poradnik

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu – kiedy się przyda?

 • Marek Pawłowski
 • Komunikacja

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu – kiedy się przyda?

Oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu pozwala uniknąć wzywania policji w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy kierowcami. Prawidłowe sporządzenie tego dokumentu przyspiesza również prace firmy ubezpieczeniowej związane z likwidacją szkody, co tym samym skraca czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Nie zawsze jednak możesz skorzystać z tego udogodnienia. Sprawdź, kiedy możesz go użyć i jak prawidłowo je sporządzić.

Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu?

Kolizja w odróżnieniu od wypadku drogowego rzadko kiedy wymaga interwencji policji. Ani kierowcy, ani pasażerowie samochodów uczestniczących w stłuczce na parkingu nie doznają bowiem wówczas obrażeń ciała. Nie mają tu więc zastosowania przepisy kodeksu karnego.

Jeśli zarówno ty, jak i drugi kierowca nie macie wątpliwości co do tego, kto jest winien zajściu i odpowiada tym samym za zarysowany zderzak czy wgniecioną karoserię – wystarczy spisać oświadczenie szkody. Rozwiązanie to ma wiele zalet, ale również wymaga  dokładnego zapisania danych sprawcy i poszkodowanego. Umożliwi to firmie ubezpieczeniowej prawidłowe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i wypłatę odszkodowania.

Podstawowe dane identyfikacyjne oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Jak napisać oświadczenie o kolizji? Oświadczenie sprawcy szkody komunikacyjnej powinno zawierać podstawowe dane identyfikacyjne, umożliwiające bezbłędne i niebudzące wątpliwości wskazanie kto jest sprawcą a kto poszkodowanym. Są to więc przede wszystkim:

 1. dane obu kierowców (w tym: imię i nazwisko, PESEL, adres, seria i numer dowodu tożsamości, seria i numer prawa jazdy),
 2. dane obu samochodów (w tym: marka i model, numer rejestracyjny, dane właściciela, które mogą nie być tożsame z danymi kierowcy),
 3. dane ubezpieczenia OC (nazwa ubezpieczyciela auta sprawcy kolizji, numer i data ważności polisy).

Treść oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Jak napisać opis zdarzenia wypadku drogowego? Poza danymi identyfikacyjnymi sprawcy i poszkodowanego ważna jest również treść samego oświadczenia. Nie może ona budzić wątpliwości co do tego, kto odpowiada za powstanie szkody parkingowej. Równie istotne jest opisanie przebiegu zdarzenia.

Bez względu na to, czy doszło do zarysowania samochodu, czy uszkodzenia karoserii, ważne jest precyzyjne podanie:

 • miejsca, godziny i przebiegu wydarzeń,
 • opisu uszkodzeń obu samochodów,
 • opisu uszkodzeń przedmiotów znajdujących się w samochodach (np. fotelika dla dziecka),
 • danych ewentualnych świadków zdarzenia.

Dokument powinien być również podpisany zarówno przez sprawcę, jak i poszkodowanego. Jest to potwierdzenie, że obie strony zgadzają się z treścią oświadczenia i wskazaniem winnego porysowania auta czy wgniecenia zderzaka.

Oświadczenie o uszkodzeniu samochodu – wzór czy własnoręcznie sporządzony dokument?

Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo nie wskazuje, czy oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu należy sporządzić na wzorze, czy własnoręcznie. Mało tego – nie ma jednego ogólnie obowiązującego szablonu. Możesz więc skorzystać z każdej z tych opcji.

Pamiętaj jednak, że dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne sprawcy i poszkodowanego oraz informacje na temat samego zdarzenia.

W silnym stresie (o jaki nietrudno po zarysowaniu auta) możesz nie pamiętać, co zawrzeć w treści. Wydrukuj gotowy wzór i miej go w schowku samochodu. Oszczędzi ci to sporo nerwów i ułatwi (a także przyspieszy) uzupełnianie treści oświadczenia po niefortunnej kolizji na parkingu.

Stłuczka na parkingu - dlaczego warto spisać oświadczenie?

Spisanie oświadczenie o szkodzie to przede wszystkim oszczędność czasu. Nie ma tu bowiem konieczności wzywania policji i długotrwałego oczekiwania na przyjazd funkcjonariuszy, a następnie żmudnego i frustrującego ustalania przebiegu wydarzeń.

Warto również dodać, że brak interwencji policji, nie rodzi konsekwencji w postaci mandatu i punktów karnych. Jeśli jesteś sprawcą kolizji, będzie to dla ciebie spora oszczędność finansowa.

Ustaliwszy z drugim kierowcą, kto jest winny zajścia, przyspieszony zostaje również proces wypłaty odszkodowania poszkodowanemu z OC sprawcy kolizji.

Kiedy oświadczenie sprawcy szkody parkingowej nie wystarczy i konieczne jest wezwanie policji?

Nawet jeśli poruszasz się po parkingu z niewielką prędkością, uszkodzeniu może ulec nie tylko samo auto, ale i znajdujący się w nim ludzie (w tym dzieci w fotelikach bezpieczeństwa). Wówczas wezwanie policji (niekiedy także pogotowia) jest konieczne.

Interwencja służb mundurowych będzie również niezbędna, jeśli ty albo drugi kierowca nie macie przy sobie ważnych dokumentów, umożliwiających spisanie oświadczenia (dowód rejestracyjny, polisa OC, dowód tożsamości, prawo jazdy).

Może się również zdarzyć, że sprawca – mimo nie budzącej wątpliwości winy – nie zgodzi się na podpisanie oświadczenia lub wręcz ucieknie. W takiej sytuacji również wezwij policję. Cenne będą tutaj relacje świadków zdarzenia oraz zapis monitoringu.

Pamiętaj również, by natychmiast zadzwonić po policję, jeśli masz wątpliwość co do tego, czy kierowca drugiego auta jest trzeźwy lub uprawniony do kierowania autem (np. ze względu na wiek).

Kolizja na parkingu – co zrobić?

Nie zawsze do stłuczki dochodzi, gdy obaj kierowcy znajdują się w samochodach. Możesz zauważyć zarysowany zderzak w swoim aucie po wyjściu z pracy albo porysować innemu kierowcy karoserię podczas wycofywania z miejsca postojowego.

Moje auto zostało zarysowane - postępowanie

Jeśli to ty jesteś osobą poszkodowaną, wówczas – jeśli to możliwe – postaraj się o zapis z monitoringu, by dowiedzieć się, kto jest winny szkody. Pamiętaj, że zarysowanie auta na parkingu i odjechanie traktowane jest jako ucieczka z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel może wówczas zastosować regres. W takiej sytuacji naprawa uszkodzonego samochodu zostanie pokryta ze środków finansowych kierowcy, który starał się uniknąć odpowiedzialności. Ponadto po odszukaniu sprawcy przez policję zostanie mu wręczony mandat karny za spowodowane wykroczenie.

Uszkodzenie auta osoby trzeciej

Jeśli czyjeś auto zostało uszkodzone z twojej winy i nie masz możliwości, by odnaleźć kierowcę – wsuń za wycieraczkę kartkę z numerem telefonu kontaktowego. Pozwoli to spisać oświadczenie nieco później. Jeśli jednak masz czas – poczekaj lub spróbuj wezwać kierowcę przez mikrofon, jeśli zdarzenie miało miejsce na parkingu galerii handlowej czy przed hipermarketem. Jeśli bowiem kartkę zdmuchnie wiatr lub kierowca jej nie zauważy (a ty nie będziesz w stanie udowodnić swojej dobrej woli) – również zostanie to potraktowane jako ucieczka z miejsca kolizji.

Szkoda parkingowa - co zrobić z oświadczeniem sprawcy po stłuczce?

Samo spisanie oświadczenia sprawcy szkody parkingowej nie wystarczy, by uzyskać odszkodowanie za porysowane auto. Musisz zgłosić zdarzenie firmie ubezpieczeniowej, w której kierowca powodujący kolizję ma wykupioną polisę OC.

Obecnie bez trudu zrobisz to, nie wychodząc z domu, wypełniając formularz na stronie internetowej.

Zgłoszenie w systemie BLS

W Polsce od 2015 r. wdrożony został system BLS (Bezpośrednia Likwidacji Szkód) opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Pozwala on zgłosić niewielką szkodę własnemu ubezpieczycielowi, który wypłaci odszkodowanie tobie jako poszkodowanemu i rozliczy się z tego faktu z firmą ubezpieczeniową sprawcy kolizji. Obowiązuje tu jednak limit kwoty – szkoda nie może przekraczać 30 tys. zł. BLS dotyczy ponadto stłuczek wyłącznie z udziałem dwóch pojazdów i tylko na terenie Polski. System nie ma również zastosowania, jeśli obrażenia odniósł człowiek.

Oględziny auta

Złożenie oświadczenia to jednak nie koniec. Aby ocenić wielkość uszkodzeń samochodu i określić wysokość odszkodowania do wypłaty, konieczne są również oględziny auta. W przypadku mało kosztownych szkód czynności te realizowane są niekiedy zdalnie – na podstawie przesłanej dokumentacji zdjęciowej. Zawsze masz jednak prawo domagać się wizyty likwidatora szkód, jeśli chcesz mieć pewność, że wysokość odszkodowania zostanie obliczona prawidłowo. Niestety zdjęcia nie zawsze są wyraźne, co wpływa również na wycenę uszkodzeń.

Wypłata odszkodowania – ile trwa postępowanie likwidacyjne?

Ile jest czasu na złożenie oświadczenia sprawcy szkody parkingowej?

Czas trwania procedury likwidacji szkody jest uzależniony przede wszystkim od tego, jak szybko złożysz oświadczenie sprawcy szkody parkingowej. Masz na to co prawda aż trzy lata, niemniej szybsze zgłoszenie powoli ubezpieczycielowi lepiej ocenić szkodę i wypłacić odszkodowanie w adekwatnej wysokości.

Kiedy skontaktuje się ze mną firma ubezpieczeniowa?

Jeśli już przekażesz dokument, firma ubezpieczeniowa, w której sprawca ma wykupioną polisę OC, skontaktuje się z tobą w ciągu siedmiu dni, by poinformować o rozpoczęciu postępowania. Jego elementem jest również kontakt ze sprawcą. Ma to na celu potwierdzenie prawdziwości oświadczenia. Niestety fałszerstwa stają się coraz bardziej powszechne, stąd konieczność dodatkowej weryfikacji.

Wypłata odszkodowania – kiedy nastąpi?

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni. Jeśli jednak konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia, wówczas wypłata nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania sprostowań. Całość postępowania nie powinna jednak przekraczać 90 dni.

Pamiętaj również, że w razie niesatysfakcjonującej cię decyzji  co do wysokości wypłaconego odszkodowania – masz prawo odwołania oraz skorzystania ze wsparcia Rzecznika Finansowego lub wystąpić na drogę sądową. Twoje roszczenia muszą być jednak uzasadnione i znajdować odzwierciedlenie w kosztach napraw, jakie musiały być wykonane, aby samochód odzyskał utraconą w wyniku kolizji sprawność.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, coraz częściej firmy ubezpieczeniowe zmieniają decyzję co do wysokości wypłaconego odszkodowania po odwołaniu poszkodowanego.

 

Bibliografia:

 1. E. Bagińska, Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa ochrony konkurencji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2015.
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 3. T. H. Bednarczyk, A. Jańska, B. Krzyszczak, Funkcja kompensacyjna regresu na przykładzie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance”, 2016.

Marek Pawłowski Marek Pawłowski

Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również

 • Klaudia Malinowska

Rejestrator jazdy jest urządzeniem elektronicznym, który nagrywa otoczenie w trakcie przemieszczania się samochodem. Ten sprzęt może być pomocny nie tylko jako zabezpieczenie w przypadku...

 • Anna Buczkowska

Podzespoły w samochodzie z czasem się zużywają i po przejechaniu wielu kilometrów np. wymiana paska klinowego może być konieczna i nie będzie w tym nic nadzwyczajnego. O tym, jak ważna jest to...

 • Patrycja Kowalewska

Szukając wyjścia z sytuacji, kiedy chcesz poruszać się drogami publicznymi, ale jednocześnie nie posiadasz prawa jazdy, z pewnością spotkałeś się z pojęciem mikrosamochodu. Czy jednak jazda tylko z...