ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - jak napisać, jak złożyć

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często narzekają na wysokość otrzymanego odszkodowania. Znalazłeś się w takiej sytuacji? Rozwiązaniem jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Mimo że czasu na to jest dużo, ze sporządzeniem pisma nie warto zwlekać. Tłumaczymy, jak napisać odwołanie i skutecznie walczyć o wyższe odszkodowanie.

Czy ubezpieczyciele zaniżają wysokość odszkodowania?

To często formułowany zarzut w stosunku do firm ubezpieczeniowych. Nie zawsze jednak zaniżone odszkodowanie to wynik zamierzonego działania – ubezpieczyciel może nie być świadomy wszystkich okoliczności sprawy. Dobrym przykładem może być staranie się o odszkodowanie przez poszkodowanego w wyniku kolizji właściciela tuningowanego samochodu. Jeżeli ubezpieczyciel nie został poinformowany o wprowadzonych w pojeździe zmianach i kosztach, jakie właściciel poniósł w związku z przeróbkami, to nie uwzględni ich przy wypłacie odszkodowania. W efekcie zaproponowana poszkodowanemu kwota nie będzie odpowiadać rzeczywistej wartości szkody.

Od każdej decyzji wydanej przez firmę ubezpieczeniową poszkodowany ma prawo się odwołać. Z kolei ubezpieczyciele mają obowiązek zapoznać się z każdą złożoną reklamacją i się do niej ustosunkować.

Każdy poszkodowany, który ma wrażenie, że kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest nieadekwatna do strat, może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W wielu przypadkach to także sposób, aby uniknąć postępowania sądowego, czyli rozwiązać spór na drodze ugody z firmą ubezpieczeniową.

Jaki jest termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zagadnienie to zostało uregulowane w kodeksie cywilnym. Na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowanie jest sporo czasu:

  • standardowo – trzy lata,

  • gdy szkoda to wynik czynu niedozwolonego – 10 lat,

  • jeżeli szkoda to skutek przestępstwa – 20 lat.

Powodem, dla którego odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania warto jednak złożyć jak najszybciej, jest choćby fakt, że ubezpieczyciel ma na odpowiedź 30 dni. Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to termin ten wydłuża się do 60 dni. To z kolei powoduje, że poszkodowany może relatywnie długo czekać na należne mu świadczenie.

Wraz z upływem czasu szczegółowe opisanie okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia i powstania szkody, może okazać się coraz trudniejsze lub nawet niemożliwe. To z kolei wcale nie ułatwi przygotowania odwołania od decyzji PZU, Allianz, Generali czy innej firmy ubezpieczeniowej, która udzielała ochrony ubezpieczeniowej sprawcy w momencie zdarzenia.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór i szczegółowe wytyczne

Poszkodowani często zadają pytanie, jak napisaćodwołanie do PZU, Allianz czy Hestii. Na stronach internetowych poszczególnych firm ubezpieczeniowych trudno znaleźć wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ale szablon takiego pisma dostępny jest na stronie Rzecznika Finansowego. Jeżeli chcesz się odwołać od decyzji ubezpieczyciela, pamiętaj, że wcale nie musisz korzystać ze wzoru – możesz samodzielnie przygotować pismo.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Prawidłowo sporządzone pismo powinno zawierać kilka elementów:

  • dane osobowe poszkodowanego – podaj w piśmie swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres do korespondencji,

  • nazwę oraz dane adresowe firmy ubezpieczeniowej,

  • informacje, na podstawie których ubezpieczyciel będzie wiedział, o jaką sprawę chodzi – to przede wszystkim numer polisy czy numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela,

  • uzasadnienie.

W praktyce to właśnie uzasadnienie stwarza poszkodowanym najwięcej problemów. Jak uzasadnić swoje wątpliwości i roszczenia?Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, aby pracownicy firmy ubezpieczeniowej przychylili się do zaprezentowanego w nim stanowiska? Przede wszystkim warto precyzyjnie opisać wszystkie okoliczności, które ubezpieczyciel pominął podczas wyceny szkody.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie jest w stanie rozpatrzyć odwołania w ciągu 30 dni, to ma obowiązek poinformować poszkodowanego o przyczynach oraz wskazać termin, w jakim udzieli odpowiedzi na reklamację.

Aby uprawdopodobnić swoje żądanie finansowe, do wniosku warto dołączyć dokumenty. Przykładowo poszkodowany właściciel tuningowanego pojazdu może do odwołania załączyć faktury za zakupione części i ich montaż w warsztacie samochodowym. Jeżeli szkoda została wyrządzona w nowszym pojeździe, warto udać się do ASO i od pracowników uzyskać dokumenty poświadczające ceny części zamiennych i robocizny.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć na kilka sposobów. Jeżeli przygotowałaś treść pisma, możesz je przesłać:

  • za pośrednictwem poczty na adres siedziby ubezpieczyciela,

  • pocztą elektroniczną na wskazany przez ubezpieczyciela adres e-mail.

Drugie rozwiązanie jest wygodniejsze. Co więcej, część firm ubezpieczeniowych w momencie zakupu polisy udostępnia ubezpieczonym indywidualne konto klienta na swojej stronie internetowej. To znacznie przyspiesza kontakt z pracownikami towarzystwa.

Niektóre firmy przyjmują odwołania od decyzji ubezpieczyciela telefonicznie. Wystarczy, że zadzwonisz na infolinię firmy ubezpieczeniowej i w rozmowie z konsultantem wskażesz, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. Jeżeli ubezpieczyciel przyjmuje odwołania drogą telefoniczną, Twój wniosek zostanie rozpatrzony, a Ty otrzymasz odpowiedź.

Jak postępować, gdy odwołanie zostało odrzucone?

Nie zawsze firma ubezpieczeniowa musi przychylić się do argumentów wskazanych przez poszkodowanego. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciel może pozostać na swoim stanowisku. Jak wówczas postępować? Czy w takiej sytuacji odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania jest możliwe? Owszem – poszkodowany w dalszym ciągu ma szansę uzyskania odszkodowania w satysfakcjonującej go wysokości.

W razie konfliktu z ubezpieczycielem najlepiej skorzystać ze specjalistycznej porady – w spór może włączyć się Rzecznik Finansowy. Jak można przeczytać na stronie internetowej Rzecznika, pomaga on poszkodowanym na różne sposoby, w tym m.in. poprzez interwencje i wsparcie w trakcie postępowania sądowego. Zdarza się, że zainicjowanie postępowania sądowego jest niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie w adekwatnej do poniesionej szkody kwocie.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również