ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Pełnomocnictwo ogólne – czym jest i ile kosztuje?

Pełnomocnictwo ogólne to rozwiązanie, dzięki któremu ktoś inny wykonuje za ciebie czynności prawne. Zanim jednak zdecydujesz się na taką usługę, przeczytaj, z jakimi warunkami i konsekwencjami prawnymi się to wiąże.

Co to jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne definiuje ustawa z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Art. 98 Kodeksu brzmi:

„Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności”.

Jeżeli musisz podjąć jakąkolwiek czynność prawną i z różnych powodów nie możesz zrobić tego osobiście, zgodnie z prawem możesz posłużyć się inną osobą – pełnomocnikiem. To idealne rozwiązanie, gdy masz problemy zdrowotne, jesteś poza granicami kraju lub zajmują cię inne ważne sprawy. Istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw, ale teraz skupimy się na pełnomocnictwie ogólnym.

Twoim pełnomocnikiem mogą być różne osoby i w większości przypadków masz dowolność ich wyboru. Pełnomocnikiem w sprawach urzędowych może być dowolna osoba – znajomy albo członek rodziny. Najważniejsze, aby taka osoba miała choćby częściową zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że twoim pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat.

Pełnomocnictwo ogólne – wzór pisma

Wzór pełnomocnictwa ogólnego nie jest narzucony przez ustawodawcę, co oznacza, że nie znajdziesz przepisu, który objaśniałby, jak napisać pełnomocnictwo. Wzory pełnomocnictw ogólnych znajdziesz w internecie, jednak możesz taki dokument sporządzić też samodzielnie. Ważne, by miał on formę pisemną i zawierał następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • imię i nazwisko mocodawcy oraz pełnomocnika,
 • nazwy i numery dokumentów tożsamości,
 • numery PESEL mocodawcy i pełnomocnika,
 • adresy zamieszkania stron,
 • określenie, do jakiej sprawy mocodawca daje upoważnienie pełnomocnikowi,
 • czas trwania pełnomocnictwa i datę jego wygaśnięcia,
 • podpisy mocodawcy i pełnomocnika.

Wygaśnięcie i odwołanie pełnomocnictwa

Mocodawca może odwołać pełnomocnika w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Pełnomocnictwo może również wygasnąć na podstawie samej umowy, a także z następujących przyczyn:

 • śmierci pełnomocnika lub mocodawcy,
 • ustania stosunku podstawowego,
 • upływu terminu, na jaki zostało udzielone,
 • wykonania czynności, na którą zostało udzielone,
 • likwidacji osoby prawnej,
 • zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa?

Udzielenie pełnomocnictwa w wielu sytuacjach wiąże się uiszczeniem opłaty skarbowej. Obowiązek opłaty powstaje w chwili sporządzenia pełnomocnictwa i powinien być niezwłocznie uregulowany.

Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla:

 • wstępnego (rodzice, dziadkowie) i zstępnego (dzieci, wnuki),
 • małżonka,
 • rodzeństwa,
 • kontaktów z ZUS-u,
 • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG.

Opłata skarbowa za każde złożone pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Kiedy będziesz potrzebował pełnomocnictwa notarialnego?

Coraz częściej wiele urzędów i instytucji niechętnie i nieufnie traktuje pełnomocników działających na podstawie zwykłej formy pisemnej - wymaga udziału notariusza. Możemy rozróżnić dwa rodzaje tego rodzaju pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo z podpisem notarialnym poświadczonym,
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Udzielając pełnomocnictwa przy udziale notariusza, masz pewność, że jest ono poprawnie sformułowane i żadna instytucja go nie zakwestionuje.

Wybierając pełnomocnictwo sporządzone u notariusza, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. Pierwszym jest wynagrodzenie notariusza. Jego wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i wynosi:

 • pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności – 30 zł + 23% VAT,
 • pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł + 23% VAT.

Dodatkowo poniesiesz koszty wypisów. Wynoszą one 6 zł +23% VAT za jedną stronę aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo notarialne.

Pełnomocnictwo pocztowe

Jeżeli często wyjeżdżasz i potrzebujesz kogoś do odbioru korespondencji, dobrym rozwiązaniem jest pełnomocnictwo pocztowe. Twój pełnomocnik będzie mógł odbierać za ciebie każdą korespondencję. Możesz udzielić pełnomocnictwa do odbioru listu poleconego, pełnomocnictwa do odbioru paczki itd.

Żeby udzielić pełnomocnictwa, musisz osobiście udać się do placówki pocztowej i tam podpisać je w obecności pracownika poczty. Koszt udzielenia takiego pełnomocnictwa to:

 • 6 zł za jednorazowe pełnomocnictwo,
 • 8 zł za każdy miesiąc,
 • 26 zł za stałe pełnomocnictwo.

Jak widzisz wyznaczenie pełnomocnika nie jest procesem skomplikowanym i bardzo drogim. Warto się na niego zdecydować, jeśli nie możesz załatwić swojej sprawy, a chcesz by szybko była uregulowana.

Patrycja Kowalewska Patrycja Kowalewska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również