jest tak prostą sprawą, jak mogłoby się to wydawać. Z taką transakcją wiąże się bowiem kilka istotnych formalności, których koniecznie trzeba dopilnować. Jedną z nich jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC.

Dopilnowanie tych formalności jest niezwykle ważne. Pozwala bowiem na uniknięcie ewentualnych przykrych konsekwencji w przyszłości. Przy sprzedaży samochodu wraz z pojazdem, nabywca powinien otrzymać również polisę OC. O fakcie sprzedaży pojazdu należy oczywiście powiadomić swojego ubezpieczyciela. Najlepiej zrobić to w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Sprzedaż samochodu – co z prawami i obowiązkami?

Wraz ze sprzedażą pojazdu na osobę kupującą przechodzą automatycznie wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli nowy nabywca zechce skorzystać z usług innego towarzystwa ubezpieczeniowego, będzie musiał wcześniej wypowiedzieć aktualnie obowiązującą umowę.

Należy pamiętać, że po zakupie pojazdu z ubezpieczeniem, ubezpieczyciel może też dokonać zmiany wysokości kwoty składki. Może do tego dojść przykładowo w sytuacji, gdy osoba będąca doświadczonym kierowcą sprzedała swój samochód osobie młodej (bez doświadczenia).

Korzystniejsze zniżki nabywa się bowiem zazwyczaj po dłuższym czasie bezkolizyjnej jazdy. Co, jeśli klient nie może pozwolić sobie na jednorazowe opłacenie składek ubezpieczenia OC? To żaden problem. Obecnie możesz bez problemu rozłożyć płatności na raty.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również