ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

OC rolnika – kogo obowiązuje, co obejmuje i gdzie kupić

Nie tylko kierowcy mają obowiązek kupić OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązują też rolników. Co obejmuje OC rolników i gdzie można kupić je najtaniej?

Kiedy OC rolnika jest obowiązkowe?

Odpowiedzi na pytanie, czy OC rolników jest obowiązkowe, należy szukać w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wynika z niej, że OC rolnika jest obowiązkowe dla posiadacza (współposiadacza) gospodarstwa rolnego.

Dla OC rolnika charakterystyczne jest to, że:

 • Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy,
 • Ubezpieczenie charakteryzuje się mechanizmem automatycznego odnowienia się,
 • Firma ubezpieczeniowa na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa OC rolnika została zawarta, ma obowiązek przedstawić ofertę polisy na kolejny okres.

Ubezpieczenia rolnicze (w tym OC oraz dodatkowe, nieobowiązkowe polisy) oferuje wiele firm ubezpieczeniowych. Są to m.in. PZU, Warta, Compensa czy HDI.

Co obejmują ubezpieczenia rolników?

W ramach ubezpieczenia OC rolnika firma ubezpieczeniowa pokrywa szkody, jakie spowodował rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym. Mowa tu o szkodach, których następstwem jest:

 • Śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
 • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Z OC rolnika likwidowane są też szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych. W gospodarstwie rolnym za takie pojazdy są uznawane m.in. kombajny, opryskiwacze, prasy, sadzarki czy zgrabiarki.

Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej jest ograniczona sumami gwarancyjnymi. Wynoszą one:

 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie

 • 1 050 000 euro – gdy doszło do szkód w mieniu

Czego nie obejmuje OC rolnika?

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych zostały też wskazane sytuacje, w których mimo posiadania OC rolnik nie będzie mógł skorzystać z tego ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają m.in. za następujące szkody:

 • W mieniu, które zostały rolnikowi wyrządzone przez osoby np. pracujące w jego gospodarstwie rolnym
 • Spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt
 • Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska
 • Polegające na utracie wartościowych rzeczy, np. gotówki czy biżuterii
 • Polegające na zniszczeniu rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez rolnika do użytkowania

Z pełną listą wyłączeń rolnik powinien zapoznać się przed zakupem polisy OC, aby wiedzieć, kiedy może oczekiwać pokrycia szkód przez ubezpieczyciela.

OC rolników – ile kosztuje?

Składka OC rolnika najczęściej nie przekracza kilkuset złotych rocznie. Jednocześnie ubezpieczenia rolne to nie tylko OC – rolnicy muszą pamiętać też o ubezpieczeniu budynków gospodarczych czy pojazdów. W rezultacie na ubezpieczenie przeznaczają oni więcej.

Większość firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku proponuje rolnikom kilka ubezpieczeń w ramach jednej polisy. Płatność składki można z kolei rozłożyć na kilka rat.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również