ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ile możesz otrzymać, kiedy i od kogo?

W związku z chorobą spędziłeś kilka dni lub tygodni w szpitalu? Jeżeli masz dobrowolne ubezpieczenie możesz uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Zobacz, jaka kwota ci przysługuje.

Zwrot za pobyt w szpitalu – dzięki jakim ubezpieczeniom?

Na zwrot za pobyt w szpitalu możesz liczyć, jeżeli masz ubezpieczenie na życie. Najczęściej to właśnie w ramach tej polisy ubezpieczyciele zapewniają ubezpieczonemu (ubezpieczonym) dodatkowe środki, gdyby z uwagi na stan zdrowia konieczna była hospitalizacja. Nie zawsze jednak taka ochrona jest integralną częścią ubezpieczenia. Często jest tak, że ubezpieczony musi kupić dodatkowe rozszerzenie, aby w razie pobytu w szpitalu otrzymać finansowe wsparcie.

Na odszkodowanie za pobyt w szpitalu można też liczyć, kupując specjalny produkt ubezpieczeniowy. Przykładowo firma Compensa nazwała go „Zasiłek szpitalny”. To polisa, która jest sprzedawana w dwóch wariantach – jako:

  • Samodzielne ubezpieczenie.
  • Dodatek do programu Compensa Multi Zdrowie.

Nie jesteś pewien, czy twoja polisa zapewnia ochronę na wypadek pobytu w szpitalu? Zajrzyj do dokumentu zwanego przez ubezpieczycieli OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). To właśnie tam znajdziesz informację, czy możesz liczyć na odszkodowanie.

Ile można otrzymać odszkodowania za pobyt w szpitalu? PZU i inni ubezpieczyciele

Być może jesteś na etapie poszukiwania polisy, w ramach której będziesz mógł uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu. Aby sprawdzić, ile realnie otrzymasz, sprawdziliśmy oferty kilku firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Pobyt w szpitalu – Compensa

Wspomniana Compensa proponuje „Zasiłek szpitalny”. Z OWU wynika, że ubezpieczony może liczyć na środki w razie pobytu w szpitalu:

  • Od pierwszego pobytu w placówce.
  • Jeżeli doszło do nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczyciel wypłaca wówczas podwójne świadczenie.

Ile należy się ubezpieczonym za pobyt w szpitalu? To zależy od wybranego wariantu – Compensa proponuje ich kilka. Najniższy przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 50 zł za dzień pobytu w szpitalu, a najwyższy 200 zł.

Pobyt w szpitalu – Wiener

W ofercie tego ubezpieczyciela znajduje się ubezpieczenie „Go Vital”, w ramach którego ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie także za pobyt w szpitalu. Świadczenie jest wypłacane od 3. dnia hospitalizacji (maksymalnie przez 30 dni). Za każdy dzień ubezpieczyciel wypłaca 100 zł.

Co ważne, produkt oferowany przez Wiener jest przeznaczony dla szerokiej grupy klientów. Skorzystać mogą z niego zarówno osoby fizyczne (w tym dzieci), jak i pracodawcy, którzy zatrudniają do 5 osób. Na swojej stronie internetowej Wiener podaje, że roczna składka wynosi 149 zł.

Pobyt w szpitalu – PZU

PZU to kolejny ubezpieczyciel, który przewiduje możliwość wypłaty odszkodowania za pobyt w szpitalu. Jest to jednak rozszerzenie do wybranych produktów: PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia i PZU Na Dobry Początek. Na jakich zasadach działa to ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za pobyt w szpitalu m.in. wówczas, gdy trwał on co najmniej 4 dni i był związany z chorobą. Wysokość odszkodowania zależy od wybranego wariantu polisy. Kwota jest ustalana procentowo od sumy ubezpieczenia, którą wybrał klient. Przykładowo w wariancie I ubezpieczony za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą otrzyma 0,5 proc. sumy ubezpieczenia za jeden dzień.

Pobyt w szpitalu – Aviva

Jeżeli zdecydujesz się na ubezpieczenie na życie i zdrowie od Avivy („Twoje życie”), będziesz mógł wykupić rozszerzenie „Na zdrowie”. To umowa dodatkowa, dzięki której otrzymasz odszkodowanie m.in. w razie:

  • Leczenia w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia chorób/urazów objętych zakresem ochrony.
  • Leczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeżeli nie było ono kontynuowane w innym oddziale szpitala.

Ubezpieczyciel proponuje umowę „Na zdrowie” w trzech wariantach. Przykładowo za pobyt w szpitalu spowodowany złamaniem kości ręki, które wymagało leczenia operacyjnego, ubezpieczony otrzyma odpowiednio: 770, 1540 i 2320 zł.

Pobyt w szpitalu – Warta

Ubezpieczenie „Warta Ochrona” to kolejna polisa zapewniająca finansowe wsparcie w razie pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie m.in. wówczas, gdy hospitalizacja jest wynikiem choroby.

Świadczenie przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli hospitalizacja trwała co najmniej 4 dni. Wysokość odszkodowania jest ustalana z ubezpieczonym w umowie. Na swojej stronie internetowej Warta informuje, że maksymalnie wypłaca 500 zł za jeden dzień.

Zwrot za pobyt w szpitalu - jak dobrze wybrać polisę?

Pobyt w szpitalu to często początek wysokich kosztów. Tak jest choćby wówczas, gdy hospitalizacja ma miejsce po nieszczęśliwym wypadku. Jednak suma ubezpieczenia, chociaż istotna, nie powinna być jedynym kryterium wyboru polisy. Równie istotne są:

  • Wyłączenia wskazane w OWU – sytuacje, gdy mimo pobytu w szpitalu ubezpieczyciel nie będzie musiał wypłacić odszkodowania.

Różnice między ubezpieczycielami są w tym zakresie duże, chociaż nie brakuje też punktów wspólnych. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe zastrzegają, że nie wypłacą odszkodowania, gdy urazy wymagające hospitalizacji powstały na skutek znajdowania się ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości czy środków odurzających.

  • Karencja – wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody.

Dla ubezpieczeń na życie i zdrowotnych charakterystyczny jest termin „karencja”. Najprościej mówiąc, to okres, w którym ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej. Karencję stosuje m.in. firma Compensa, przy czym jej okres jest ustalany bezpośrednio z klientem, który chce nabyć ubezpieczenie.

  • Zakres terytorialny ochrony – czy pomoc ubezpieczyciela ogranicza się do terytorium Polski, czy też działa również poza granicami kraju.

Najczęściej firmy ubezpieczeniowe zapewniają wypłatę świadczenia, jeżeli ubezpieczony przebywa w jednym ze szpitali na terenie Polski. Od tej ogólnej zasady bywają jednak wyjątki. Przykładem może być firma Wiener – w OWU jej produktu można przeczytać, że ochrona jest udzielana także poza granicami Polski.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również