ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Omijanie, wymijanie, wyprzedzanie - czym się różnią te manewry? Przepisy

Chociaż wydają się być podobne, omijanie, wymijanie i wyprzedzanie to inne sytuacje, w których może znaleźć się kierowca. O czym powinien pamiętać, wykonując te manewry?

Omijanie, wymijanie, wyprzedzanie - definicje

Kodeks drogowy informuje, że omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się w przeciwnym kierunku. Natomiast wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się w tym samym kierunku.

Omijanie i wymijanie - przepisy

Przepisy ruchu drogowego wskazują, że wymijając pojazd lub uczestnika ruchu należy zachować bezpieczny odstęp. Jeśli jest taka potrzeba, powinniśmy zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. Również wykonując manewr omijania powinniśmy zachować bezpieczny odstęp od omijanego obiektu, a w razie potrzeby - zmniejszyć prędkość. Należy także pamiętać, że jeśli chcemy ominąć pojazd, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, manewr możemy wykonać jedynie z jego prawej strony.

Wyprzedzanie - przepisy

Znacznie więcej obostrzeń dotyczy manewru wyprzedzania. Przepisy dotyczące wyprzedzania określa art. 24 Kodeksu drogowego. Przeczytamy tam m.in. to, że przed wykonaniem manewru powinniśmy upewnić się, że:

  1. mamy odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania (nie możemy utrudniać innym ruchu),
  2. kierowca, który jedzie za nami, nie rozpoczął wyprzedzania,
  3. kierowca, który jedzie przed nami, na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku ruchu czy zmiany pasa.

 

Wykonując manewr wyprzedzania, musimy zachować ostrożność, w szczególności - bezpieczny odstęp od wyprzedzanych obiektów (np. wyprzedzając rowerzystę czy kolumnę pieszych musimy zachować odstęp nie mniejszy niż jeden metr).

 

Z reguły wyprzedzamy pojazd z lewej strony, jednak są od tego wyjątki. Z prawej strony wyprzedzimy np. pojazd, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo.

Kierujesz wyprzedzanym pojazdem? Pamiętaj, że nie możesz zwiększać prędkości w czasie (i bezpośrednio po) wyprzedzania cię przez inny samochód. A jeśli kierujesz np. ciągnikiem rolniczym, musisz zjechać jak najbardziej w prawo, aby umożliwić manewr.

 

Sytuacje, w których wyprzedzanie jest zabronione i dozwolone, znajdziesz w Kodeksie drogowym. Pamiętaj m.in. że w obszarze zabudowanym zabronione jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego.

 

Wyprzedzanie - znaki drogowe

Z manewrem wyprzedzania związane są znaki zakazu:

  • B-25 “zakaz wyprzedzania”,
  • B-26 “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”,
  • B-27 “koniec zakazu wyprzedzania”,
  • B-28 “koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe”.

 

Dodatkowo, umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, kogo dotyczy zakaz wyprzedzania. Np. T-23c wskazuje, że manewru wyprzedzania nie może wykonać kierujący ciągnikiem rolniczym.

 

Źródła:

  1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również