ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Paszport biometryczny – co to takiego, jak wygląda i jak go wyrobić

Paszport biometryczny to dokument tożsamości, który pozornie nieznacznie różni się od tradycyjnego paszportu. Jednak z perspektywy organów zajmujących się weryfikacją tożsamości, różnice między tymi dwoma dokumentami są bardzo istotne. Paszport biometryczny jest odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i elektronicznych, gdyż zawiera dane biometryczne, takie jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka. Wyjaśniamy, jak wygląda paszport biometryczny i w jakich sytuacjach konieczne jest posiadanie takiego dokumentu.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny to dokument pozwalający zidentyfikować tożsamość na podstawie zdefiniowanych cech ciała, które wczytane są na chip EEPROM (wg standardu ISO 14443) o pojemności 32 KB. Dane te (m.in. linie papilarne, cechy tęczówki oka, układ naczyń krwionośnych, kształt małżowiny usznej) znajdują się także w kartotekach lub bazach danych urzędów właściwych dla miejsca zameldowania osoby posiadającej paszport biometryczny oraz w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Chip umieszczony jest w okładce paszportu i poza danymi biometrycznymi, zawiera podstawowe dane właściciela dokumentu – imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz cyfrowe zdjęcie – zwykle w formacie JPG i JPG2000.

Paszport biometryczny jest w Polsce wytwarzany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., a za standardy wykończenia odpowiedzialna jest Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W mikroprocesorze zawarte są także dane dotyczące samego paszportu, czyli seria i numer dokumentu oraz dane organu wydającego paszport.

Jak wygląda paszport biometryczny?

Od 28 sierpnia 2006 roku wszystkie paszporty wydawane w Polsce są biometryczne. Do czerwca 2009 roku wydawane były paszporty biometryczne zawierające jedynie wizerunek twarzy, a od tamtej pory zaczęto wydawać te dokumenty w serii EA z odciskami palców zapisanymi w chipie RFID. W 2018 roku udoskonalono paszporty biometryczne umieszczając w nich wkładkę z poliwęglanu, która ma w sobie zatopiony chip.

Z zewnątrz paszport biometryczny wygląda tak samo, jak ten rodzaj dokumentu wydawany przed 2006 rokiem, czyli ma formę książeczki z 40 stronami, okładkę w kolorze bordowym, na której widnieją złote napisy i godło RP.

Jak wyrobić paszport biometryczny?

Paszport biometryczny jest obecnie jedynym obowiązującym w Polsce dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy z krajami spoza Unii Europejskiej, zatem wyrobienie tego dokumentu wygląda podobnie, jak w przypadku paszportów obowiązujących przed 2006 rokiem. Aby wyrobić paszport biometryczny, należy przygotować:

  • wniosek o wydanie paszportu, który jest dostępny w punkcie paszportowym (punkt ten zwykle znajduje się przy Urzędzie Wojewódzkim),
  • aktualne kolorowe zdjęcie – należy przekazać fotografowi informację, że ma to być zdjęcie do paszportu, by wiedział, jak ma je wykonać i jaki nadać mu rozmiar,
  • dowód opłaty za wyrobienie paszportu (koszty wyrobienia paszportu to 140 zł), którą uiszcza się w punkcie paszportowym,
  • dowód osobisty lub dotychczasowy paszport.

Ukraiński paszport biometryczny

Polski paszport biometryczny od 1 stycznia 2009 roku upoważnia Polaków do bezwizowego przekroczenia granicy kanadyjskiej. Podobna sytuacja występuje na granicy polsko-ukraińskiej, gdyż od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy mają zniesiony obowiązek posiadania wizy, podróżując do Unii Europejskiej. Ukraiński paszport biometryczny upoważnia naszych wschodnich sąsiadów do przebywania w Polsce przez 90 dni oraz do podjęcia w tym czasie legalnej pracy u polskiego pracodawcy.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka palmy
Ubezpieczenie turystyczne

Zamów bezpłatną rozmowę z naszym konsultantem lub przejdź do kalkulatora i wybierz oferty dla siebie!

Planujesz urlop? Pamiętaj o ubezpieczeniu na czas swojej podróży.
Oblicz składkę

Przeczytaj również