ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Oświadczenie sprawcy wypadku – co musisz wiedzieć?

Oświadczenie sprawcy wypadku stanowi dokument, który powinni przygotować uczestnicy kolizji drogowej. W piśmie tym sprawca zajścia przyznaje się do spowodowania zagrożenia. Oświadczenie o kolizji uprawnia poszkodowanego do wszczęcia postepowania w ramach procesu likwidacji powstałej szkody.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej można pobrać w formie PDF, wchodząc na stronę internetową swojego zakładu ubezpieczeniowego lub odwiedzając witrynę poświęconą motoryzacji. Tego typu dokument warto mieć przy sobie. Nie jest jednak zabronione własnoręczne spisanie oświadczenia o kolizji. Dokument powinien zawierać:

 • dane osobowe kierowców i właścicieli pojazdów – imię, nazwisko, miejsce zameldowania, numer serii dowodu tożsamości, a także kategorię praw jazdy osób kierujących pojazdami, które uczestniczyły w kolizji;
 • informacje identyfikujące samochody – numery rejestracyjne;
 • nazwę zakładu ubezpieczeniowego, a ponadto okres ważności i numery polis;
 • datę, miejsce zdarzenia;
 • opis zajścia i uszkodzenia pojazdu;
 • oświadczenie sprawcy wypadku, potwierdzające przyznanie się do winy;
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Jak napisać oświadczenie o kolizji?

W przypadku gotowego dokumentu należy dokładnie zapoznać się z wymaganymi informacjami, a następnie wypełnić formularz. Jeśli oświadczenie o szkodzie spisywane jest własnoręcznie, wówczas można to zrobić na standardowej kartce papieru bez konieczności wzywania policji. Należy jednak pamiętać, by dokument zawierał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania i likwidacji szkody. Pominięcie wymaganych danych będzie miało niekorzystny wpływ na czas dochodzenia roszczeń. Nieprawidłowo przygotowane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może ponadto obniżyć koszt odszkodowania.

Jak opisać kolizję drogową do ubezpieczyciela?

Treść dokumentu powinna być sporządzana w taki sposób, by zakład ubezpieczeniowy wiedział, który kierowca spowodował kolizję. Należy zatem stosować precyzyjne sformułowania. W oświadczeniu o zdarzeniu drogowym sprawca powinien opisać okoliczności zdarzenia i uszkodzenia powstałe w ramach stłuczki. Standardowy dokument składa się z następujących segmentów:

 • kontekst zajścia – miejsce, godzinę, przebieg (z wyszczególnieniem znaków drogowych, których nie uwzględnił winowajca), skutki;
 • opis uszkodzeń samochodu poszkodowanego;
 • informacje na temat uszkodzeń auta sprawcy;
 • oświadczenie o ewentualnych przedmiotach, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w ramach stłuczki;
 • dane świadków wraz z podpisami;
 • podpisy uczestników kolizji.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – jak wypełnić?

Warto pamiętać, że samo spisanie wspólnego oświadczenia o kolizji bez wskazania winnego nie gwarantuje uzyskania odszkodowania. By ubezpieczyciel mógł uznać szkodę, w dokumencie tym powinno być zawarte sformułowanie, wskazujące na to, że dana osoba przyznaje się do winy. Konieczne są ponadto podpisy – zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego. Winowajca nie jest jednak zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za powstałe w ramach kolizji szkody. Pisemne oświadczenie stanowi zatem akt dobrej woli. Dokument sporządzany jest ze względów praktycznych. Na jego podstawie ubezpieczyciel może bowiem ocenić rodzaj i wielkość powstałych szkód. Zakład ubezpieczeniowy wie także, czyja polisa stanowi podstawę do likwidacji strat.  Warto jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności. Jeśli dana osoba nie jest przekonana, co do swojej winy, powinna ona wówczas sporządzić wspólne oświadczenie o kolizji drogowej. Przydatne mogą okazać się ponadto opinie świadków zdarzania. Jeśli kierowca nie zgadza się z nimi, może wezwać policję.

Jak napisać oświadczenie po kolizji z psem?

Na drodze mogą wydarzyć się różnorodne zajścia, także te, w których jedną ze stron było zwierzę. Należy pamiętać, że pies nie ma zdolności prawnej, a więc za jego czyny odpowiada właściciel. Schemat postepowania nie różni się jednak znaczącą od sytuacji, w których uczestnikami byli ludzie. Jeśli auto zostało uszkodzone, należy wezwać funkcjonariuszy policji. Pozwolą oni bowiem dokładnie zabezpieczyć miejsce kolizji i ustalić okoliczności zdarzenia. Ułatwi to również likwidacje szkód, za powstanie których odpowiedzialność ponosi właściciel psa. Jeśli czworonogiem zajmuje się rolnik, wówczas zobowiązany jest on do posiadania OC, obejmującego straty, wynikające z działania zwierząt. Po kolizji należy zatem spisać dane polisy. Zdarzenie warto dokładnie udokumentować. Przydatne mogą okazać się fotografie i relacje ewentualnych świadków. Dowód stanowią ponadto oświadczenia policji. Każdy kierowca ma obowiązek udzielenia pomocy zwierzęciu. Nie należy również uciekać z miejsca zdarzenia. 

Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu?

Stłuczki zdarzają się nie tylko na jezdni, ale i w obrębie przestrzeni postojowej przy strefie mieszkalnej, w pobliżu galerii handlowych itp. Oświadczenie sprawcy takiej kolizji jest podobne jak w przypadku zajść powstałych na drodze. Należy zwrócić uwagę, czy na parkingu są postawione znaki drogowe. Jeśli nie obowiązuje zasada prawej ręki. Sprawca i poszkodowany kolizji mogą przygotować oświadczenie w przypadku jednozgodnego ustalenia wszystkich okoliczności zajścia. Jeśli któraś ze stronie nie chce tego zrobić, konieczne jest wezwanie policji. W przypadku stłuczki powstałej na parkingu galerii handlowej przydatne mogą okazać się nagrania z monitoringu. Zapisy pozwolą bowiem ustalić kierowca którego pojazdu zarysował samochód zarysował auto albo spowodował wgniecenie. Jeśli to dana osoba doprowadziła do uszkodzenia innego pojazdu powinna ona zgłosić się do obsługi centrum w celu wywołania właściciela samochodu.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej stanowi podstawę do wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania. Warto zatem pamiętać o dokładnym sporządzeniu dokumentu. Jeśli natomiast uważamy, że dana kolizja nie powstała z naszej winy, należy wezwać policję.

Monika Słupczyńska Monika Słupczyńska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również