ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Osoba uposażona – kim jest?

Uposażony – zgodnie z większością słowników – oznacza osobę, która została zabezpieczona (zazwyczaj finansowo) za życia uposażającego. Jednak w polskim prawie, definicja uposażonego jest nieznacznie inna i dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń.

 

Osoba uposażona w ubezpieczeniu – kim jest według polskiego prawa?

Uposażony – co to znaczy? Osoba uposażona w ubezpieczeniu, zgodnie z polskim prawem, to osoba oznaczona z imienia, nazwiska i więzi z ubezpieczającym, która w umowie ubezpieczenia jest uprawniona do otrzymywania świadczenia po zaistnieniu zdarzenia/wypadku ubezpieczeniowego (np. utrata zdrowia, śmierci). Zatem kim jest osoba uposażona? Innymi słowy, uposażona osoba jest tą, która np. po śmierci ubezpieczonego, otrzyma pieniądze z ubezpieczenia.

Uposażyć można więcej niż jedną osobę i mogą być m.in.:

  • osoby fizyczne (np. członek lub członkowie rodziny, nawet niepełnoletni),
  • fundacje, stowarzyszenia, organizacje,
  • przedsiębiorstwa, spółdzielnie.

W przypadku uposażenia więcej niż kilku osób, określa się części przynależne poszczególnym uposażonym lub grupom uposażonych.

Osoby uposażone - podział

Zmiana osoby uposażonej może być bez problemu dokonana w trakcie trwania ubezpieczenia. Warto również mieć świadomość istnienia podziału na uposażonych głównych i zastępczych:

Uposażony główny

Uposażony zastępczy

  • otrzymuje świadczenie po śmierci ubezpieczającego
  • otrzymuje świadczenie po śmierci uposażonych głównych (lub utraty przez uposażonych głównych prawa do świadczenia)
  • praktycznie zawsze wskazany w umowie
  • nie musi być wskazany w umowie

Dane osoby uposażonej

Większość ubezpieczalni, aby dodać osobę jako uposażoną, wymaga od nas następujących danych osoby uposażonej: imienia, nazwiska i PESEL. W przypadku fundacji możemy być proszeni o podanie pełnej nazwy fundacji, REGON oraz adresu.

 

Instytucja uposażenia banku jako kredytodawcy

Wartą rozważenia jest również instytucja uposażenia banku jako kredytodawcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy (lub nastąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego), wysokość kredytu jest pomniejszana o wysokość świadczenia należnego uposażonemu bankowi. Przy uposażeniu banku, zazwyczaj oferuje się niższe opłaty i prowizje.

Należy pamiętać, że suma ubezpieczenia nie jest nigdy częścią masy spadkowej. Innymi słowy, wynik postępowania spadkowego jest co do zasady, nieznaczący dla ubezpieczyciela. Spadkobiercy mogą ubiegać się o świadczenie jeśli w umowie ubezpieczenia nie ma innych ubezpieczonych.

OFE osoby uposażonej

Uczynienie odpowiednich zapisów w umowach o ubezpieczenie (ale też w OFE) pozwoli wykorzystać w pełni możliwości wynikające z polisy. Warto wskazać więcej niż jedną osobę uposażoną. W wyniku jednoczesnej śmierci (np. wypadek samochodowy) uposażonego głównego i ubezpieczonego, kwota ubezpieczenia może przepaść. Korzystnym rozwiązaniem jest również wskazywanie jako uposażonych (nawet z niewielką częścią) dalszej rodziny, tak aby były łącznie co najmniej dwie osoby uposażone.

Zuzanna Jóźwiak Zuzanna Jóźwiak

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również