ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Odszkodowanie za zgubiony bagaż to coś, czego możemy domagać się od przewoźnika. Aby uzyskać rekompensatę, należy powiadomić obsługę lotniska o szkodzie i złożyć reklamację. Wyjaśniamy, jak postępować, by szybko i bez problemów uzyskać odszkodowanie za zniszczony lub zgubiony bagaż.

 

Odszkodowanie za zagubiony bagaż - regulacje prawne

Odpowiedzialność linii lotniczych za przyjęty bagaż pasażera wraz z kwestiami odszkodowawczymi w przypadku zagubienia lub zniszczenia pakunku reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. To 133-stronicowy dokument podpisany przez Unię Europejską i 132 kraje. Implementacja przepisów Konwencji do prawa unijnego nastąpiła zgodnie z Rozporządzeniem WE 889/2002 z dnia 13 maja 2002 r. zmieniającym rozporządzenie WE 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.

 

Ile trwa odpowiedzialność linii lotniczych za bagaż?

Przewoźnik odpowiada za stan bagażu rejestrowanego od chwili nadania go na lotnisku wylotu, do momentu odebrania walizki przez pasażera na lotnisku docelowym.

 

Okres przedawnienia

Termin przedawnienia roszczeń dotyczących bagażu wynosi dwa lata. Oznacza to, że przerwa w procesowaniu sprawy, trwająca co najmniej 24 miesięcy, wiąże się z utratą prawa do otrzymania zadośćuczynienia.

 

Ile wynosi odszkodowanie za zniszczony bagaż?

Maksymalna wysokość odszkodowania za zniszczony, uszkodzony bądź utracony bagaż wynosi do kwoty około 1 336 € (maksymalna kwota określona w Konwencji Montrealskiej), czyli 6 913,60 zł (wyliczone po średnim kursie NBP z dnia 30.11.2020 r.), ale może być wyższa, jeżeli pasażer zadeklarował wartość bagażu na specjalnym formularzu, przekazanym linii lotniczej.

Ostateczna kwota, jaką otrzyma podróżny, zależy od wartości jego strat. Celem rekompensaty jest pokrycie szkody, bez przekraczania jej faktycznej wartości, dlatego w celu udokumentowania rozmiaru strat, należy przedłożyć przewoźnikowi rachunek za uszkodzoną walizkę lub opinię rzeczoznawcy.

 

Jak i gdzie zgłosić uszkodzenie lub zaginięcie bagażu?

Gdy twoja walizka uległa uszkodzeniu podczas transportu, od razu po wykryciu szkody zgłoś ją w biurze reklamacji bagażowych lotniska (najczęściej sygnowanym oznaczeniem Lost and Found, Baggage claim), jeszcze przed opuszczeniem strefy zamkniętej.

W biurze otrzymasz do uzupełnienia formularz PIR (Property Irregularity Report), czyli raport niezgodności bagażowej. Pamiętaj, aby zachować dokument, ponieważ będzie potrzebny przy składaniu reklamacji u przewoźnika.

Choć zdjęcia uszkodzeń nie są wymagane do złożenia reklamacji, w celach dowodowych sfotografuj lub sfilmuj dostrzeżone uszkodzenia w możliwie najdokładniejszy sposób.

W kolejnym kroku złóż pisemną reklamację na ręce przewoźnika (dokument możesz wysłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej przewoźnika). Do reklamacji dołącz:

  • informacje o odbytym locie (data wylotu, numer rezerwacji, numer lotu),
  • załącznik: kopię raportu PIR,
  • załącznik: kopię kwitu bagażowego,
  • opisz swoje roszczenie podając żądaną wysokość rekompensaty wraz z podaniem formy jej przekazania,
  • umieść dane rachunku bankowego (numer IBAN i BIC oraz imię i nazwisko właściciela konta), na który ma zostać przelane odszkodowanie.

Analogicznie postępuj, gdy twój bagaż nie został ci dostarczony z tą różnicą, że zamiast zgłoszenia uszkodzeń, zgłaszasz brak bagażu. By potwierdzić wartość strat, do reklamacji załącz listę przedmiotów znajdujących się w bagażu wraz z paragonami lub fakturami za zakup ich oraz samej walizki.

Jeśli nie jesteś w stanie udowodnić zawartości i wartości rzeczy z bagażu, możesz wybrać alternatywną wycenę: niektóre linie lotnicze oferują pasażerom zwrot środków w oparciu o wagę bagażu. Każdy kilogram bagażu to rekompensata w wysokości 22 SDR, tj. ok. 118 zł (wg średniego kursu NBP z 30.11.2020).

 

Ile czasu na reklamację dostawy bagażu?

Zależnie od rodzaju szkody, konsumenci mają:

  • siedem dni na zgłoszenie reklamacji uszkodzonego bagażu,
  • 21 dni na reklamację opóźnionego bagażu, liczone od dnia dostarczenia im walizki,
  • brak ograniczeń czasowych dla złożenia reklamacji zgubionego przez przewoźnika bagażu.

Przekroczenie terminu na złożenie reklamacji w sytuacji otrzymania zniszczonego lub opóźnionego bagażu może skutkować odrzuceniem wniosku o wypłatę odszkodowania.

Choć przepisy nie definiują czasu, w jakim należy zgłosić się do linii lotniczych z żądaniem zwrotu za zagubiony bagaż na lotnisku, w trosce o własne interesy warto złożyć reklamację bez zbędnej zwłoki.

 

Procedura zgłaszania szkody Terminy zgłoszenia szkody bagażowej: uszkodzenia lub braków w bagażu Odszkodowanie za opóźnienie dostarczenia bagażu Zwrot kosztów zakupu artykułów zastępczych w przypadku opóźnienia bagażu
Wizz Air Udaj się do punktu odbioru bagażu/poszukiwania bagażu i zgłoś szkodę, wypełniając raport niezgodności mienia PIR (Property Irregularity Report). Niezwłocznie na lotnisku przylotu, przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu (w obszarze tranzytowym) przy stanowisku odbioru bagażu Należne po 21 dniach od dnia odbioru bagażu  
  ORAZ
Wymagane dokumenty: Do siedmiu dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu pod warunkiem udowodnienia, że szkoda nastąpiła w czasie, gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika
opis szkody LUB
wydruk protokołu uszkodzenia bagażu lub braku bagażu/PIR Do 21 dni od dnia odbioru bagażu niedostarczonego twoim lotem
dokumenty podróży (numer biletu lub wydruk z numerem rezerwacji, karty pokładowe, wywieszka bagażowa) LUB
rachunki za naprawę bagażu Do dwóch lat w przypadku całkowitej utraty bagażu
zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu + jeśli to możliwe rachunek dokumentujący wartość uszkodzonej walizki/torby  
w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzonej zawartości lub braków dodatkowo wykaz rzeczy będących przedmiotem reklamacji oraz rachunki potwierdzające ich wartości.  
LOT w przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia lub braków w zawartości: lista przedmiotów oraz rachunki potwierdzające ich wartość   W przypadku opóźnienia całego bagażu poza krajem zamieszkania pasażera LOT gwarantuje w zwrot kosztów poniesionych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy w czasie oczekiwania na bagaż (artykułów toaletowych, bielizny, ubrań) do wysokości 100 USD. Zakupy kosmetyków, perfum oraz innych rzeczy nie będących niezbędnymi artykułami rzeczywistej pierwszej potrzeby nie będą przez przewoźnika refundowane.
Ryanair dokumenty potwierdzające poniesione koszty w przypadku opóźnienia w dostarczenia bagażu (np. rachunki za zakup artykułów .pierwszej potrzeby)    
Lufthansa w przypadku zaginięcia bagażu: opis bagażu wraz z wykazem zawartości (kwestionariusz bagażowy) i wyceną oraz rachunki dokumentujące wartość rzeczy będących przedmiotem reklamacji   Do 50 proc. kosztów odzieży wierzchniej, obuwia i innych przedmiotów, z których można dalej korzystać. 100 proc. zwrotu kosztów zakupu bielizny i kosmetyków

Opóźniony bagaż – odszkodowanie

Podróżny ma prawo domagać się zwrotu kosztów poniesionych na zakup artykułów pierwszej potrzeby, które nabył w czasie oczekiwania na dostarczenie opóźnionego bagażu rejestrowanego.

 

Wysokość odszkodowania za opóźnienie w dostawie bagażu

Prawo do ubiegania się o rekompensatę za opóźniony bagaż podróżni mają wówczas, gdy walizka nie zostanie dostarczona w ogóle lub w czasie 21 dni.

Maksymalna kwota świadczenia wypłacanego za opóźnienie w dostarczeniu bagażu rejestrowanego wynosi 1288 SDR, tj. ok. 6786,37 zł (według średniego kursu NBP z dnia 05.01.2020 r.), choć limit ten może być przekroczony, gdy podróżny w momencie nadania walizki złożył deklarację wartości nadawanych rzeczy.

Kwota wypłaty zostanie wyliczona na podstawie rachunków za towary pierwszej potrzeby, które podróżny nabył podczas czekania na swój bagaż.

 

Kiedy odszkodowania za bagaż nie przysługuje?

Rekompensata nie przysługuje, jeśli uszkodzenia bagażu powstaną w wyniku defektu, jakości lub wady bagażu istniejącej jeszcze przed nadaniem walizki. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone również za rzeczy, których nadania bagażem rejestrowanym zabrania regulamin przewoźnika.

 

Gdzie szukać pomocy po odmowie wypłaty odszkodowania?

Jeśli twoim zdaniem linie lotnicze niesłusznie odrzuciły twoje żądanie wypłaty odszkodowania za uszkodzony bagaż lub zagubiony bagaż na lotnisku, możesz zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, korzystając z tego formularza: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/. Gdy sprawa dotyczy polskich linii lotniczych, wsparcia szukaj u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

Ubezpieczenie bagażu

Jeśli chcesz uniknąć trudów związanych z dochodzeniem roszczeń w razie utraty bagażu na lotnisku, wykupując polisę turystyczną, wybierz tę, która w pakiecie zawiera ubezpieczenie bagażu lub umożliwia rozszerzenie standardowej ochrony o to ryzyko za dodatkową opłatą. Posiadając dodatkowe ubezpieczenie bagażu, będziesz mógł liczyć na szybszą likwidację szkody i pomoc ze strony swojego ubezpieczyciela w procesie składania wniosku o wypłatę świadczenia po stracie walizki. 

Klaudia Malinowska Klaudia Malinowska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również