ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Pełnomocnictwo szczególne – jak działa i kiedy możesz go udzielić

Pełnomocnictwo szczególne to idealne rozwiązanie, gdy sam nie możesz dokonać jakiejś czynności prawnej. Sprawdź, kiedy warto z niego skorzystać i w jaki sposób możesz go udzielić. Z tego wpisu dowiesz się również, jak wypełnić pełnomocnictwo szczególne oraz do czego upoważnia.

Pełnomocnictwo szczególne, a pełnomocnictwo rodzajowe

Pełnomocnictwo szczególne wydawane jest do dokonania określonej czynności. Musi ono w jednoznaczny i jasny sposób określać, do jakiego zadania pełnomocnik został powołany. Możesz powołać pełnomocnika do konkretnej czynność np.: upoważnienie do sprzedaży samochodu, operacji na rachunku bankowym, kupna lub sprzedaży nieruchomości. Ważne, by pełnomocnictwo było udzielone w takiej formie, w jakiej ma być dokonana czynność prawna. Jeżeli czynność prawna wymaga podpisu notarialnego, również pełnomocnictwo musi być udzielone w obecności notariusza.

Pełnomocnictwo rodzajowe jest pojęciem szerszym. Określa ono konkretną kategorię czynności, do których ma umocowanie pełnomocnik. Może to być np. prawo do zawierania w imieniu mocodawcy umów o najem mieszkań.

Pełnomocnictwo szczególne – jak wypełnić?

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w dowolnej formie, jednak najlepsza będzie forma pisemna.

Pełnomocnictwo szczególne powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwa pisma,
 • dokładne oznaczenie miejsca i datę jego wystawienia,
 • imię i nazwisko pełnomocnika i mocodawcy,
 • adresy zamieszkania obu stron,
 • rodzaj dokumentu tożsamości i jego seria oraz numer,
 • PESEL mocodawcy i pełnomocnika,
 • dokładne określenie sprawy, jakiej pełnomocnictwo dotyczy,
 • jeśli pełnomocnikiem jest radca prawny lub adwokat to pełnomocnictwo musi zawierać numer wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo podatkowe szczególne (PPS)

Ten rodzaj pełnomocnictwa szczególnego możesz udzielić we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwego organu podatkowego. Zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany. Każde tego typu pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy według wzoru określanego w przepisach. Do tego celu należy wykorzystać formularz PPS-1.

Opłata skarbowa za tego rodzaju pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna samochodu

Jedną z życiowych sytuacji, w których możesz skorzystać z pełnomocnictwa szczególnego, jest sprzedaż samochodu.

Warto z niego skorzystać kiedy:

 • nie masz fizycznej możliwości zawarcia umowy – choroba, niepełnosprawność lub jesteś za granicą,
 • nie posiadasz wiedzy technicznej – zlecenie zakupu osobie, która się na tym zna,
 • prowadzisz dużą działalność gospodarczą i nie masz czasu wszystkim się zajmować - możesz do tego oddelegować pracownika.

Pełnomocnictwo do sprzedaży/kupna samochodu powinno zawierać:

 • dane pełnomocnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości i numer, PESEL,
 • wszystkie dane pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer rejestracyjny,
 • dokładny zakres pełnomocnictwa,
 • podpisy.

Pełnomocnictwo szczególne bankowe

W usługach bankowych tego rodzaju, pełnomocnictwo jest najwęższym rodzajem pełnomocnictwa. Pełnomocnik szczególny może dysponować środkami z rachunku mocodawcy jedynie za pomocą karty debetowej. Nie może składać żadnych dyspozycji, korzystać z serwisu internetowego oraz nie ma wglądu do rachunku. Pełnomocnika ustanawiasz w obecności pracownika banku. Ustalenie tego rodzaju pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.

Anna Buczkowska Anna Buczkowska

ikonka samochodu
Porównaj oferty OC/AC

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC
500 tys. klientów nie może się mylić. Kup tanie OC w 5 minut.
Kalkulator OC/AC

Przeczytaj również