ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Opłaty likwidacyjne przy ubezpieczeniach inwestycyjnych będą niższe

Opłaty likwidacyjne będą niższe nie tylko dla osób, które dopiero wykupią ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym, ale także dla klientów, którzy takie polisy już posiadają. Porozumienia wejdą w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Ich konsekwencją będzie obniżenie opłat likwidacyjnych przez 16 towarzystw ubezpieczeniowych w produktach inwestycyjnych. Informacje o aktualnie obowiązującej wysokości opłat klienci otrzymają bezpośrednio od ubezpieczycieli.

Wcześniejsza likwidacja to ryzyko ubezpieczycieli

Sprawa zbyt wysokich opłat za wcześniejszą likwidację ubezpieczeń została podjęta blisko rok temu. W marcu 2016 roku UOKiK zakończył wszczęte wcześniej postępowanie, kwestionując słuszność narzucania klientom niesprawiedliwie wysokich opłat za wcześniejszą rezygnację z ubezpieczenia. W niektórych przypadkach wiązało się to wręcz z całkowitą utratą wpłaconych przez ubezpieczonego oszczędności. UOKiK był zdania, że obarczanie klientów kosztami za przedwczesne wyjście z inwestycji jest niesprawiedliwe. Ewentualne straty spowodowane takimi decyzjami towarzystwa ubezpieczeniowe powinny po prostu wliczyć do ryzyk prowadzonej działalności. Ubezpieczyciele z własnej woli przychylili się do pomysłu obniżenia opłat likwidacyjnych w przypadku klientów, z którymi podpisali umowy objęte zakazem. Zobowiązali się także do usunięcia takowych opłat z wzorów nowych umów.

Dodatkowa pomoc dla osób starszych

Dzięki tym decyzjom zyskało ok 612 tys. klientów, którzy wykupili polisy inwestycyjne po 2014 r. Umowy z wcześniejszego okresu nie zostały objęte zakazem ze względu na fakt przedawnienia. Ich posiadacze nie zostali jednak bez żadnej pomocy. Debatowano także nad problemem sprzedaży polis z UFK osobom w wieku dojrzałym, którzy często swoje decyzje o przystąpieniu do inwestycji podejmowali pod zbyt silnym naciskiem doradców, przy niedostatecznej wiedzy na temat wybieranego produktu. W obu sprawach podpisano specjalne porozumienie. Obejmuje ono konsumentów, którzy zawarli umowy ubezpieczeń po 1 stycznia 2008 roku i rozwiązali po osiągnięciu 65 lat.

Dzięki porozumieniu klient, który poniósł straty finansowe skutkiem opłat likwidacyjnych będzie mógł otrzymać zwrot różnicy między poniesionym kosztem a tym kosztem, który poniósłby, likwidując polisę na nowych zasadach.

Expert Compero Expert Compero

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również