ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Oświadczenie sprawcy kolizji - jak je napisać po stłuczce lub wypadku?

Jeśli inny kierowca uszkodził twój samochód na drodze lub parkingu, koniecznie uzyskaj od niego pisemne oświadczenie sprawcy kolizji, w którym przyzna się do winy. Wyjaśniamy, co powinien zawierać druk i jak prawidłowo zgłosić szkodę z OC sprawcy. 

Wystarczy chwila nieuwagi za kierownicą i tragedia gotowa. Jak wskazują statystyki policyjne, w 2020 roku doszło do ponad 382 tys. kolizji (zgłoszonych służbom) i przeszło 23,5 tys. wypadków. Biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę samochodów jeżdżących po polskich drogach, trudno liczyć na to, że to zagrożenie nas nie dotyczy. Dlatego, wsiadając do auta, warto być przygotowanym na niespodziewane zdarzenia i wozić ze sobą w samochodzie nie tylko gaśnicę i apteczkę pierwszej pomocy, ale również formularz oświadczenia sprawcy kolizji. Nawet, gdy do stłuczki dojdzie nie z naszej winy, będziemy mogli przekazać druk oświadczenia sprawcy kolizji, by uzupełnił go na miejscu zdarzenia. Pozwoli to szybko i bez zbędnych utrudnień dopełnić formalności niezbędnych na drodze do otrzymania przez nas odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Druk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej – co powinien zawierać?

Nie ma jednego wzoru oświadczenia sprawcy wypadku czy kolizji drogowej. Każdy dokument będzie ważny, nawet spisany na kawałku kartki, jeśli będzie zawierał następujące dane:

 • datę i miejsce zdarzenia,
 • dane identyfikujące sprawcę zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego),
 • dane pojazdu sprawcy (marka, model, numer rejestracyjny, imię i nazwisko właściciela pojazdu),
 • numer polisy, okres ubezpieczenia i dane zakładu, w którym pojazd sprawcy jest ubezpieczony,
 • przyznanie się sprawcy do spowodowania kolizji,
 • dane poszkodowanego kierowcy (imię i nazwisko, adres, numer dowodu),
 • dane pojazdu poszkodowanego (marka, model, numer rejestracyjny),
 • podpis sprawcy zdarzenia,
 • okoliczności i skutki kolizji (w tym dokładny spis dostrzeżonych uszkodzeń pojazdu sprawcy kolizji i poszkodowanego),
 • dane świadków zdarzenia (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery kontaktowe),
 • podpisy poszkodowanego i świadków.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie ma przy sobie stosownego druku, sprawca kolizji może napisać oświadczenie odręcznie, zaczynając je np. tymi słowami:

Ja niżej podpisany, [dane sprawcy], oświadczam, że w dniu… o godzinie… w miejscowości… spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został [dane poszkodowanego], kierujący pojazdem [dane samochodu poszkodowanego].

Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji? Ważne, by z dokumentu jasno wynikało, kto zawinił i bierze na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. W tym celu lepiej unikać zwrotów bezosobowych, typu „doszło do wypadku”, „miała miejsce stłuczka”, wybierając zamiast nich precyzyjniejsze „spowodowałem stłuczkę”, „uderzyłem w bok samochodu”.

Kiedy warto spisać oświadczenie po stłuczce?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, w którym sprawca przyznaje się do winy i jest gotów ponieść odpowiedzialność ubezpieczeniową. Pismo takie spisywane jest więc w sytuacji, w której obie strony zdarzenia nie mają wątpliwości co do tego, kto jest winny i chcą szybko porozumieć się w tej sprawie, bez wzywania policji.

Taka ścieżka postępowania pozwala obu stronom na zaoszczędzenie czasu – nie trzeba czekać na przyjazd funkcjonariuszy. Bezpośrednie korzyści odnosi również sam sprawca, ponieważ nie zostanie ukarany mandatem. Poszkodowany tymczasem będzie mógł liczyć na szybszą likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.

Co to jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest dokumentem podobnym do oświadczenia sprawcy kolizji, ale ma istotną wadę: nie zawiera przyznania się do winy przez sprawcę kolizji. Oświadczenie takie służy jedynie spisaniu danych uczestników zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Mając w ręku oświadczenie sprawcy kolizji, poszkodowany może zgłosić sprawę swojemu ubezpieczycielowi, korzystając z opcji bezpośredniej likwidacji szkody (o ile zakład oferuje taką usługę). W ten sposób poszkodowany otrzyma odszkodowanie od własnego ubezpieczyciela, który następnie sam rozliczy się z towarzystwem sprawcy.

Czym się różni kolizja od wypadku?

Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym nie ma rannych. Jeśli choć jedna osoba ucierpiała na zdrowiu lub życiu, zdarzenie jest kategoryzowane jako wypadek.

Pamiętaj! Policji nie musisz wzywać tylko wtedy, gdy w wyniku zdarzenia drogowego nie ma rannych lub zabitych. W przeciwnym wypadku obowiązkowo należy wezwać służby. Nie można przy tym przestawiać pojazdów, biorących udział w wypadku, ponieważ zmiana ich położenia może utrudnić funkcjonariuszom odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również