poradnik

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – ile wynosi, jak się o nie ubiegać

 • Monika Słupczyńska
 • Turystyka

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu – ile wynosi, jak się o nie ubiegać

Opóźnienia pociągów szczególnie często zdarzają się w sezonie jesienno-zimowym. Jeżeli jako pasażer nie dotarłeś do docelowego miejsca podróży na czas, możesz ubiegać się o: zwrot kosztów biletu, odszkodowanie i dodatkowo rekompensatę. Sprawdź, kiedy i jakie odszkodowanie przysługuje za opóźnienie pociągu.

 

Opóźnienie pociągu a zwrot za bilet – PKP, TLK, IC 

Kwestie zarówno takie, jak zwrot kosztów biletu przez przedsiębiorstwo kolejowe, jak i odszkodowanie za opóźnienie pociągu reguluje Rozporządzenie WE 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Jeżeli opóźnienie pociągu do miejsca docelowego przekroczy 60 minut w stosunku do godziny wynikającej z rozkładu, to możesz wybrać:

 • zwrot za bilet – PKP czy TLK za opóźnienie muszą wypłacić zwrot pełnego kosztu biletu lub za część niezrealizowanej podróży oraz za część zrealizowanej, gdy podróż jest bezcelowa z uwagi na pierwotny plan albo
 • kontynuację lub zmianę trasy podróży w najbliższym dostępnym terminie albo
 • kontynuację lub zmianę trasy podróży w późniejszym terminie.

Przedsiębiorstwo kolejowe ma też obowiązek zapewnić swoim klientom nieodpłatnie napoje i posiłki – odpowiednio do czasu oczekiwania. Jeżeli jest to możliwe i uzasadnione, pasażerom należy się także bezpłatne zakwaterowanie. Z kolei, gdy doszło do unieruchomienia pociągu, pasażerowie powinni mieć zapewniony transport z pociągu do miejsca przeznaczenia.

O zwrot kosztu biletu możesz ubiegać się również wtedy, gdy opóźnienie zostało spowodowane działaniem sił wyższych. To prawo pasażerów zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-509/11

 

Kiedy pasażer otrzyma odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

Zwrot kosztów za opóźnienie pociągu nie jest jedyną możliwością, z jakiej możesz skorzystać – możesz zdecydować się na odszkodowanie. Odszkodowanie od PKP czy TLK za opóźnienie pociągu należy się jedynie tym pasażerom, którzy zrezygnowali ze zwrotu kosztów za opóźnienie pociągu. Odszkodowanie przysługuje, gdy:

 • pociąg miał opóźnienie powyżej 60 minut – krótsze spóźnienie oznacza, że nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie za opóźnienie pociągu,
 • podróżowałeś jednym z pociągów dalekobieżnych, np. TLK (Tanie Linie Kolejowe) czy InterCity (IC) – nie otrzymasz odszkodowania, jeżeli podróżowałeś np. pociągiem podmiejskim czy regionalnym,
 • odszkodowanie przekracza minimalny próg w wysokości 4 euro – jeżeli odszkodowanie nie przekroczy wskazanej kwoty, to nie zostanie wypłacone.

Może się zatem zdarzyć, że pasażer – mimo że opóźnienie pociągów miało miejsce – nie otrzyma odszkodowania od przedsiębiorstwa kolejowego.

 

Jakie odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

Jeżeli dojdzie do opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, to masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźnienie pociągu? Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

 • 25 proc. ceny biletu – gdy opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut,
 • 50 proc. ceny biletu – gdy opóźnienie wynosi 120 minut lub więcej.

Odszkodowanie za opóźnienia pociągów to nie wszystko, na co może liczyć pasażer. Od tego świadczenia należy odróżnić dodatkową rekompensatę. Czym jest rekompensata i kiedy można ją uzyskać?

Rekompensata to dodatkowe świadczenie, o które pasażer może się starać, jeżeli opóźnienie pociągu spowodowało dla niego szkodę. Wówczas może on żądać jej wyrównania, przy czym będzie musiał udowodnić wysokość poniesionej szkody.

 

Kiedy nie przysługuje rekompensata za opóźnienie pociągu?

Może się okazać, że mimo opóźnienia pociągów nie otrzymasz odszkodowania. Oto sytuacje, gdy rekompensata za opóźnienie pociągu nie zostanie wypłacona:

 • jeżeli opóźnienie wynosi poniżej 60 minut – odszkodowanie od PKP czy TLK za opóźnienie pociągu można otrzymać tylko wówczas, gdy opóźnienie jest większe,
 • opóźnienie dotyczy pociągów: miejskiego, podmiejskiego lub regionalnego – ta grupa przedsiębiorstw kolejowych nie ma obowiązku wypłaty odszkodowań, gdy dojdzie do opóźnienia pociągów,
 • kwota odszkodowania nie przekracza 4 euro – to minimalny próg, poniżej którego odszkodowanie nie jest wypłacane.

Odszkodowania nie otrzymasz również wówczas, gdy zostaniesz poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu.

W każdej z powyższych sytuacji możesz jednak żądać od przedsiębiorstwa kolejowego wydania zaświadczenia na bilecie, że połączenie jest opóźnione. Takie zaświadczenie może Ci się przydać, jeżeli jesteś w podróży służbowej.

 

Zasady wypłaty odszkodowania za opóźnienia pociągów

Przedsiębiorstwa kolejowe nie mają dowolności, gdy mowa o terminie wypłaty odszkodowania za opóźnienia pociągów – musi ona nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Co istotne, rekompensata za opóźnienie pociągu może zostać wypłacona:

 • w postaci kuponów lub innych usług – wówczas, gdy okres ich ważności jest elastyczny, czyli będziesz mógł z nich skorzystać w dowolnym momencie,
 • w formie pieniężnej – na wniosek pasażera.

Abyś mógł otrzymać odszkodowanie, będziesz musiał napisać reklamację. Możesz samodzielnie sporządzić takie pismo – powinno ono zawierać:

 • Twoje dane osobowe (imię, nazwisko) i dane kontaktowe,
 • opis zdarzenia – kiedy doszło do opóźnienia pociągu,
 • informację o oczekiwanej formie i wysokości rekompensaty,
 • informację o dodatkowych kosztach poniesionych w związku z opóźnieniem pociągu,
 • numer rachunku bankowego.

Do reklamacji powinieneś dołączyć bilet, w tym także dowód zakupu innego biletu, jeżeli z uwagi na opóźnienia pociągów poniosłeś dodatkowe koszty. Jeżeli złożona przez Ciebie reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Zuzanna Jóźwiak

Niektórzy pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie wypoczynku w postaci tzw. wczasów pod gruszą. Dowiedz się, czy ty również masz szansę na dodatkowe pieniądze i ile możesz...

 • Monika Słupczyńska

Zakupowi samochodu często towarzyszą emocje, a to z kolei powoduje, że wielu kierowców zapomina zapytać sprzedawcę o ubezpieczenie OC. Ponieważ za brak OC grożą wysokie kary, w Twoim interesie...

 • Zuzanna Jóźwiak

Pierwszy wyjazd za granicę na wakacje jest zarówno ekscytujący, jak i stresujący. Jeżeli chcesz, aby był on niezapomniany i przebiegł bez przykrych niespodzianek, powinieneś się do niego...