ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Paliwa alternatywne – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

W trosce o nasze środowisko w wielu dziedzinach życia przechodzimy na bardziej ekologiczne rozwiązania. Jedną z metod dbania o środowisko jest zaprzestanie używania paliw konwencjonalnych, takich jak ropa czy węgiel i zastąpienie ich paliwami alternatywnymi. Co to jest paliwo alternatywne i jakie są jego rodzaje?

Co to jest paliwo alternatywne?

Paliwo alternatywne znaleźć można także pod nazwą paliwa niekonwencjonalnego, wtórnego, formowanego lub zastępczego. To znacznie bardziej przyjazny dla środowiska odpowiednik paliw konwencjonalnych, które obecnie są niestety wciąż najpopularniejsze. Ponieważ paliwa konwencjonalne – kopalne oraz nuklearne, to surowce na wyczerpaniu, przejście na alternatywne może kiedyś okazać się konieczne.

Niewątpliwymi zaletami paliwa alternatywnego są takie cechy, jak:

  • emitują niewielką ilość spalin,
  • produkuje się je w sposób przyjazny dla natury przy jednoczesnych niskich kosztach wytwarzania,
  • pozwalają zachować niezależność energetyczną, co oznacza, że jest możliwe stworzenie własnego zakładu produkującego niekonwencjonalne paliwo do samochodu (wymaga to jednak specjalnego nadzoru).

Jakie są paliwa alternatywne do samochodów?

Jak można przeczytać w publikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie gov.pl, wprowadzenie paliw alternatywnych w transporcie ma na celu przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności tego sektora.

Do paliw alternatywnych, które mogą być używane w transporcie, zalicza się:

  • energię elektryczną,
  • wodór,
  • biopaliwa – biogaz, gaz drzewny, gaz ze zgazowania surowców biomasowych, biodiesel i bioetanol,
  • paliwa syntetyczne i parafinowe,
  • gaz ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG,
  • gaz płynny LPG.

Paliwo RDF – co to jest?

Paliwo RDF to alternatywne paliwo samochodowe, które powstaje w wyniku przekształcania odpadów tak, aby było możliwe późniejsze wykorzystanie ich w energetyce. Od pozostałych różni je głównie wysoka kaloryczność (czyli wartość opałowa). Jednak ze względu na to, że składa się z bardzo wielu tworzyw, trudne jest podanie wszystkich składników, jakie w sobie zawiera, a także fizykochemicznych właściwości, które zostają mu nadane. Przeważnie paliwo RDF zawiera jednak: drewno, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne, frakcje mineralne, papier, gumę i materiały tekstylne. Mimo tego, że jest (w założeniu) ekologiczne, to może się przyczyniać do powstawania różnych problemów.

Przykładowo może wystąpić trudność z utrzymaniem płomienia spalania czy spalenie niepełne albo problem z zapłonem. Istnieje też ryzyko, że ilość emitowanych przez samochód spalin będzie większa, niż było to przewidywane. Nie ma więc w każdym przypadku pewności, czy paliwo RDF rzeczywiście okaże się paliwem aletrnatywnym.

Na czym polega proces powstawania paliwa RDF?

Na początkowym etapie materiały gabarytowe są wydzialane i rozdrabniane, po czym  przenosi się je do separatora powietrznego bądź optopneumatycznego. Tam dochodzi do wybrania z powstałej „masy” tych materiałów, które cechują się wysoką wartością opałową. Otrzymana w ten sposób frakcja kaloryczna jest wprowadzana do zespołu separatorów metali i niemetali. Kolejny etap powstawania paliwa niekonwencjonalnego to umieszczenie go w rozdrabniaczu.

Rozdrabniacz odpowiada za przekształcenie materiału tak, by spełniał określone wymogi wymiarowe. Dla usprawnienia całego procesu można skorzystać z urządzenia, które przeanalizuje w czasie rzeczywistym konkretne parametry materiału. To umożliwi sprawdzenie wszystkich danych dotyczących produkowanego paliwa alternatywnego. Na etapie końcowym rozdrobniony materiał transportuje się systemem przenośników na halę lub do kontenerów.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych została zmieniona, a następnie zatwierdzona przez prezydenta w grudniu 2021 r., a więc stosunkowo niedawno. Celem nowych regulacji jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności  oraz ogólnie sektora nisko- i zeroemisyjnego. Co wiąże się z wprowadzeniem tej nowelizacji?

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych szybciej i łatwiej niż dotychczas będą mogli uzyskać zgodę na zainstalowanie u siebie punktów ładowania, co z pewnością wpłynie na zwiększenie się liczby chętnych do przejścia na korzystanie z paliw niekonwencjonalnych.

Kierowcy z prawem jazdy o kategorii B otrzymają pozwolenie na prowadzenie lekkich samochodów dostawczych, które cechują się zerową emisyjnością spalin. Przypuszcza się, że z tej możliwości skorzystają zwłaszcza firmy zajmujące się „drobnym” transportem.

Czym jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największe w Polsce i strefie CEE branżowe stowarzyszenie związane z rynkiem elektromobilności oraz technologii wodorowych. Zrzesza ponad 150 przedsiębiorstw takich jak: operatorzy i dostawcy usług ładowania, producenci pojazdów i infrastruktury, koncerny paliwowe i energetyczne, a także wszystkie pozostałe podmioty oraz instytucje, jakie pozostają aktywne, jeśli chodzi o obszar zrównoważonego transportu.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych jest dążenie do wprowadzenia w Polsce takiego transportu, który będzie nisko- lub całkowicie zeroemisyjny. Za swoją misję uważa przede wszystkim przyczynienie się do powstania zrównoważonego i stabilnego rynku z tego zakresu. PSPA prowadzi także działalność szkoleniową i dydaktyczną oraz współpracuje z takimi uniwersytetami, jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Śląska czy Politechnika Warszawska.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również