ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość – termin, forma, skutki

Kupiłeś ubezpieczenie OC zdalnie – przez internet lub w trakcie rozmowy telefonicznej? Przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy. Musisz jednak pamiętać o terminie, formalnościach i skutkach tej decyzji.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia OC samochodu kupionego na odległość?

Nie miałeś wiele czasu na zakup ubezpieczenia OC i zdecydowałeś się na pierwszą ofertę, a po przeanalizowaniu propozycji innych firm ubezpieczeniowych zauważyłeś, że słono przepłaciłeś? Być może zastanawiasz się, czy można zrezygnować z ubezpieczenia samochodu kupionego na odległość. Jeżeli polisę kupiłeś zdalnie, czyli np. za pośrednictwem kalkulatora OC AC, masz prawo odstąpić od umowy.

Z jakich przepisów wynika prawo odstąpienia od umowy OC? W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych można przeczytać, że umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 ustawy o prawach konsumenta.

Ile jest czasu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość?

Jeżeli chcesz skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, musisz pamiętać o terminie, w jakim możesz to zrobić. Został on precyzyjnie wskazany w ustawie o prawach konsumenta i wynosi:

 • 30 dni od daty zawarcia umowy
 • 30 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o swoim prawie – dotyczy to sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa nie poinformowała cię o przysługującym ci prawie do odstąpienia od umowy

Przykład: W dniu 15 grudnia 2022 r. zawarłeś umowę ubezpieczenia OC przez internet. 20 stycznia postanowiłeś sprawdzić, czy ceny polis uległy zmianie i czy w innej firmie ubezpieczeniowej otrzymałbyś ochronę na rok w lepszej cenie. Mimo znalezienia tańszej oferty ubezpieczenia nie możesz już odstąpić od umowy – termin 30 dni minął.

Umowa zawarta na odległość nie musi dotyczyć wyłącznie ubezpieczeń – przez internet możesz kupić np. sprzęt AGD i RTV czy ubrania. W takich przypadkach konsument również ma prawo odstąpienia od umowy, przy czym obowiązują inne terminy.

 

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy OC?

Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy OC? Jeżeli chcesz odstąpić od umowy obowiązkowego ubezpieczenia, wystarczy, że w przygotowanym przez ciebie piśmie znajdzie się:

 • Miejsce i data sporządzenia oświadczenia
 • Twoje dane – jako właściciela samochodu – imię, nazwisko, numer PESEL
 • Twój adres zamieszkania
 • Sformułowanie „Odstępuję od umowy ubezpieczenia (numer polisy XXX) zawartej na odległość w dniu XXX. Polisa została zawarta dla pojazdu o numerze rejestracji XXX”
 • Podstawa prawna – art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta

Bez względu na to, czy oświadczenie o odstąpieniu dostarczysz firmie ubezpieczeniowej za pośrednictwem poczty, czy też wyślesz je jako skan e-mailem, pamiętaj, aby na przygotowanym dokumencie złożyć własnoręczny podpis. Bez niego pismo będzie nieważne.

Zapłaciłeś składkę OC przy zakupie ubezpieczenia? Możesz też podać numer rachunku bankowego, na który firma ubezpieczeniowa ma przesłać zwrot.

Jak odstąpić od umowy kupna OC przez internet?

Musisz złożyć wspomniane już oświadczenie o odstąpieniu od umowy OC w firmie ubezpieczeniowej, z którą zawarłeś umowę – możesz to zrobić na kilka sposobów. To, w jaki sposób złożysz oświadczenie, ma znaczenie ze względu na wiążący cię termin. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych można przeczytać, że:

 • W przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłką listową liczy się termin nadania listu w placówce pocztowej
 • W przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail ubezpieczyciela liczy się data wystawienia dowodu wysłania

Jeżeli nie chcesz przekroczyć ustawowego terminu 30 dni, lepiej nie zwlekaj z decyzją i jak najszybciej przygotuj oświadczenie o odstąpieniu od umowy obowiązkowej polisy.

Przykład: Polisę OC przez internet kupiłeś w dniu 29 grudnia 2021 r. Zaledwie kilka dni później, bo 3 stycznia 2022 r. zdecydowałeś się odstąpić od umowy. Jednak oświadczenie wysłałeś za pośrednictwem poczty dopiero 17 stycznia 2022 r. Sprawdzając, czy nie przekroczyłeś terminu 30 dni, pracownik firmy ubezpieczeniowej będzie kierował się datą stempla pocztowego na przesyłce.

Z czym wiąże się rezygnacja z polisy OC kupionej zdalnie?

Rezygnacja z polisy OC oznacza konkretne skutki, których powinieneś być świadomy. Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że:

 • Musisz kupić nowe OC najpóźniej w dniu odstąpienia od umowy – w przeciwnym razie dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu, a ty zostaniesz obciążony opłatą karną (w 2022 r. kara za brak OC przez 1 dzień wynosi 1200 zł)
 • Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek się z tobą rozliczyć – masz prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Ważny jest zwrot „niewykorzystany okres ubezpieczenia”. Oznacza to tyle, że wypowiadając umowę np. 10 czy 20 dni po jej zawarciu, nie otrzymasz zwrotu całej wpłaconej kwoty. Ubezpieczyciel ma prawo dokonać potrącenia za te dni, w których udzielał ci ochrony ubezpieczeniowej.

 

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również